Öğretmenin, demir çubukla öğrencinin avuç içine vurması kabahat mudur?

Öğrencinin sınıfta gürültü yapması üzerine öğretmen sonlanmış ve projeksiyon aygıtını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir kez …

By

Öğrencinin sınıfta gürültü yapması üzerine öğretmen sonlanmış ve projeksiyon aygıtını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir kez vurmuştur.

Mahallî mahkemece, tedip hakkının kullanıldığından ve kabahatin ögelerinin oluşmadığından bahisle öğretmen hakkında beraat kararı vermiştir.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi ise beraat kararını bozmuştur. Yargıtaya nazaran; projeksiyon aygıtını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir sefer vurmak suretiyle kamu vazifesinin sağladığı nüfuzu berbata kullanarak üzerine atılı silahla kolay yaralama kabahati oluşmuş olup, mahkumiyet verilmesi gerekir.

T.C.

YARGITAY

ÜÇÜNCÜ CEZA DAİRESİ

Temel : 2020/10833

Karar : 2020/7606

Tarih : 24.06.2020

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi

CÜRÜM : Taammüden yaralama

KARAR : Beraat

Mahalli mahkemece verilen karar temyiz edilmekle evrak okunarak;

Gereği görüşülüp düşünüldü:

Oluşa ve tüm evrak içeriğine nazaran, sanığın öğretmen olarak vazife yaptığı okulda mağdurun öğrenci olduğu, ders sırasında gürültü yapılmasına sonlanan sanığın projeksiyon aygıtını açmakta kullanılan çubuk ile mağdurun avuç içine bir sefer vurmak suretiyle kamu vazifesinin sağladığı nüfuzu berbata kullanarak üzerine atılı silahla kolay yaralama kabahatini işlediği gözetilerek mahkumiyetine karar verilmesi gerekirken, yanılgılı kıymetlendirme sonucu, tedip hakkının kullanıldığından ve cürmün ögelerinin oluşmadığından bahisle yasal olmayan münasebetle yazılı halde beraat kararı verilmesi,

Bozmayı gerektirmiş, o yer Cumhuriyet savcısının temyiz sebepleri bu prestijle yerinde görülmüş olduğundan, kararın bu nedenle 6723 sayılı Kanun’un 33. unsuruyla değişik 5320 sayılı Kanun’un 8/1. hususu ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. unsuru uyarınca isteme karşıt olarak BOZULMASINA, 24.06.2020 gününde oy birliğiyle karar verildi.

You may also like