Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HUSUS 1 …

By

YÖNETMELİK

İçişleri Bakanlığından:

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ GİRİŞ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 6/6/2015 tarihli ve 29378 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinin 17 nci hususunun birinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığına” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasında yer alan “Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığınca” ibaresi “Sosyal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca” olarak değiştirilmiş ve tıpkı unsurun üçüncü fıkrası aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.

“(3) Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca haklarında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz” kararı verilen adaylar ilişiklerinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içerisinde, bir kereye mahsus olmak üzere devlet hastanelerinden, devlet eğitim araştırma hastanelerinden yahut devlet üniversite hastanelerinden alacakları ilişik kesilmesine sebep olan hastalık branşlarından sıhhat durumunun düzeldiğini belirtir sıhhat heyeti raporu ile Başkanlığa başvurması halinde, müracaat incelenmek üzere Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığına gönderilir. Kuralları sağladığı bildirilenler, Başkanlıkça tekrar Sıhhat Yönetmeliğine nazaran sıhhat şurası raporu aldırılmak üzere hastaneye sevk edilir. Yine aldırılan sıhhat şurası raporunun Toplumsal Hizmetler ve Sıhhat Daire Başkanlığınca adayın o anki mevcut sıhhat durumuna nazaran Sıhhat Yönetmeliği kararları çerçevesinde incelenmesi sonucunda hakkında “Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur” kararı verilenlerin 8 inci unsurdaki nitelikleri taşıyor olmaları halinde POMEM’lere planlamaları yapılır. Bu şahıslardan, 15/7/2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 11 inci hususunda belirtilen devamsızlık müddetini aşmamış olanlar eğitim-öğretime kaldığı yerden devam eder, eğitim-öğretimi tamamlayıp atanmaya hak kazanmış olanlar ise İşçi Dairesi Başkanlığına bildirilir.”

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik kararlarını İçişleri Bakanı yürütür.

You may also like