Öğretmene söylenen, ‘sahibin kim lan senin’ kelamı hakaret sayılır mı?

Yargılamaya bahis somut olayda; lokal mahkemece sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği “iki karısınız, bi çocuğun altını …

By

Yargılamaya bahis somut olayda; lokal mahkemece sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği “iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin” kelamları üzerine mahkumiyet kararı verilmiştir.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi mahallî mahkeme kararını bozmuştur. Yargıtay bu kelamların, “rahatsız edici, kaba hitap biçimi niteliğinde” olmasına rağmen şikayetçi öğretmenin “onur, erdem ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret kabahatinin ögelerinin oluşmadığını” belirtmiştir.

T.C.

Yargıtay

18. Ceza Dairesi

Temel No:2015/3168

Karar No:2015/3459

K. Tarihi:

MAHKEMESİ :Sulh Ceza Mahkemesi

CÜRÜM : Hakaret

KARAR : Mahkumiyet

Mahallî Mahkemece verilen kararlar temyiz edilmekle, müracaatın müddeti ve kararın niteliği ile hata tarihine nazaran belge görüşüldü:

Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin temeline geçildi.

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar evraklar ve münasebet içeriğine nazaran yapılan incelemede ayrıca nedenler yerinde görülmemiştir.

Lakin;

Hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan türel paha, bireylerin onur, onur ve saygınlığı olup, bu hatanın oluşabilmesi için, davranışın kişiyi küçük düşürmeye yönelik olarak gerçekleşmesi gerekmektedir. Bir hareketin tahkir edici olup olmadığı kimi durumlarda bağıntılı olup, vakte, yere ve duruma nazaran değişebilmektedir. Kamu vazifelileri yahut sivil vatandaşa yönelik her türlü ağır tenkit yahut rahatsız edici kelamların hakaret hatası bağlamında değerlendirilmemesi, kelamların açıkça, onur, erdem, ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil yahut olgu isnadını yahut sövmek fiilini oluşturması gerekmektedir.

Yargılamaya mevzu somut olayda; sanığın, öğretmen olan müştekiye karşı söylediği “iki karısınız, bi çocuğun altını değiştiremediniz mi, bakıcısın, sahibin kim lan senin” biçimindeki, rahatsız edici, kaba hitap üslubu niteliğindeki kelamlarının, şikayetçinin onur, erdem ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle, hakaret hatasının ögelerinin oluşmadığı gözetilmeden, yazılı biçimde mahkumiyet kararı verilmesi,

Kanuna ters ve sanık …’nin temyiz nedenleri yerinde görüldüğünden, tebliğnamedeki kanıya karşıt olarak KARARIN BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi basamaktan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere belgenin esas/hüküm mahkemesine gönderilmesine, 25/06/2015 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

You may also like