‘Pandemi sürecinde sıhhat çalışanları yoruldu, yıprandı’

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mesleksel açıdan yaşadıkları zorlukların tahlili için Cumhurbaşkanlığına, Sıhhat Bakanlığına ve …

By

Aile Hekimliği Çalışanları Sendikası (AHESEN), mesleksel açıdan yaşadıkları zorlukların tahlili için Cumhurbaşkanlığına, Sıhhat Bakanlığına ve siyasi partilerin başkanlarına mektup gönderdi.

AHESEN Lideri Dr. Gürsel Özer, yaptığı yazılı açıklamada, pandemi mühletince toplam 107 sıhhat çalışanı Kovid-19’dan ötürü vefat ederken, Kovid-19 testi müspet olan sıhhat çalışanları sayısının ise 40 bini aştığını belirtti.

Bu sayının sıhhat çalışanlarının olağana oranla 10 kat daha fazla virüsle enfekte olduğunu gösterdiğini tabir eden Özer, şunları lisana getirdi:

“Uzun ve meşakkatli pandemi sürecinde sıhhat çalışanları yoruldu, yıprandı ve buna bağlı tükenmişlik sendromu yaşamaya başladı. Artan iş yükü, tedbirlere karşı toplumsal duyarsızlık, yaşanan şiddet olayları ve gelecek korkusu uğraş gücündeki azmin deformasyona uğramasına sebep oldu. Elbette pandemi uğraşı sıhhat çalışanları olarak bizlerin misyonudur ve can verme değerine bu çabayı devam edeceğiz fakat yapılacak düzenlemeler ile iş teminatımız olsun istiyoruz. Pandemi yahut meslek hastalığı sebebiyle kaybedilen omurların akabinde, geride bırakılan yakınların yardım kuruluşları ilgisine terk etmek istemiyoruz. Bu sebeple ilgili bahisler için tüm siyasi partili vekillerimizden, Sıhhat Bakanımızdan ve Cumhurbaşkanımızdan hassaslık göstermelerini bekliyoruz.”

Özer, mesleksel açıdan yaşadıkları zorlukların tahlili için Cumhurbaşkanlığına, Sıhhat Bakanlığına ve siyasi partilerin başkanlarına gönderdikleri mektupta, şu ayrıntıların yer aldığını kaydetti:

“Aile hekimliği uygulamasında iş garantimiz yok. Sebebi ne olursa olsun 180 gün etkin çalışamadığımız da kontratımız feshediliyor. Kronik hastalığa yakalandığımızda tedavimiz uzun sürüyorsa mukavelemiz feshediliyor. Vatani vazifemizi yapmaya gittiğimizde kontratınız feshediliyor. Bebeğimiz oldu, fiyatsız müsaade alamıyoruz. Aile hekimliğinden istifa etmeden yer değiştiremiyoruz.Tüm çalışanlara verilen kıdem tazminatı hakkı bize tanınmamış, kıdem tazminatı alamıyoruz. Mukavele periyodu sonucunda yönetim kontrat yenilemez ise işsiz kalıyoruz.

Pandemi sürecinde motive edici kelamlar ve alkışlar maalesef iş teminatımızın olmadığı gerçeğine deva olmuyor. Kovid-19 meslek hastalığı sayılmadığından Kovid-19’dan vefat ettiğimizde geride kalan çocuklarımıza diğerine muhtaç olmadan yaşayabilecekleri bir gelecek dahi bırakamıyoruz. Oburlarının sorumsuz davranışlarının faturasını hayatıyla ödeyen sıhhat çalışanlarının geriye bıraktıklarının bahtları ile baş başa kalması hem bizi hem de kamu vicdanını yaralamaktadır.”

AHESEN Lideri Dr. Gürsel Özer, bu mevzuda yetkililerden şu taleplerde bulunduklarını bildirdi:

“Aile Hekimliği Ödeme ve Mukavele Yönetmeliğindeki husus 13 f bendi kaldırılmalıdır. Sıhhat sebebi ile iş akdi sonlandırılmamalıdır. Toplumsal devlet anlayışı hakim kılınmalıdır. (Madde 13 f; Sıhhat sebebiyle bir kontrat periyodunda 180 günü aşan müddetle misyonun ifa edilememesi.).

Birebir yönetmeliğin ı bendi kaldırılmalıdır. Cürmü ispat edilmeden herkes günahsızdır. Soruşturma sonucu kabahat isnat edilemeyenlerin iş akti sona erdirilmemelidir. (ı; Gözaltına alınma, tutuklanma yahut hükümlülük nedeniyle vazifesi başında bulunamama mühletinin sekiz haftayı aşması.)

Aile hekimliği çalışanları çeşitli nedenler ile yer değiştirmesi gerektiğinde boş olan aile hekimliği ünitesi ile mukavele imzalayabilmelidir. Yer değiştirme hakkı verilmelidir. Vatani vazife ve doğum sonrası için fiyatsız müsaade hakları kesinlikle verilmelidir. Aile hekimliği çalışanlarının vefatı sonrası 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu ve 5510 Sayılı Toplumsal Sigortalar ve Genel Sıhhat Sigortası Kanunu kararlarının uygulanmasında dul eşlere mevt aylığı bağlanması halleri motamot uygulanmalı, ilgili kanunlardaki 10 yıl çalışma şartı makul düzeye çekilmeli ve bu kararların kapsamına aile hekimliği çalışanları da alınmalıdır.”

You may also like