SGK gayrimenkul satacak

Toplumsal Güvenlik Kurumu, birtakım taşınmazlarını satmak için duyuruya çıktı. Bahisle ilgili SGK’dan yapılan açıklama Mülkiyeti Kurumumuza …

By

Toplumsal Güvenlik Kurumu, birtakım taşınmazlarını satmak için duyuruya çıktı.

Bahisle ilgili SGK’dan yapılan açıklama

Mülkiyeti Kurumumuza ilişkin aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Bağlantılı Kurum ve Kuruluşlar ile Başka Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin (Kararname Numarası: 4) 423 üncü hususunun birinci fıkrasının (a) bendi ve Toplumsal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü hususlarına nazaran (Yönetmeliğin 23 üncü hususunun (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma yordamı ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta büsbütün hürdür. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, Yönetimin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli ve teminat bedelini; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Kurumsal Tahsilatlar” “SGK Mosip Sistemi” “Borca Karşılık Tahsilat” menüsünden TCKN yahut Vergi Numarası ile 32 kodundan “Saymanlık Merkez Muhasebe” seçilerek Şartname Bedeli/ Kesin Teminat yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.No.30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zaruridir.

SGK duyurusunun tam metni

You may also like