Seri muhakeme ve kolay yargılama 2020’de muvaffakiyetle uygulandı

Adalet Bakanlığının yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi gayesi doğrultusunda hayata geçirdiği seri muhakeme ve kolay yargılama …

By

Adalet Bakanlığının yargılamaların hızlandırılması ve sadeleştirilmesi gayesi doğrultusunda hayata geçirdiği seri muhakeme ve kolay yargılama yöntemleri 2020’de muvaffakiyetle uygulandı.

Yargı Islahatı Stratejisi kapsamında hayata geçirilen seri muhakeme ve kolay yargılama adapları, TBMM’de kabul edildikten sonra 24 Ekim 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlandı ve 1 Ocak 2020’den itibaren de uygulanmaya başlandı. Seri muhakeme yordamının başladığı 1 Ocak ile 31 Aralık 2020 tarihleri ortasında cumhuriyet başsavcılıklarınca düzenlenen talepnamelerden 57 bin 396’sı mahkemelerce karara bağlandı.

Seri muhakeme metoduna tabi hatalarda uyuşmazlıklar bir gün üzere kısa bir müddet içerisinde sonuçlandırılıyor. Soruşturma evresi sonunda kamu davasının açılmasının ertelenmesine karar verilmediği takdirde seri muhakeme yöntemi uygulanıyor. Seri muhakeme adabında şüphelinin avukatın yanında teklifi kabul etmesi halinde cumhuriyet savcısı, mahkemeye talepname gönderiyor. Mahkemede birebir gün içerisinde karar verilerek, süreç bir günde tamamlanıyor.

1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri ortasında 70 bin 938 belgede 83 bin 47 hatada kolay yargılama metodunun uygulanması sonucu karar verildi. Bu kararların 31 bin 445’i katılaştı. Mutlaklaşan belgelerdeki cürüm sayısı ise 36 bin 469 oldu.

Kolay yargılama yolunda belgelerde yargılama kamu davası açıldıktan sonra ortalama 3 ay üzere kısa bir müddette tamamlanıyor. Kolay yargılama yordamı, asliye ceza mahkemesinin misyon alanına giren ve üst hududu iki yıla kadar cürümlerde uygulanıyor. Asliye ceza mahkemeleri, iddianamenin kabulünden sonra isimli para cezası yahut üst sonu iki yıl yahut daha az müddetli mahpus cezasını gerektiren kabahatlerde kolay yargılama yönteminin uygulanmasına karar verilebiliyor. Mahkeme tarafından kolay yargılama yolunun uygulanmasına karar verilen bir belgede, taraflara iddianame bildiri edilerek beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri isteniyor. Müddetin bitiminde, mahkeme duruşma açmadan belge üzerinden karar veriyor.

You may also like