Memura ‘karaktersiz’ fedi, 7 yıl uğraştı

Tarafı olduğu bir davayla alakalı hazırlanan eksper raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminden ‘görevli memur dışarıda sonra gelin …

By

Tarafı olduğu bir davayla alakalı hazırlanan eksper raporunu almak için gittiği mahkeme kaleminden ‘görevli memur dışarıda sonra gelin’ karşılığıyla sarsılan E.T., birebir gün dördüncü sefer adliyeye gittiğinde yeniden memurun gelmediğini görünce çılgına döndü. Öfkeli adam kalemdeki katibe teze nazaran, ‘İşini yapmıyor karaktersiz herif’ dedi. Memurun şikayeti üzerine öfkeli adam hakkında ‘hakaret davası açıldı. Mahkemede savunma yapan E.T. isimli sanık, uzman raporundan örnek aldırmak için olay tarihinden bir gün evvel öteki bir şahsı Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine gönderdiğini, lakin bu kişinin, vekili ya da temsilcisi olmadığından bahisle kendisine ilgili evrakın verilmediğini anlattı. Olay günü sabah saatlerinde ise şahsen mahkeme kalemine gelerek belgeden uzman raporu örneği istediğini lisana getirdi. Davacı memur ise sanığın odadan dışarıya çıkarken kastederek “İşini yapmıyor karaktersiz herif” dediğini söyledi. Mahkeme, sanığın 11 ay 20 gün mahpus cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın temyiz müracaatını kıymetlendiren Yargıtay 18. Ceza Dairesi kararı bozdu. Asliye Ceza Mahkemesi, birinci kararında direnince bu kere devreye Yargıtay Ceza Genel Şurası girdi.

Genel Şura, sanığın tarafı olduğu bir dava belgesinden yalnızca bir evrak fotokopisi alabilmek için birebir gün öğlenden evvel ve sonra olmak üzere iki sefer ilgili mahkemenin kalemine geldiği, fakat evvel mübaşir olmadığından bahisle öğlenden sonra gelmesinin istendiği, öğlenden sonra geldiğinde ise katılan zabıt katibinin diğer bir iş nedeniyle yeniden beklemesini istediğine dikkat çekti. Kararda şöyle denildi: “Sanığın, yapılmayan işten ve olayın gelişiminden kaynaklanan bu davranışlardan duyduğu rahatsızlık sonucu kullandığı ve muhataba yönelik kıymet yargısından ibaret olan kelamlarının bir bütün halinde katılanın onur, erdem ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, kaba kelam kapsamında kaldığından hakaret hatasının ögeleriyle oluşmadığı kabul edilmelidir.Bu prestijle, Lokal Mahkemenin direnme kararına husus kararının, sanığın kamu görevlisine karşı misyonundan ötürü hakaret kabahatinden beraati yerine mahkümiyetine karar verilmesi isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir. Kararın bozulmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.”

Yargıtay’ın bozma kararından sonra dava belgesi yine lokal mahkemeye gönderildi. E.T.’nin önümüzdeki aylarda yapılacak birinci duruşmada beraat etmesi bekleniyor.

You may also like