SGK, 292 takımın yer aldığı unvan değişikliği imtihanı açtı

Toplumsal Güvenlik Kurumu toplamda 292 takımın yer aldığı unvan değişikliği imtihanı açtı. Müracaatlar 28 Aralık 2020 ila 8 Ocak 2021 tarihleri …

By

Toplumsal Güvenlik Kurumu toplamda 292 takımın yer aldığı unvan değişikliği imtihanı açtı. Müracaatlar 28 Aralık 2020 ila 8 Ocak 2021 tarihleri ortasında alınacak.

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İMTİHAN DUYURUSU

Kurumumuz İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kararları doğrultusunda; avukat, mühendis, tekniker, programcı, grafiker ve teknisyen takımları için unvan değişikliği imtihanı yapılacaktır.

Kurum çalışanımızın Ek’li imtihan duyurusunu dikkatle okumaları ve duyuruda belirtilen konular çerçevesinde müracaatlarını gerçekleştirmeleri ehemmiyetle rica olunur.

İlanen duyurulur.

T.C. TOPLUMSAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI

UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ İMTİHANI DUYURUSU

Kurumumuz Çalışanı Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kararları çerçevesinde, takım muhtaçlığı ile hizmet gereklerine nazaran münhal bulunan takımlar için yazılı ve kelamlı olmak üzere iki etaplı unvan değişikliği imtihanı yapılacaktır.

Unvan değişikliği yazılı imtihanı 13 Mart 2021 tarihinde Saat: 10.00’da Ankara’da yapılacak olup imtihana ait takım sayısı ve alan dağılımları Ek-1’de gösterilmiştir.

İmtihan müracaatları 28 Aralık 2020 – 08 Ocak 2021 tarihleri ortasında İşçi Intra Uygulama sayfasından yapılabilecektir.

1. İMTİHANA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR

Genel kaideler;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68’inci unsurunun (B) bendinde belirtilen koşulları taşımak.

b) Unvan değişikliği imtihanında başarılı olmak.

Özel Koşullar;

a) Avukat takımına atanabilmek için;

1. Hukuk Fakültesi mezunu olmak,

2. Avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

b) Mühendis takımlarına atanabilmek için;

1. Fakültelerin ilgili yahut dengi kısımlarından mezun olmak.

c) Tekniker takımlarına atanabilmek için;

1. En az iki yıllık mesleksel yahut teknik eğitim veren yükseköğretim okullarının ilgili kısımlarından mezun olmak.

ç) Programcı takımına atanabilmek için;

1. En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı kısmından mezun olmak yahut en az iki yıl vadeli yükseköğretim mezunu olup Ulusal Eğitim Bakanlığından onaylı programcılık sertifikasına sahip olmak ve en az iki yeni programlama lisanını bildiğini belgelemek.

d) Grafiker takımına atanabilmek için;

1. akülte yahut yüksekokulların grafik-tasarım ile ilgili kısımlarının birinden mezun olmak.

e) Teknisyen takımına atanabilmek için;

1. En az lise dengi mesleksel yahut teknik eğitim veren okulların ilgili kısımlarından mezun olmak.

2. MÜRACAAT SÜREÇLERİ

2.1. Unvan değişikliği yazılı imtihanına müracaatta bulunmak isteyen işçi, 28 Aralık 2020 – 08 Ocak 2021 tarihleri ortasında İşçi Intra Uygulama sayfasından “Sınav Başvuruları” başlığına tıklayarak girecek oldukları unvanı seçeceklerdir. Gerekli bilgileri dolduran adaylar

“Başvur” butonuna tıklayarak elektronik müracaatlarını tamamlayacaklardır. Ünitelerdeki işçi sorumluları, müracaatları denetim edip onaylayacak ya da reddedecektir. Reddedilen müracaat güncellenemediğinden yetkili tarafından silindikten sonra tekrar müracaat yapılabilir.

2.2. Unvan değişikliği imtihanına başvuran adaylar, diplomasının aslını ya da ünitece onaylı suretini tarayarak sisteme yükleyecektir.

2.3. Avukatlık imtihanına girecek adaylar diplomasının yanında avukatlık ruhsatnamesinin aslını ya da onaylı suretini de tarayıp sisteme yükleyecektir.

2.4. Müracaatların onaylanıp onaylanmadığı İşçi Intra Uygulama sayfasından takip edilebilecektir.

2.5. Takımı Kurumumuzda olup öbür kurumlarda görevlendirme ile çalışanlar, kurumsal şifreleriyle Kurumumuzun rastgele bir ünitesindeki bilgisayardan müracaatlarını yapabileceklerdir.

2.6. Engelli işçi başvurusunu (Duyuruda yer alan engelli adaylar için Mahzur Beyan Tablosunun doldurulması mecburidir. Ek-2) yaptıktan sonra mani durumunu gösteren dokümanları ünitesine teslim edecektir. (Engel durumunu gösteren evraklar; adaya ilişkin sıhhat şurası raporu, özürlü kimlik kartının kurum onaylı örneği yahut adayın özür durumunun resmi olarak işlenmiş olduğu nüfus cüzdanı örneğinden rastgele birisi)

2.7. Aday memurlar ve kontratlı statüde bulunanlar imtihana başvuramazlar.

2.8. Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere, ilgili mevzuatı uyarınca verilen müsaadeleri kullanmakta olanlar imtihana katılabileceklerdir.

2.9. Adaylar, müracaatın onaylanmasının akabinde müracaat formunun çıktısını alarak imzalar ve ünite yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın misyon yaptığı ünitelerde dosyalanır.

2.10. Müracaatlar tamamlandıktan sonra İşçi Daire Başkanlığınca yapılacak incelemenin akabinde istenen kuralları taşıyan ve imtihana katılabilecek çalışana ilişkin liste Kurumun intranet/internet sitesinde yayımlanacaktır.

2.11. Müracaat itirazları, imtihana katılmaya hak kazananların listesinin yayımlandığı tarih itibariyle beş iş günü içinde koşulları taşıdığına ait doküman ile birlikte münasebet belirtilerek itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz müddetinin sona erdiği günü takip eden on iş günü içinde sonuçlandırılır. Değişiklik olması halinde yeni liste birebir yolla ilan edilir. İtiraz müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

2.12. Adaylar, müracaatın onaylanmasının akabinde müracaat formunun çıktısını alarak imzalar ve ünite yetkililerine de imzalatır. Bu formlar adayın vazife yaptığı ünitelerde dosyalanır.

2.13. Programcılık takımı için imtihana girecek adaylar, sertifikada belirtilen ve müracaat ekranından seçmiş olduğu lisandan sorumlu olacaklardır.

3. ÜNİTELERCE YAPILACAK SÜREÇLER

Merkez ve Taşra Ünitelerince Yapılacak Süreçler

3.1. Müracaatları elektronik ortamda onaylamak ve müracaat formunu imzalayarak dosyalamak. Müracaat listesini Ek-3′ de gösterilen forma işleyerek pdsinav@sgk. gov.tr adresine e-posta ile ayrıyeten üst yazı ekinde müracaat mühletinin tamamlanmasını takip eden 3 iş günü içinde İşçi Daire Başkanlığına göndermek.

3.2. Her ünitede elektronik müracaatlardan sorumlu ve EGITIM_TALEP_TASRA yetkisine sahip bir işçi olması zaruridir. Bu yetkiye sahip çalışanı olmayan üniteler Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü ile irtibata geçerek bu yetkiyi almalıdırlar. Aksi halde sorumluluk ünite yöneticilerinde olacaktır.

3.3. Müracaat evraklarını (diploma, sertifika, transkript, ders açılım belgesi) denetim etmek, gerektiğinde aslı üzeredir yapmak.

3.4. Engelli adaylara ilişkin istenen belgeleri/raporları (adayın imtihan salonunda durumuna uygun bir halde bulunmasını sağlamaya yönelik doküman ve raporlar), İşçi Daire Başkanlığına göndermek.

İşçi Daire Başkanlığınca Yapılacak Süreçler

3.5. İmtihana dair her türlü gelişme ile ilgili Kurum çalışanlarını bilgilendirmek.

3.6. Elektronik müracaatları denetim ederek onaylamak yahut reddetmek.

3.7. İmtihan müracaatlarıyla ilgili itirazları pahalandırmak, gerektiğinde İmtihan Konseyine iletmek.

3.8. Ünitelerce yapılacak süreçler esnasında anlaşılamayan konularla ilgili olarak telefon, e-posta, faks ve kurumsal yazışma yoluyla teknik ve mevzuat takviyesi vermek.

4. YAZILI İMTİHAN

4.1. Yazılı imtihan, 13 Mart 2021 tarihinde Saat 10.00’da Ankara’da yapılacaktır.

4.2. Yazılı imtihanda, 50 soru (15 mevzuat + 35 alan sorusu) sorulacak olup 75 dakika müddet verilecektir.

4.3. Yazılı imtihan husus başlıkları ve soru dağılımları Ek-4’de belirtilmiş olup ayrıyeten ders notu verilmeyecektir.

4.4. Adaylar imtihan günü imtihana giriş evrakı, kurumsal kimlik kartı, nüfus cüzdanını kesinlikle yanlarında bulundurmak zorundadır. İmtihana giriş evrakı, Kurum kimliği ve nüfus cüzdanı yanında olmayanlar imtihan salonlarına alınmayacaktır.

4.5. Mevzuat soruları, 01 Ocak 2021 tarihine kadar olan değişiklikleri kapsayacaktır. Bu tarihten sonraki değişiklikler kapsam dışında olacaktır.

4.6. Yazılı imtihan, yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Yazılı imtihanda en az altmış puan alanlar başarılı sayılır.

5. KELAMLI İMTİHAN

5.1. Kelamlı imtihana; yazılı imtihanda en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere başarılı olan adaylardan ilan edilen takım sayısının 4 katı aday kelamlı imtihana alınır. Son adayla birebir puana sahip olan adayların tamamı kelamlı imtihana alınır.

5.2. Kelamlı imtihanın tarihi, yeri ve saati pandemi sürecine bağlı olarak ayrıyeten Kurumun internet/intranet sitelerinden ilan edilecektir.

5.3. Kelamlı imtihana giren işçi, imtihan şurasının her bir üyesi tarafından;

a) İmtihan bahislerine ait bilgi seviyesi, (50 puan)

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tavır ve davranışlarının vazifeye uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel kültürü ve genel yeteneği, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan) temel alınarak yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir. Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak çalışanın kelamlı imtihan puanı tespit edilir. Kelamlı imtihanda yüz üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.

6. İTİRAZ

6.1. Unvan değişikliği imtihanlarının sonuçları Kurumun intranet ve internet sitelerinde ilan edilir ve birebir tarih itibariyle adaylara bildiri edilmiş sayılır.

6.2. İlgililer, ilan tarihini takip eden beş iş günü içerisinde imtihan soruları ve sonuçlarına E-İtiraz (https://personeLsgk.mtra/personelmtra/AnaSayfa.do) aracılığı ile itiraz edebilir. İmtihan Kurulunca itirazlar; itiraz mühletinin sona erdiği tarihi takip eden en geç onbeş iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Bu mühletin bitimiyle imtihan sonuçları mutlaklaşmış olur. İtiraz sonucunda imtihan sonuçlarında değişiklik yapılması gerekirse yeni imtihan sonuçları birebir biçimde yayınlanır ve bildiri edilmiş sayılır.

6.3. Müddeti geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

7. KIYMETLENDİRME

7.1. Soruların kusurlu olduğu sonucuna varılması yahut yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dahil edilmeyecek ve bu sorulara tekabül eden puanlar eşit formda öteki sorulara dağıtılacaktır.

7.2. Unvan değişikliği imtihanı için ilan edilen boş takım sayısı kadar atama yapılması muvaffakiyet sıralamasına nazaran olur. Muvaffakiyet sıralamasının belirlenmesinde muvaffakiyet puanı temel alınır. Muvaffakiyet puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının aritmetik ortalaması temel alınmak suretiyle tespit edilir.

7.3. Muvaffakiyet puanlarının eşit olması halinde sırasıyla;

Hizmet müddeti fazla olanlara,

Daha üst tahsili bitirmiş olanlara,

Üst tahsil mezuniyet notu yüksek olanlara, muvaffakiyet sıralamasında öncelik verilir.

8. ÇEŞİTLİ VE SON KARARLAR

8.1. Bu duyuruda belirtilmeyen konularda Toplumsal Güvenlik Kurumu İşçisi Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Vazifede Yükselme ve Unvan Değişikliği Asıllarına Dair Genel Yönetmelik kararları uygulanır.

8.2. İmtihanda başarılı olanlardan, atama kaidelerini taşımadıkları sonradan anlaşılanların imtihanları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılanların ise atamaları iptal edilir.

8.3. Memur statüsü dışında (SSK, Bağ-Kur, özel banka vb.) hizmeti bulunan ve hizmet birleştirmesi yapmayan işçi en son müracaat tarihinin son gününe kadar hizmet birleştirme süreçlerini tamamlamak zorundadır. Bu tarihten sonra yapılacak hizmet birleştirmeleri sıralama yapılırken muhakkak dikkate alınmayacaktır. Duyuruda belirtilen bütün kuralları taşıdığını kabul etmiş sayılır. Eksik yahut metoduna uygun olarak yapılmayan müracaatların sonuçlarından adaylar sorumludur.

ALAN SORULARININ HUSUS BAŞLIKLARI VE SORU DAĞILIMLARI

AVUKAT

1. Anayasa Hukuku (3 Soru)

2. Borçlar Hukuku (5 Soru)

3. Ceza Hukuku (2 Soru)

4. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (8 Soru)

5. İcra İflas Hukuku (6 Soru)

6. İdari Yargı Hukuku (5 Soru)

7. Toplumsal Güvenlik Hukuku (6 Soru)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

1. Data Yapılan ve Sorgulama Teknikleri (3 Soru)

2. Ağ Tabanlı Programlama (3 Soru)

3. Programlama Lisanları (Java, .Net C#) (5 Soru)

4. Obje Tabanlı Programlama (3 Soru)

5. Bilgisayar Mimarisi (2 Soru)

6. İşletim Sistemleri (2 Soru)

7. Bilgi tabanı İdare Sistemleri (4 Soru)

8. Bilgisayar Ağları ve İdaresi (3 Soru)

9. Bilgi Teknolojileri İdaresi (Karar Takviye Sistemleri) (2 Soru)

10. Algoritmalar (Temel kavramlar, İş Akış Çizelgeleri) (3 Soru)

11. Proje Hayat Döngüsü (2 Soru)

12. Yazılım Geliştirme Süreçleri (3 Soru)

ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ, ELEKTRİK TEKNİKERİ VE ELEKTRİK TEKNİSYENİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu (1 Soru)

3. Üretim İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sıhhati ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Misyon ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (2 Soru)

9. Elektrik İç Tesisler Yönetmeliği (3 Soru)

10. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği (1 Soru)

11. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği (1 Soru)

12. Asansör ve Asansör Yönetmeliği (2 Soru)

13. Elektrik Gereç Bilgisi (3 Soru)

14. Kuvvetli Akım (7 Soru)

15. Zayıf Akım (3 Soru)

SANAYİ MÜHENDİSLİĞİ

1. Kalite idaresi (4 Soru)

2. İdare ve Tertip (3 Soru)

3. Örgütsel Davranış (3 Soru)

4. Üretim ve İdare Sistemleri (2 Soru)

5. İş Yeri Düzenleme (2 Soru)

6. Yöneylem Araştırması (2 Soru)

7. İdare Bilişim Sistemleri (2 Soru)

8. Proje İdaresi (3 Soru)

9. Mühendislik İktisadı (2 Soru)

10. İş Etüdü (2 Soru)

11. İnsan Kaynakları İdaresi (2 Soru)

12. Üretim Planlama ve Denetim (2 Soru)

13. Lojistik ve Tedarik Zinciri İdaresi (2 Soru)

14. Maliyet Muhasebesi (2 Soru)

15. İstatistik (1 Soru)

16. Algoritmalar ve Programlama (1 Soru)

MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ, MAKİNE TEKNİKERLİĞİ VE MAKİNE TEKNİSYENLİĞİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu (1 Soru)

3. İmal İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sıhhati ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Vazife ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

8. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (4 Soru)

9. Isı Mühendisliği (3 Soru)

10. Ölçme Bilgisi (2 Soru)

11. İklimlendirme ve Soğutma Tekniği (3 Soru)

12. Havalandırma Tesisatı (3 Soru)

13. Doğalgaz Tesisatı (4 Soru)

14. Sıhhi Tesisat (3 Soru)

BİLGİSAYAR TEKNİKERİ

1. Bilgisayarın Genel Yapısı Ve Donanımları (4 Soru)

2. Temel Network Donanımları Ve Mimarisi (4 Soru)

3. İşletim Sistemlerinin Genel Yapısı Ve Microsoft İşletim Sistemi Suram Ve Kullanımı (2 Soru)

4. Microsoft Office Yazılımları Kullanımı (2 Soru)

5. Programlama Mantığı Ve Algoritma (2 Soru)

6. Ağ Güvenliği (6 Soru)

7. Uç/Son Nokta/Kullanıcı Güvenliği (3 Soru)

8. Data Güvenliği (3 Soru)

9. Uygulama Güvenliği (4 Soru)

10. Kimlik Ve Erişim İdaresi (2 Soru)

11. Güvenlik İdaresi (2 Soru)

12. Sanallaştırma Ve Bulut (1 Soru)

İNŞAAT TEKNİKERİ VE İNŞAAT TEKNİSYENİ

1. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu (2 Soru)

2. 4735 Sayılı Kamu İhale Mukaveleleri Kanunu (1 Soru)

3 Üretim İşleri Genel Şartnamesi (4 Soru)

4. Muayene ve Kabul Yönetmeliği (2 Soru)

5. Temel İş Sıhhati ve Güvenliği (2 Soru)

6. İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı Misyon ve Sorumlulukları (1 Soru)

7. 3194 sayılı İmar Kanunu (1 Soru)

8. Zelzele Yönetmeliği (2 Soru)

9. Binalarda Güç Performansı Yönetmeliği (1 Soru)

10. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (3 Soru)

11. Sığınak Yönetmeliği (2 Soru)

12. Yapı Gereçleri (5 Soru)

13. Yapı Statiği (2 Soru)

14. Betonarme Bilgisi (5 Soru)

15. Betonarme Yapılarda Su Yalıtımı (2 Soru)

BİLGİSAYAR TEKNİSYENİ

1. Dış Donanım Üniteleri (4 Soru)

2. İç Donanım Üniteleri (4 Soru)

3. Ağ Temelleri (4 Soru)

4. İşletim Sistemi Kullanımı (4 Soru)

5. Paket Programlar (4 Soru)

6. Söz İşlemci (4 Soru)

7. Sunu Hazırlama (4 Soru)

8. Algoritma ve Akış Diyagramları (4 Soru)

9. İnternet ve E-Posta (3 Soru)

SIHHİ TESİSAT TEKNİSYENİ

1. Genel Tesisat (35 Soru)

GRAFİKER

1. Grafik Dizaynda Temel Tabirler (5 Soru)

2. Renk (3 Soru)

3. Animasyon (Nesne Canlandırma, Karakter Canlandırma) (3 Soru)

4. Bilgisayar (3 Soru)

5. İllüstrasyon (3 Soru)

6. Matbaa (2 Soru)

7. Fotoğrafçılık (2 Soru)

8. Bilgisayarlı Fotoğraf Sürece (5 Soru)

9. Bilgisayarlı Grafik Tasarım (8 Soru)

10. Özgün Baskı Teknikleri (1 Soru)

PROGRAMCILIK ORTAK HUSUSLAR

1. Programlama Temel Kavramları (5 soru)

2. İş Akış Çizelgeleri (4 soru)

3. Algoritma (3 soru)

4. SQL Cümleleri (8 soru)

1. JAVA

1. Java lisanı temel kavramları (1 soru)

2. Değişkenler, Data Tipleri. Bedel Atama (1 soru)

3. Java lisanı kod blokları (2 soru)

4. Şart ve Döngü kavramları ve komutları (1 soru)

5. Class, metot (1 soru)

6. Operatörler (2 soru)

7. Sınıflar objeler, metotlar (1 soru)

8. Dizileri (1 soru)

9. Kalıtım (1 soru)

10. Soyut Sınıflar (1 soru)

11. Arayüzler (1 soru)

12. Sıra dışı Durum Yönelimi (1 soru)

13. Java API’si ve Ana Sınıfları (1 soru)

2. C#.NET

1. C#.Net ve Geliştirme Ortamı (1 Soru)

2. Sabitler ve Değişkenler (1 Soru)

3. Operatörler (1 Soru)

4. Diziler (1 Soru)

5. Dialog Pencereleri (1 Soru)

6. Kaideli Dallanmalar (2 Soru)

7. Döngüler (1 Soru)

8. String Süreçler (1 Soru)

9. Yanılgıları Bulma ve Denetim Etmek (1 Soru)

10. Metodlar (1 Soru)

11. Class (Sınıf) Yapısı (2 Soru)

12. Belge Süreçleri (2 Soru)

You may also like