Otomotivde yedek modül bulmak zorlaşıyor

Otomotiv Satış Sonrası Eser ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) hazırladığı, Ekim Ayı Sektörel Kıymetlendirme Anketi’nin sonuçlarına nazaran, iç …

By

Otomotiv Satış Sonrası Eser ve Hizmetleri Derneği’nin (OSS) hazırladığı, Ekim Ayı Sektörel Kıymetlendirme Anketi’nin sonuçlarına nazaran, iç pazardaki satışlar bir evvelki aya kıyasla yüzde 2,9 artarken, bir evvelki yılın tıpkı periyoduna nazaran toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi

Otomotiv Satış Sonrası Eser ve Hizmetleri Derneği (OSS), Kovid-19 süreciyle birlikte kesimdeki aktüel dataları paylaşmak üzere hazırladığı anket çalışmasının ekim ayına ilişkin sonuçlarını açıkladı.

Türkiye genelinde üretici ve dağıtıcı olarak 200’ü aşkın üyesi bulunan derneğin düzenlediği Ekim Ayı Sektörel Kıymetlendirme Anketi’ne nazaran, kesimdeki; satış, üretim ve ihracat kalemlerinde bir ölçü artış gözlemlendi.

Üyelerin iç pazardaki satışları geçtiğimiz aya kıyasla yüzde 2,9 oranında artarken, bir evvelki yılın birebir periyodu nazaran toplam yüzde 20’lik artış kaydedildi. Yeniden geçen yıl ile kıyaslandığında dağıtıcı üyelerin satışlarındaki artış oranı yüzde 19,4 üretici üyelerin satışlarındaki artış da yüzde 21,2 oldu.

Kasım ayına yönelik iç pazar satış beklentileri sorulduğunda ise üyelerin yüzde 31’inin kayda paha bir değişim beklentisi içine girmediği görüldü. Bununla birlikte ankete katılan tüm üyelerin ortalama beklentisi, geçen yılın kasım ayına nazaran yüzde 14’lük bir artış olacağı istikametinde oldu.

OSS üyeleri yılın birinci 10 aylık periyodunda de geçen yıla kıyasla satışlarında yüzde 18’lik bir artış kaydetti. Dağıtıcı sınıftaki üyelerin artışı yüzde 20’ye yakın olurken üreticiler ise satışlarını yüzde 15 artırdı.

Ankette tahsilat süreçleri de değerlendirildi ve üyeler bu hususta geçtiğimiz ayların gerisinde kalsa da, tekrar de süreçlerde müspet bir seyir görüldü.

Bilhassa üretici üyelerin tahsilat süreçlerinin dağıtıcı üyelere göre daha düzgün olduğu gözlemlendi. Üyelerin işçi istihdamı Ekim ayında da devam etti ve dağıtıcı üyelerin yüzde 40’ı ile üretici üyelerin yüzde 35’i çalışanını artırdı.

– Üretim ve ihracat artışını sürdürdü

OSS’nin üretici üyeleri, üretim kapasitelerini ekim ayında da yüksek tutmayı başardı. Eylül ayında yüzde 84 olan üretici kapasite kullanımı, ekim ayında yüzde 82 olarak gerçekleşti. Bu orana karşın üyeler eylül ayına nazaran üretimlerini yüzde 4,6 artırdı.

Ankete katılan üretici üyeler, bir evvelki yılın ekim ayına nazaran ise üretimlerini yüzde 5,5 artırdı. İhracata bakıldığında ise üretici üyelerin bir evvelki aya nazaran yüzde 2,3 oranında ihracatlarını artırdıkları, bu artışın bir evvelki yılın ekim ayına nazaran de yüzde 8 oranında sağlandığı görüldü.

– Eser bulunabilirliği zorlaşıyor

Mevzuyu kıymetlendiren OSS Derneği İdare Şurası Lideri Ziya Özalp, sıhhat ve iktisat alanlarında dünyanın ve Türkiye’nin sıkıntı bir süreçten geçtiğini belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ekim ayının geneline baktığımız vakit, bölümümüzün hem bir evvelki aya hem de bir evvelki yılın tıpkı ayına nazaran büyümeye devam ettiğini gözlemliyoruz. Kış aylarının gelmesiyle Koronavirüs tesirinin gözle görülür halde arttığını, salgının seyrinin ve bunun sonucu mevcut ile muhtemel kısıtlamaların kapsamının satış sonrası pazarının da kısa ve orta vadedeki gidişatında kıymetli rol oynayacağını söyleyebiliriz.

Önlem emelli kişisel araç kullanımının artması, hem de kamuya hizmet veren araçlara muhtaçlığın bu periyotta artış göstermesi, bizlerin yaptığı işin ehemmiyetini bir kat daha artırıyor. Zorunlu muhtaçlıklar için kullanılan araçların yedek modül muhtaçlıklarının giderilmesi, kimi vakit hayati bir kıymet taşıyabiliyor. Ekim ayında, gümrükler ve TSE süreçlerinde yaşanan gecikmeler eser bulunabilirliğini günden güne zorlaştırmaya devam etti. Yakın vadede tedarik zincirinde bir kırılma yaşanması telaşımız devam etmekte.”

You may also like