Sarsıntıya karşı önlemlerin belirlenmesi emeliyle meclis araştırma kurulu kuruldu

TBMM KARARI ZELZELEYE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLERİN VE SARSINTILARIN ZİYANLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN …

By

TBMM KARARI

ZELZELEYE KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLERİN VE SARSINTILARIN

ZİYANLARININ EN AZA İNDİRİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN BELİRLENMESİ GAYESİYLE BİR MECLİS ARAŞTIRMASI KURULU KURULMASINA DAİR KARAR

Karar No. 1269 Karar Tarihi: 03.11.2020

Zelzeleye Karşı Alınabilecek Tedbirlerin ve Zelzelelerin Ziyanlarının En Aza İndirilmesi İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Hedefiyle Anayasa’nın 98’inci, içtüzük’ün 104 ve 105’inci unsurları uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına, bu araştırmayı yapacak Komitenin 22 üyeden kurulmasına, Kurulun çalışma müddetinin Lider, Başkanvekili, Sözcü ve Katip seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışında da çalışmasına, Genel Şuranın 03.11.2020 tarihli ll’inci Birleşiminde karar verilmiştir.

You may also like