SGK, meslek lisesine 212 bin lira idari para eczası uyguladı

S Şöyle ki; 9 Aralık 2016 tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6764 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı …

By

S

Şöyle ki; 9 Aralık 2016 tarih ve 29913 Sayılı Resmi Gazete yayımlanan 6764 sayılı Kanunla 3308 sayılı Mesleksel Eğitim Kanunu ve 5510 sayılı Kanunda 9.12.2016 tarihinden geçerli olmak üzere değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklikle; mesleksel ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler (tatbiki mahiyetteki üretim ve üretim işlerinde çalışan öğrenciler) de iş kazası ve meslek hastalığı tarafından, bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar hakkında ayrıyeten genel sıhhat sigortası tarafından 5510 sayılı Kanunun 5 inci unsurunun (b) bendi kapsamında sigortalı sayılmıştır.

3308 sayılı Kanun kapsamında aday çırak, çırak, mesleksel eğitim, mesleksel ve teknik ortaöğretim sırasında staj gören, mesleksel ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrencilerin patronu 5510 sayılı Kanunun 87 nci unsurunun (e) bendine nazaran Ulusal Eğitim Bakanlığı yahut bu öğrencilerin eğitim gördükleri okullar yahut kurumlardır.

Bu duruma istinaden Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü 15.12.2016 tarih ve 6799335 sayılı yazılarıyla aşağıdaki ikazda bulunmuştur.

“Mesleki ve teknik ortaöğretim sırasında tamamlayıcı eğitim ya da alan eğitimi gören öğrenciler 6764 sayılı Kanunla 9.12.2016 tarihinden evvel sigortalı sayılmamakta iken bu tarihten itibaren sigortalı sayıldıklarından bunların patronu olan okulların bu kapsamdaki öğrencilerin işe giriş bildirgesini bu eğitime ya da staja başlamadan evvel Kuruma vermeleri ve bu aydan itibaren aylık prim ve hizmet evrakı ile primlerini de bildirmeleri gerekmektedir.

6764 sayılı Kanunun 9.12.2016 tarihinde yürürlüğe girmesi ile bu tarihten evvel sigortalı sayılmayan öğrenciler 9.12.2016 tarihinden itibaren sigortalı sayıldıklarından öğrencilerin işe giriş bildirgesinin en geç 9.1.2017 tarihi 23:59’a kadar e-sigorta yoluyla Kuruma verilmesi halinde işe giriş bildirgesinin geç verilmesi nedeniyle idari para cezası uygulanmayacaktır. Bu sigortalıların işe giriş bildirgesinde “7-Çırak” yada “19-Stajer” sigortalılık kodlarından birisi kullanılabilecektir.”

Ulusal Eğitim Bakanlığı Mesleksel ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 16.12.2016 tarih ve 14255310 sayılı yazısı ile bu SGK yazısını tüm ilgili ünitelere iletmiştir.

Akabinde Ulusal Eğitim Bakanlığı Mesleksel ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü 23.12.2016 tarih ve 14498045 sayılı yazısının 2. unsurunda;

“2-Resmi ve özel mesleksel ve teknik ortaöğretim kurumlarının 10, 11 ve 12 inci sınıflarında tahsil gören öğrenciler alan/dal ayrımı yapılmaksızın 5510 sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanununun 5 inci hususunun (b) bendine nazaran iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamına alınmıştır. İlgi (b) yazı gereği okul müdürlüklerince alan eğitimine başlayan öğrencilerin, işe giriş bildirgelerinin işe giriş tarihlerini 9.12.2016 olarak belirtilmek suretiyle e-sigorta üzerinden “19-Stajer” koduyla 09.01.2017 tarihi saat 23:59’a kadar girilmesi halinde bu müddet içinde yapılan bildirimler için idari para cezası uygulanmayacaktır. Hususla ilgili iş ve süreçlerin müddeti içinde yerine getirilmesinden okul müdürlükleri sorumlu olacaktır. Mesleksel Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze eğitim gören öğrencilere de alan eğitimi gördüklerinden, yüz yüze eğitim müddetince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yapılacaktır.”

Halinde mevzuyu tekrar ilgililere hatırlatmış ve yeniden bu bilgilendirme sonucunda müddetince iş kazası ve meslek hastalığı sigortası bildirme süreçleri 9.12.2016 tarihi yerine okullara tahsis edilen bütçeler gereği 09.01.2017 tarihi saat 23:59’a kadar tamamlanmıştır.

Ama buna karşın 2016 yılında idari para cezası kesilmesin talimatlarına karşın 2018 yılında bilgisayar ortamında birtakım SGKK vilayet müdürlüğü yetkilileri tarafından, meslek liselerindeki kimi öğrenci ve stajyerlerin, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında genel sıhhat sigortası tarafından 5510 sayılı Kanunun 5 inci hususunun (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıkları 9.12.2016 tarihinde işe giriş bildirgelerinin verilmesi gerektiğinden bahisle okul yöneticilerine müddeti dışında verilen işe giriş bildirgelerinden ötürü idari para cezaları kesilmiştir.

Bu durum Toplumsal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 20.03.2018 tarih ve 1723931 sayılı yazılarındaki; “2016 yılı Kasını ayı aylık prim ve hizmet evrakının verilmesi mühletinin son günü olan 09/01.2017 tarihi saat 23:59’a kadar verilmesi halinde bildirgeler yasal müddeti içinde verilmiş kabul edilmiştir.” açıklamasıyla cezai süreç uygulanmayacağını bildirmiştir.

Bu durumu Ulusal Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 23.03.2018 tarih ve 6077150 sayılı yazısı ile tüm yetkililere iletmiştir.

Hal bu türlü iken 2016 yılında idari para cezası kesilmesin talimatlarına karşın yıl 2021 olmuş hala bilgisayar ortamında kimi SGKK vilayet müdürlüğü yetkilileri tarafından, meslek liselerindeki kimi öğrenci ve stajyerlerin, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası kapsamında genel sıhhat sigortası tarafından 5510 sayılı Kanunun 5 inci hususunun (b) bendi kapsamında sigortalı sayıldıkları 9.12.2016 tarihinde işe giriş bildirgelerinin verilmesi gerektiğinden bahisle okul yöneticilerine müddeti dışında verilen işe giriş bildirgelerinden ötürü idari para cezaları kesilmiştir.

Örneğin bir vilayetimizde bir okulumuza 212 bin lira idari para cezası kesilmiştir.

Dört yıl sonra onca ihtar yazısına karşın verilmemesi gereken bir cezayı fark etmekte bir meziyet olsa gerek.

Ahmet KANDEMİR

You may also like