Şentop: Bu sistemde tarafsız cumhurbaşkanı yoktur

TBMM Lideri Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını tabir ederek, “Siyasi parti genel lideri …

By

TBMM Lideri Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını tabir ederek, “Siyasi parti genel lideri olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok lakin bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel lideriyse, yetkilisiyse elbet taraflı birisidir. Anayasa buna mahzur değil.” dedi.

Şentop, 24 TV’de “Esra Elönü ile Arafta Sorular” programına katılarak canlı yayında soruları yanıtladı.

Çocukluğundan itibaren kararsız kalmadığını, sıkıntı da olsa karar verdiğini tabir eden Şentop, “Arafta kalmam, arafta kalamam. O çok rahatsız eder beni. Kesinlikle bir karar veririm.” diye konuştu.

Okula başlayana kadar babasının, kendisi üzerinde tesirli olduğunu anlatan Şentop, hafız olan babasının, araştırmacı ve hukuka ilgi duyan kişiliğe sahip olduğunu söyledi.

Şentop, okuduğu imam hatip lisesinde öğretmeni olan ve daha sonra birlikte milletvekilliği yaptığı Bedrettin Yıldırım’ın da yürekli, kararlı, idealist ve mücadeleci kişiliğiyle kendisini çok etkilediğini belirtti.

Liseye giriş imtihanlarında gösterdiği muvaffakiyet nedeniyle İstanbul’daki askeri okulların da ortalarında yer aldığı birtakım okullara davet edildiğini, bu evrakları sakladığını tabir eden Şentop, kendisinin de babası üzere ailesinden uzak kalmamak için Tekirdağ’da lise eğitimi aldığını lisana getirdi.

Meclis Lideri Şentop, “İmam hatipliler ‘ayrıcalıklılar’ diye yorumlanıyor. Siz akademik hayatınızda seyahate çıktığınızda ayrıcalıklı mı hissetiniz kendinizi? Ayrımcılığa mı maruz kaldınız?” sorusu üzerine, imam hatipli olmanın daha sonraki yıllarda birtakım ziyanlarını gördüğünü lakin bundan rahatsız olmadığını ve okuduğu okulla iftihar ettiğini vurguladı.

Sayısal alanda başarılı olduğunu tabir eden Şentop, evvelce üniversiteye giriş yapılan ikinci basamak imtihanı dışında, girdiği bütün imtihanlarda matematik sorularının tümünü hakikat yaptığını kaydetti.

– “Babam, Refah Partisi’nin Tekirdağ’daki kurucusuydu”

Mustafa Şentop, hukuk fakültesinde okumak istediğini, kız kardeşinin imam hatipte okuduğu devirde başörtüsü ile ilgili badireler yaşandığını söyledi.

Merhum başbakanlardan Necmettin Erbakan’ı takip ettiklerini anlatan Şentop, “Dedem de babam da Ulusal Nizam Partisinden itibaren o hareketin içerisinde yer almıştır. Babam, Refah Partisi’nin Tekirdağ’daki kurucusuydu. Bu o periyotlardan itibaren yaşanan bu uğraşlar, bir hukukçu olarak, tahminen başlangıçta bir avukat olarak, takip manasında bir çocukluk niyeti olabilir. Ancak vakit geçtikçe yaptığım okumalar, benim bu kararımın ne kadar yanlışsız olduğunu gösterdi.” diye konuştu.

Şentop, üniversite imtihanından birinci yıl başarılı bir sonuç alınca ailesinin de yönlendirmesiyle Boğaziçi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde bir kısım kazandığını fakat daha sonra tekrar girdiği imtihanla İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne geçtiğini belirtti.

– Boğaziçi Üniversitesine yapılan rektör ataması

Mustafa Şentop, Boğaziçi Üniversitesindeki rektörlük atamasına reaksiyonların sorulması üzerine, fikir ve kanaat hürriyeti bağlamında, bireylerin, beğeni yahut tenkitlerini asayişi bozmayacak, eğitim öğretim faaliyetlerini engellemeyecek ve hakarete varmayacak halde lisana getirebileceklerini vurguladı.

Rektör seçimiyle ilgili YÖK Kanunu’nda yapılan değişikliğin, OHAL KHK’siyle değil olağan periyot KHK’siyle yapıldığına dikkati çeken Şentop, bu KHK’lerin, Meclis’in onayına sunulduğunu ve görüşüldüğünü kaydetti.

“Öğrenciler rektör seçebilir mi?” sorusuna Şentop, “Türkiye’de hiç olmamış. Öteki ülkelerde kesinlikle bir örnek bulunabilir. Lakin öğrencilerin seçmesi değil de lakin şöyle bir şey tahminen; öğrencilerin temsilcilerinin, bir öğrenci birliği temsilcisinin de dahil olabileceği, idare kademelerinde bulunmalarına yönelik düzenlemeler vakit zaman yapıldı, olabilir. Lakin bu türlü bir sistem yok.” karşılığını verdi.

ABD’de rektör atamalarına ait farklı metotlar bulunduğuna lakin üniversitelerin finansmanın da farklılık gösterdiğine dikkati çeken Şentop, “Kamu üniversiteleri büsbütün Hazineden, devlet tarafından, vatandaşların vergisiyle finanse edilen üniversitelerdir. Finansmanını bütünüyle devletin yaptığı kurumların, kendi kendilerini tam olarak yönetmesi düşünülemez. Kanun düzenlemesi var. Buna ‘hukuksuz, yanlıştır, hukuka aykırıdır’ demek diğer bir şeydir. Bunu kimse söyleyemez.” sözlerini kullandı.

– “Rektör atanan Necla Hoca, CHP Parti Meclisi üyesiydi”

Tabir hürriyeti bağlamında yansıların lisana getirilebileceğine işaret eden Şentop, “Bütün bu karşı çıkış süreçlerine katılanların, öğretim üyesi ve öğrenci bağlamındaki sayısıyla Boğaziçi Üniversitesinin toplam öğretim üyesi ve toplam öğrenci sayısı mukayese edildiği vakit sayıca çok az. Sahiden herkesin katıldığı bir oylama olsa, onların dediğinin olmayacağı bir sonuç ortaya çıkacaktır, azınlıkta kalacakları aşikâr bir küme oluyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Şentop, Marmara Üniversitesinde vazife yaptığını anımsatarak, 2006’daki rektörlük seçiminde misyona getirilen Prof. Dr. Necla Pur’un, bu sırada CHP Parti Meclisi’nde vazifeli olduğunu söyledi.

Dekan yardımcısı olarak çalıştığı Pur ile rastgele bir sorun yaşamadığını lisana getiren Şentop, “Herhangi siyasi kimliği münasebetiyle bir haline en azından ben şahit olmadım. O vakit bu türlü bir tartışma olduğunu hatırlamıyorum.” dedi.

– “Teziç, en düzgün ders anlatan hocaydı”

TBMM Lideri Şentop, “Üniversite öğrenciliği yıllarınızda protest bir öğrenci miydiniz?” sorusu üzerine, o devirde mecmua çıkardığını ve başörtüsü yasağı hareketlerine katıldığını söyledi, o dönemki çevik kuvvet şube müdürünün ismini hatırladığını da kelamlarına ekledi.

Eski YÖK Lideri Erdoğan Teziç’ten, üniversite eğitimi sırasında ders aldığını belirten Şentop, Teziç’i, “en yeterli ders anlatan hoca” olarak nitelendirdi.

Şentop, Teziç’in, ders anlatımı sırasında öğrencilerin görüşlerini de aldığını, bu bağlamda bir tartışma sırasında kendisinin aleyhte kelam aldığını söyledi. Yerinden başladığı konuşmasına, Teziç’in davet etmesi üzerine kürsüde devam ettiğini anlatan Şentop, Teziç’in, “Buradan konuşmak çok kolay bir iş değildir. Arkadaşınız çok rahat, bir parlamenter üzere konuştu.” dediğini aktardı.

“Aslında anayasa hukuku kürsüsünde olmak isterdim fakat imam hatip mezunu olduğum için olmayacağını anladım.” diyen Şentop, “Bir kırgınlık var mı?” sorusunu, “Bazı şeyleri göze alarak hayatı yaşıyorsunuz. Yürüdüğünüz yolun kimi zorluklarını biliyorsunuz. Birtakım çabaları yaparken bunu, ilerde ne olur, diye düşünerek yapmıyorsunuz. Onların sonuçlarını gördüğümde bir rahatsızlık, kırgınlık hissetmiyorum. Türkiye bu türlü devirler yaşıyor vakit zaman, yaşanmaması lazım. Öğrenciler, akademisyenler ortasında ayrımcılıklar yapılmamalıdır. Bunları yaşamış birisi olarak buna tüm kalbimle inanıyorum.” diye yanıtladı.

– “Meclis liderleri siyasi parti faaliyetlerine katılmıyor”

TBMM Lideri Şentop, Meclis liderinin tarafsız olması gerektiğine yönelik türel düzenleme bulunmadığını belirtti.

TBMM liderlerinin bir siyasi partiye mensup olduklarına işaret eden Şentop, siyasi parti faaliyetlerine katılamadıklarını söyledi.

Meclis Lideri Şentop, TBMM liderlerinin oy kullanamadıklarını, yönettikleri oturumlarda görüş açıklayamadıklarını, günlük siyasi tartışmalara teamüller gereği katılmadıklarını lakin ülkeyle ilgili yahut milletlerarası mevzularda tartışmalarda fikir beyan ettiklerini kaydetti.

– “Cumhurbaşkanı taraflıdır”

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde cumhurbaşkanının “tarafsız” olması gerektiği tarafındaki telaffuzlara değinen Şentop, Türkiye’nin yeni sisteminin aslında “başkanlık sistemi” olduğunu tabir etti.

Bu sistemle parlamenter sistemdeki “cumhurbaşkanı” kavramlarının yalnızca adaş olduklarını; yetki ve misyonlarının farklı olduğunu vurgulayan Şentop, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ndeki cumhurbaşkanının, parlamenter sistemdeki cumhurbaşkanı, başbakan ve kabinedeki bakanların yetkilerinin tümüne sahip olduğunu lisana getirdi.

TBMM Lideri Şentop, Cumhurbaşkanının, vazifesine başlarken Anayasa’daki yemini ettiğini anımsatarak, “O yeminde bir tarafsızlık sözü geçiyor. Bu tabire dayanarak büsbütün paradigması apayrı bir sistemi, yalnızca yemindeki bir söze dayanarak kurgulamaya çalışmak, öbür bütün Anayasa hususlarını, kararlarını görmezlikten gelmektir.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanının ettiği yeminde tarafsızlıkla ilgili bir sözün geçtiğini lakin parlamenter sistem devrinde var olan “Cumhurbaşkanı seçilenin, partisiyle ilişiği kesilir.” tabirinin, yemin metninden çıkartıldığını anlatan Şentop, cumhurbaşkanının parti üyesi olabileceğinin Anayasa’da öngörüldüğünü, kabul edildiğini ve genel lider olabileceğine dair bir pürüzün Anayasa’ya konulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde tarafsız cumhurbaşkanı olmadığını belirten Şentop, şöyle devam etti:

“Cumhurbaşkanı taraflıdır, siyasi parti üyesidir. Siyasi parti genel lideri olabilir, olmayabilir, bir mecburiyet yok ancak bir siyasi parti üyesiyse, bir siyasi partinin genel lideriyse, yetkilisiyse elbet taraflı birisidir. Anayasa buna mahzur değil. Oradaki tarafsızlıkla ilgili yemin, türel süreç manasında bir tarafsızlıktır. Anayasa’nın birçok kararını dikkate aldığımız taktirde, siyasi manada bir tarafsızlık olarak yorumlanamaz. Anayasa’nın başka kararları, bu türlü bir yorumu yapmayı imkansız hale getiriyor.”

– “Siyasette üslup sorunu var”

Şentop, Türkiye’de 83 milyonun siyaset yaptığını lisana getirerek, siyaseti bir iş olarak yapanların, faaliyet ve çalışma alanı olarak seçenlerin üslubunda, tabirlerinde ve ortaya koyduğu içeriklerde biraz daha farklı olması gerektiğini söyledi. Şentop, siyasetçilerin sorunları içerikli ve daha farklı bir üslupla tabir etmeleri gerektiğini söyledi.

Bir müddettir üslup sorunu olduğuna dikkati çeken Şentop, “Bu karşılıklıdır sonuç prestijiyle. Bu türlü bir tercihte bulunursanız kesinlikle size de tıpkı seviyede bunları söyleyecek olanlar olur. Siz de onlara o biçimde karşılık verirsiniz. Bu bu türlü devam eder. Olan doğal siyasete, demokrasiye ve genel olarak milletimizin siyasete bakışına olur. Bu hususta dikkatli olmalıyız. Bir kelamı söylemenin, bir şeyi söz etmenin, tahminen on değil yüzlerce yolu vardır. Bunlar ortasında en tesirli, nezih olanı tercih etmek lazım.” dedi.

Hatırat, anı ve biyografi okumayı çok sevdiğini lisana getiren Şentop, akademisyenliğe başladığında birinci maaşıyla bütün akrabalarına ikram aldığını da belirtti.

You may also like