Sendika’dan reaksiyon: Boğaziçi’nden Seyahat çıkaramayacaksınız!

Eğitim-Bir-Sen sendikası Boğaziçi Üniversitesi aksiyonları hakkında internet sitesinde açıklama aptı. Sendika’nın mevzuya ait açıklaması …

By

Eğitim-Bir-Sen sendikası Boğaziçi Üniversitesi aksiyonları hakkında internet sitesinde açıklama aptı.

Sendika’nın mevzuya ait açıklaması:

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan atama üzerinden kimi kısımların öncülüğünde algısal reaksiyon ve hareket kapasitesi oluşturulmak ve harekete geçirilmek istenmektedir.

Karşı çıkanlar, reaksiyon verenler, aksiyona çağıranlar ve aksiyonu yapanlar, kelamda demokratik ve toplumsal hukuk devletine, demokrasi kültürüne, özgürlükçülüğe, sivil siyasete kıymet verdiğini sav etseler de aslında kendilerinden olmayanların ve kendileri üzere düşünmeyenlerin anayasal ve yasal garantiler tabanında siyaset hakkını kullanmasından da fikir ve fikir özgürlüğünden de rahatsızlar.

Meclis’te bugün temsil edilen bir siyasi partiden aday adaylığı başvurusu yaptığı için bir akademisyenin rektör olarak atanmasına reaksiyon gösteren siyasi partileri ve siyasi özneleri şaşkınlıkla izliyoruz. Türkiye’nin vesayet periyodu vehimleri üzerinden hala kurtulamadığı en gereksiz yasaklardan ve en öncelikle kurtulması gereken sınırlamalardan biri olan kamu görevlilerine siyaset yasağını kaldırmayı düşünmediklerini itiraf olarak kıymetlendiriyoruz.

Bizler, kamu vazifelileri sendikacılığı başta olmak üzere, özgürlüklerin önündeki mahzurların kaldırılması, hiç kimsenin temel insan haklarından yoksun olmaması, demokratik tercihleri ve hayat şekli üzerinden ötekileştirilmemesi için ayrım yapmaksızın herkesin ve her kısmın hakkını savunduk. Yasakların ve sınırlamaların azalması için uğraş sarf ederken, kendisi yerli, zihniyeti bu topraklara yabancı birtakım kesitlerin Boğaziçi Üniversitesi’ne ataması yapılan rektöre ve yapılan atama sürecine “fakat geçmişte siyaset yaptı, siyaset yapma hakkını kullandı, siyasi partiden aday adayı oldu” üzere münasebetlerle itiraz edenleri; yeniliğe, özgürlüğe, sivilliğe, demokrasiye, insan onurunu müdafaa ve insan haklarını genişletme hassasiyetine tahammülü olmayan klikler, bireyler, kimlikler ve kısımlar olarak kıymetlendiriyoruz.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü’ne yapılan atama hukuka, mevzuata, yerleşik uygulamalara karşıtlık içermiyor. Ataması yapılan rektör de atamanın yapıldığı tarihte bir vakıf üniversitesinde rektörlük misyonu ifa ediyor. Bütün bunlara karşın kimi siyasi partiler, kelam mezkür üniversitenin muhakkak ideolojik yerle bağlantılı öğrencileri ve akademisyenleri gündemi ısıtmaya, yansıyı artırmaya, hareket alanı oluşturmaya odaklanıyor. Bu odakların temel maksadı, Seyahat olaylarında ağaç olmadığı üzere, Boğaziçi Üniversitesi’nde de rektör ataması değil, asıl yapılmak istenen kitlesel bir hareketlilik oluşturularak, içlerindeki Seyahat tohumunu yeşertmektir.

Eğitim-Bir-Sen olarak, yapılmak istenenleri görüyor ve niyetinizi çok âlâ biliyoruz. Bir rektör ataması üzerinden yapılan bu atakların odak noktasının liyakat değil, aidiyet olduğunun farkındayız. Üniversiteler sizin zihniyetinizin mülkü değil, millete hizmet etmesi gereken kurumlardır. Üniversiteyle hiçbir bağı olmadığı halde sıkıntıyı bir kalkışmanın ve yerleşkeleri ısıtmanın bir kıvılcımı olarak görenler başta olmak üzere, bir akademisyenin siyasi tercihinden hareketle onu ve onun üzere düşünen herkesi öteki ilan etmek insan onuruna hakarettir.

Kurulduğumuz günden bugüne her türlü ayrımcılığa ve haksızlığa karşı çaba ettik, milletin iradesine yönelik hücumlara karşı yekvücut olarak durduk ve bu duruştan asla taviz vermeyeceğiz.

You may also like