Önlisans mezunu sağlıkçı öğretmenlikten mezun olursa maaşı değişir mi?

Soru: Âlâ günler ben 2018’de fizik tedavi ön lisans mezunu olarak memuriyete başladım. 2019 da biyoloji öğretmenliği lisans kısmından mezun …

By

Soru: Âlâ günler ben 2018’de fizik tedavi ön lisans mezunu olarak memuriyete başladım. 2019 da biyoloji öğretmenliği lisans kısmından mezun oldum. Lisans kısmı bitirdiğime dair işyerime bir dilekçe yazıp verdim memuriyetimde kademe ilerlemesi olması için lakin kabul edilmedi. Münasebet olarak bitirdiğim lisans kısmının sıhhatte üst tahsil olmamasından kaynaklı. Ben bu durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor. Benim lisans mezunu olmamın memuriyete bir katkısı yok mu?

Karşılık: Devlet Memurları Kanununun 36. unsurunun (A) Ortak Kararlar Başlıklı Kısmının 12/d bendinde, “Memuriyette iken yahut memuriyetten ayrılarak (87 nci hususa tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst tahsili bitirenler, birebir üst tahsili tahsile orta vermeden başlayan ve olağan müddeti içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst tahsilin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet müddetlerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ek edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” kararına yer verilmiştir. Bu karara nazaran hizmet sınıfı yahut unvanı farketmeksizin memuriyette iken üst tahsilden mezun olanların intibaklarının yapılması gerekmektedir. Örneğin önlisans mezunu memur 4 yıllık fakülte mezunu olursa 9/1′ den memuriyete başlamış üzere pahalandırılacak, memuriyette geçirdiği hizmet müddetlerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla pahalandırılacak ve emsalini geçmemek üzere yeni derece/kademesi belirlenecektir.

Öbür taraftan, kamu işçisinin mali haklarının belirlenmesinde kural olarak işçinin işgal ettiği takım yahut konum unvanı temel alınmaktadır. Artırım ve tazminatlar, ek gösterge, ek ödeme, makam tazminatı unvana nazaran belirlenmiştir. Bunun istisnalarından birini teknik hizmetler sınıfı ile sıhhat ve yardımcı sıhhat hizmetleri sınıfında misyon yapan çalışanın artırım ve tazminatları oluşturmaktadır.

2006 yılında yürürlüğe konulmuş artırım ve tazminatlara ait Kararın 4/e unsurunda,Kurumların teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarına ilişkin takımlarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirenlere, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, meslekleri (mesleki üst öğrenimleri) temel alınarak artırım ve tazminat ödenir. Takımları teknik ve sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir takıma atanılamayacak rastgele bir üst tahsili bitirenlere ise bitirdikleri üst tahsilden ötürü artırım ve tazminat ödenmez.” denilmektedir.

Kelam konusu kararnamenin uygulama asıllarını göstermek üzere yürürlüğe konulan 160 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Bildiriminin uygulamaya ait ortak açıklamalar başlıklı E kısmının 3. unsurunda ise; “Kararın 4 üncü unsurunun birinci fikrasının (e) bendinde de belirtildiği üzere, takımları teknik ye sıhhat hizmetleri sınıflarında bulunan çalışandan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleksel bir üst tahsili bitirerek, diploma yahut çıkış evraklarını kurumlarına ibraz edenlere, intibak süreçlerinin yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın, evrakların kuruma ibrazını takip eden ay başından geçerli olmak üzere, ita amirlerinden alınacak ödeme onayı ile, cetvellerde ayrıyeten belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere bitirilen birebir sınıfla ilgili mesleksel üst tahsilin karşılığı olan artırım ye tazminatlar ödenecek, bunlar için ayrıyeten yıl içinde denetim süreci yapılmayacaktır.” kararı yer almaktadır.

Yan Ödeme Kararnamesinde yer alan karardan yararlanabilmesi için memurun;

– Teknik Hizmetler Sınıfı yahut Sıhhat Hizmetleri ve Yardımcı Sıhhat Hizmetler Sınıfına dahil bir takımda vazife yapması,

– Mezun olduğu üst tahsil sonucu elde ettiği diploma ile bulunduğu atanabileceği takımın üstte sayılan iki hizmet sınıfı kapsamında olması,

zaruridir.

Sonuç olarak ön lisans üzerine eğitim fakültesi mezuniyeti olan Devlet memurunun memuriyette iken üst tahsilden mezun olması sebebiyle derece/kademe intibakının yapılacağını, lakin biyoloji öğretmenliği mezuniyeti sonucunda atanılabilecek öğretmen takımının Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı kapsamında olması sebebiyle artırım ve tazminat oran ve puanlarında yani memurun maaşında bir değişiklik olmayacağını değerlendirmekteyiz.

You may also like