Memura, taban fiyata yapılan artırım kadar artış yapılır mı?

Bilindiği üzere taban fiyata 2021 yılında yüzde 21,56 oranında artırım yapılmıştı. Tıklayınız . Memurlar ise 2020 yılında, yüzde 14 oranında …

By

Bilindiği üzere taban fiyata 2021 yılında yüzde 21,56 oranında artırım yapılmıştı. Tıklayınız.

Memurlar ise 2020 yılında, yüzde 14 oranında bir artırım almış oldu. (Geçmişe yönelik hak kayıpları karşılanmamaktadır)

Minimum fiyata yapılan artırım, yalnızca AGİ yoluyla kamu çalışanının maaşlarını etkilemekte olup, bunun ölçüsü ise çok yüksek değildir. Ayrıyeten, kamudaki emekçilerin fiyatları de en düşük net taban fiyatın üzerindedir.

Taban fiyat artırımı, Hükümet bütçesini etkileyen bir artırım değildir. Minimum fiyat artırımı büyük oranda özel kesimle ilgilidir. Hükümet, taban fiyatı, çok fazla da belirleyebilir fakat bu halde özel kesimde firma sahipleri, artan personel maliyetlerinden ötürü ya emekçi çıkarmak ya da kayıt dışı emekçi çalıştırmaya yönelebilir. Bu nedenle, minimum fiyat artırımı, çok yüksek tutulmamakta, lakin muhalefetin tesir gücüne nazaran de memurlardan daha yüksek bir artırım verilmektedir.

Öbür yandan, minimum fiyata yapılan artırım oranı memurlara nazaran biraz daha yüksek belirlenip, gelir vergisi dilimindeki artış ise düşük tutularak, bütçenin vergi geliri dahi arttırabilmektedir.

Bu nedenle, toplu mukavele dışında hükümetin insiyatif alarak, memurlara taban fiyata yapılan artırım oranında bir düzgünleştirme yapılması mevcut şartlar çerçevesinde sıkıntı bir durumdur.

You may also like