Misyon yeri değişen çalışana tazminatlı istifa hakkı

Çalıştığı inşaat şantiyesinden tıpkı şirket bünyesindeki öbür bir şantiyeye görevlendirilen emekçi, istifa etti. Patronun tazminat ödemediği …

By

Çalıştığı inşaat şantiyesinden tıpkı şirket bünyesindeki öbür bir şantiyeye görevlendirilen emekçi, istifa etti. Patronun tazminat ödemediği mağdur emekçiye müjde niteliğindeki haber Yargıtay’dan geldi.

Beton mikser operatörü olarak çalıştıkları inşaat şantiyesinde Toplumsal Güvenlik Kurumu (SGK) primlerinin düşük yatırıldığını, geçmiş periyot fiyatlarından kesintiler yapıldığını öne süren ve bunların ödenmediğini patron temsilcisine lisana getiren personel ve 4 arkadaşı kapı önüne konuldu. Personeller evvel öbür bir kentteki şantiyede görevlendirildi. Misyon yerlerinin keyfi olarak değiştirildiğini söyleyen 5 emekçi, istifa etti. Patron ise devamsızlık tutanağı düzenleyerek 5 emekçiyi tazminatsız çıkardı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan personel, hak aradıkları için kapı önüne konulduklarını öne sürdü. Her gün 07.30’dan gece 23.00-24.00 saatlerine kadar Cumartesi ve Pazar günleri ile genel tatiller dahil olmak üzere devamlı surette çalıştığını lisana getirdi. Davacı personel kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai fiyatı, genel tatil fiyatı, hafta tatili fiyatı, yıllık müsaade fiyatı ve ödenmeyen fiyat alacaklarının faizi ile birlikte davalıdan tahsilini talep etti. Davalı şirket sahibi ise davacının çalıştığı santralin kaldırılması sonucunda emekçilerin öteki bir kentteki tesise geçirildiğini, davacının birkaç arkadaşı ile yeni yerdeki misyonlarına gelmediklerinin tutanak altına alındığını tez etti. Tarafları dinleyen Mahkeme, davanın kısmen kabulüne hükmetti. Kararı davacı personel temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emekçilerin misyon yerlerinin keyfi olarak değiştirilemeyeceğinin altı çizilen Yargıtay kararında; “Şantiyede çalışan davacının öbür bir kentteki şantiyeye nakledilmek istendiği, davacının bunu kabul etmemesi üzerine de davalı işverence işten çıkarıldığı anlaşılmaktadır. Davacının işyerinin değişmesi emekçi açısından aleyhe değişiklik olup, davacı personel bunu kabul etmek zorunda değildir. Taraflar ortasında imzalanan iş kontratında, patronun nakil yetkisinin olması, patron tarafından bu değişiklik objektif nedenlerle ortaya konulamadığı sürece sonuca tesir etmeyecektir. Sonuç itibariyle davalı patron fesihte haklı olduğunu ispat edemediğinden, davacının kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulü gerekirken, yazılı münasebetle reddi kusurludur. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir” sözleri yer aldı.

You may also like