Sahibinden.com hakkında soruşturma

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu. Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com’un emlak ve …

By

Rekabet Kurumu, elektronik pazar yeri Sahibinden.com için soruşturma açtığını duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamada Sahibinden.com’un emlak ve vasıta alım satımında sunulan internet hizmetlerinin 6. maddeyi ihlal edip etmediğine yönelik soruşturmanın 15 Ekim’de açıldığı kaydedildi

Açıklamada, şu sözlere yer verildi:

“Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş.’nin, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. unsurunu ihlal ettiği argümanını ele alan Rekabet Şurası; 27.02.2020 tarih ve 20-12/147-M sayılı kararıyla yürütülmekte olan soruşturmada incelenen periyot sonrasına ait olarak, vasıta ve emlak alanlarında sunduğu çevrim içi platform hizmetleri kapsamındaki uygulamalarının 4054 sayılı Kanun’un 6. hususunu ihlal edip etmediğinin tespitine yönelik olarak Sahibinden Bilgi Teknolojileri Paz. ve Tic. A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına, 15.10.2020 tarih, 20-46/627-M sayı ile karar verdi.”

4054 sayılı Kanun’un 6. unsuru şu halde:

Husus 6 – Bir yahut birden fazla teşebbüsün ülkenin bütününde ya da bir kısmında bir mal yahut hizmet piyasasındaki hakim durumunu tek başına veyahut öbürleri ile yapacağı muahedeler ya da birlikte davranışlar ile berbata kullanması hukuka muhalif ve yasaktır.

Berbata kullanma halleri bilhassa şunlardır:

a) Ticari faaliyet alanına öteki bir teşebbüsün girmesine direkt yahut dolaylı olarak mahzur olunması ya da rakiplerin piyasadaki faaliyetlerinin zorlaştırılmasını amaçlayan aksiyonlar,

b) Eşit durumdaki alıcılara tıpkı ve eşit hak, yükümlülük ve edimler için farklı kurallar ileri sürerek, direkt yahut dolaylı olarak ayırımcılık yapılması,

c) Bir mal yahut hizmetle birlikte, başka mal yahut hizmetin satın alınmasını yahut aracı teşebbüsler durumundaki alıcıların talep ettiği bir malın yahut hizmetin, öteki bir mal yahut hizmetin de alıcı tarafından teşhiri kaidesine bağlanması ya da satın alınan bir malın belli bir fiyatın altında satılmaması üzere tekrar satış halinde alım satım koşullarına ait sınırlamalar getirilmesi,

d) Makul bir piyasadaki hakimiyetin yaratmış olduğu finansal, teknolojik ve ticari avantajlardan yararlanarak öteki bir mal yahut hizmet piyasasındaki rekabet şartlarını bozmayı amaçlayan hareketler,

e) Tüketicinin ziyanına olarak üretimin, pazarlamanın ya da teknik gelişmenin kısıtlanması.

You may also like