Memur, kontratlı ve emeklilere yapılan hangi ödemelerde artış oldu?

2021 Ocak’ta memur, kontratlı ve emeklilere yapılan birçok ödeme arttı Bu yazımızda 2021 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı …

By

2021 Ocak’ta memur, kontratlı ve emeklilere yapılan birçok ödeme arttı

Bu yazımızda 2021 yılı Ocak ayından itibaren maaş katsayısına bağlı olarak memurlar, kontratlı işçi ve memur emeklilerine yapılan birtakım ödemeler ile bu ödeme meblağlarını açıklamaya çalışacağız. Bunların yanında katsayı artışı kamu işçisi dahil birçok vatandaşın ödeyeceği birtakım ödeme fiyatlarını da arttırmıştır.

Memur emeklilerine yapılan alt hudut aylık meblağı ne kadar oldu?

Emekli aylıklarının aşikâr bir meblağın altına düşmemesi için getirilen mecburî alt sınırdır. 5434 sayılı Kanun’a nazaran bağlanacak emekli aylığının alt sonu 14. derecenin 2. kademesi üzerinden 30 fiili hizmet yılı için hesaplanan emekli aylığıdır. 2021 yılının ikinci yarısındaki alt hudut aylık fiyatı 2.904,199 TL’dir. 5510 sayılı Kanun’a tabi olanlar içinse alt hudut aylık farklı düzenlenmiştir. Buna nazaran kanunun 55’inci hususunda bütün sigortalılar için düzenlenen alt hudut aylık memurlar için de geçerlidir. Ayrıyeten, emekli aylıkları 5510 sayılı Kanun’un ek 19’uncu hususuna nazaran 1.500 TL’den az olamamaktadır.

En yüksek devlet memuru aylığı nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak’ta ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri için En Yüksek Devlet Memuru sözü kullanılmaktadır. Buna ödenen gösterge ve ek gösterge fiyatı olan 1500+8000 sayısı toplamının memur maaş katsayısı ile çarpımından oluşan fiyata ise En Yüksek Devlet Memuru Aylığı sözü kullanılmaktadır. Buna nazaran Ocak sonrası En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = 9500*0,165786 = 1.574,96 TL’dir.

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri en Yüksek Devlet Memuru olarak tanımlanmakla birlikte kamuda en yüksek fiyatı alamamaktadır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri’nin 2021 yılının Ocak ayındaki net fiyatı 22.529,85 TL’dir(25 yıl hizmeti olan, evli ve eşi çalışmayan). Kamuda bu sayıdan daha fazla fiyat alan çok sayıda kamu çalışanı bulunmaktadır.

Tayın bedeli nedir, nasıl hesaplanır ve Ocak’ta ne kadar oldu?

Kimi takımlarda bulunan çalışana, 2155 sayılı Birtakım Kamu İşçisine Tayın Bedeli Verilmesi Hakkında Kanun ve bu kanuna nazaran çıkarılan Birtakım Kamu Çalışanına Tayın Bedeli Verilmesine İlişkin Yönetmelik kararları çerçevesinde verilen fiyata denilmektedir. Bu fiyat 2.100 gösterge sayısı ile maaş katsayısının çarpımından oluşmaktadır. Bu fiyat ise 2.100*0,165786 = 348,15 TL’dir.

Huzur hakkı nedir, ödenecek meblağ nasıl belirlenir ve Ocak’ta ne kadar oldu?

375 sayılı KHK’nin Ek 29’uncu hususunda huzur hakkıyla ilgili şu sözlere yer verilmiştir: “Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının teşkilatlanmasına ait Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi ve gösterge sayısı belirlenmesi kaydıyla, idare konseyi, kontrol konseyi, tasfiye konseyi, istişare heyeti üyelikleri ve komite, heyet, komite ile gibisi organlarda vazife alanlara, ayda dörtten fazla olmamak üzere her bir toplantı için (1000) ila (3000) gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucunda bulunacak ölçüde, damga vergisi hariç rastgele bir vergiye tabi tutulmaksızın huzur hakkı ödenir. Gösterge sayıları Cumhurbaşkanı’nca üç katına kadar artırılabilir.”

Buna nazaran kamu kurumlarının teşkilat kararnamelerinde huzur hakkı ödemesine ve fiyatına yer verilmişse bu ödeme yapılabilmektedir. Ekseriyetle bu ödeme 9000* 0,165786 = 1.492,07 TL olup, bu ödemeden yalnızca binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmektedir. Bu huzur hakkının düşük olması nedeniyle ne kadar huzur vereceğini bilemiyoruz.

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanır ve meblağı ne kadar oldu?

Kıdem tazminatı tavanının hesabında bir hizmet yılı için Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri’ne yapılan emekli ikramiyesi ödemesi temel alınmaktadır. Bu çerçevede, maaş katsayısındaki artışlar, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri’ne yapılacak emekli ikramiyesini de arttıracaktır. Hasebiyle Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri’nin emekli ikramiyesine paralel artış gösteren personellere ödenecek kıdem tazminatı tavanı fiyatı 01/01/2020 tarihinden itibaren 7.638,96 TL olmuştur.

Kamu çalışanları ortasında Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Lideri’ne yapılacak bir yıllık emekli ikramiyesinden daha yüksek emekli ikramiyesi alan kamu işçisi olduğunu da söz etmek isteriz.

Ocak ayından itibaren kontratlı işçinin kontrat tavanı ne kadar oldu?

Kamu kurumlarında birden fazla kontratlı işçi statüsünde çalışan işçi olduğu için bunların fiyat tavanları da epey farklıdır. 399 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 3’üncü hususunun (c) bendi uyarınca kontratlı olarak çalıştırılan işçinin fiyat tavanı 9.074,05 TL’dir.

Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Asılların 3’üncü unsurunun ikinci fıkrasında yer alan fiyat tavanı 8.089,31 TL’dir. Bilişim işçisine yapılan ödemelerde bu meblağın katları olarak belirlenmekte ve bu meblağın beş katını geçememektedir.

Mal beyanında temel alınacak şube müdürü maaşı ne kadar oldu?

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Uğraş Kanunu uyarınca yürürlüğe konulan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik’in 8’inci unsuru uyarınca Maliye Bakanlığı’nca ilan edilmesi gereken genel yönetim hizmetleri sınıfında birinci derecenin birinci kademesindeki şube müdürüne ödenen her türlü artırım ve tazminatlar dahil net aylık fiyatı 01/01/2021 tarihi prestijiyle 7.203,68 TL olarak belirlenmiştir. Bu fiyatın kendilerine aylık ödenmeyenleri kapsadığını tabir etmek isteriz. Yani memurlarla ilgisi yoktur.

Emekli olacak kamu işçisine ne kadar yol tazminatı ödenecek?

375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 1’inci hususunun (D) bendinde belirtilen kamu görevlilerinden emekli olanlara ödenecek yolluk fiyatı; 13.558 * 0,165786 = 2.247,72 TL – 17,06 TL damga vergisi = 2.230,66 TL net ödeme yapılacaktır.

Mahalli yönetim işçisine ödenen toplumsal istikrar tazminatı ne kadar arttı?

Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile vilayet özel yönetimlerinin takım ve durumlarında istihdam edilen kamu görevlilerine, 4688 sayılı Kanun’un 32’nci hususunda yer alan metot ve temeller çerçevesinde ödenebilecek toplumsal istikrar tazminatı aylık tavan meblağı en yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) %100’üdür. Yani 9500 * 0,165786 = 1.574,96 TL’dir.

Toplumsal istikrar tazminatı vergiden istisna tutulmadığı için hem % 15 gelir vergisi hem de 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır.

Bedelli askerlik yapacakların ödeyeceği fiyat arttı

Asker Alma Kanunu’nun bedelli askerlik başlıklı 9 uncu hususuna nazaran; Bedelli askerlik meblağı 240.000 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak meblağ kadardır.

Bu karar yeterince bedelli askerlik yapacak kamu işçisi dahil birçok vatandaşın bedelli askerlik meblağı ocak ayı sonrasında 240.000 * 0,165786 = 39.788,64 TL olmuştur.

You may also like