Meclis ile Turizm Bakanlığının 2021 yılı bütçeleri TBMM Genel Heyetinde

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Bu Meclis darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle hesaplaşan; iradesine, işleyişine …

By

AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “Bu Meclis darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle hesaplaşan; iradesine, işleyişine, ruhuna yönelik her türlü atağa göğüs geren, millet iradesini namusu bilerek koruyup kollayan bir Meclis’tir.” dedi.

AK Parti milletvekilleri, Meclis Genel Konseyinde görüşülen TBMM, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, RTÜK, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türk İşbirliği ve Uyum Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Atatürk Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Lisan Kurumu, Türk Tarih Kurumu ile Kapadokya Alan Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri üzerinde kelam aldı.

Yüz yıllık süreçte vakit zaman Meclis’in iradesinin ortadan kaldırıldığını, ulusal iradenin kesintiye uğratıldığını, hakimiyeti ulusala ve siyasi iktidarların baskı altına alınmak istendiğini belirten Turan, bugün millet iradesini, demokrasiyi en güçlü formda savunan bir yapıya kavuşturulduğunu lisana getirdi.

Turan, Meclis’in darbelerle yüzleşen, darbeleri sorgulayan, darbelerle hesaplaşan, iradesine, işleyişine, ruhuna yönelik her türlü taarruza göğüs geren, millet iradesini namusu bilerek koruyup kollayan bir Meclis olduğunu söyledi.

Siyaseti ve siyasetçileri amaç göstermek lakin siyaset dışı güçlere kapı aralamak isteyen darbeci, cuntacı idarelere hasret duyan çevrelerin işidir. Siyaseti devre dışı bırakacak, siyaseti toplum nezdinde itibarsızlaştırıp belli çevrelere alan açma niyetleri beyhude bir uğraştan ibarettir. TBMM’nin prestiji ülkemizin prestijidir. Zira TBMM demek millet demektir. TBMM’nin ihtiramına halel geldikten sonra geriye demokrasimiz ve sistemimiz ismine bir şey kalmaz.”

Turan, TBMM’nin, Türkiye’nin vitrini bir kurum olması nedeniyle bünyesindeki toplumsal tesislerin meselesiz, tartışmaya yer vermeyecek halde şeffaf ve kaliteli hizmet vermesinin kıymetine işaret etti.

– “Kamu Denetçiliği Kurumu 8 yıldan beri başarılı halde faaliyetini sürdürüyor”

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Kamu Denetçiliği Kurumunun, halkın yanında, onun ismine yönetimin her sürecini sorgulayabilen, her türlü bilgi ve dokümana ulaşarak, yönetimin yeterli idare unsurlarına uygun işlemesini sağlamaya yardımcı bir kurum niteliğinde olduğunu tabir etti.

Dünyada 140’ın üzerinde ülkede ulusal, bölgesel yahut lokal seviyede kamu denetçiliği kurumu yahut ombudsmanlık bulunduğunu belirten Subaşı, Türkiye’de Kamu Denetçiliği Kurumunun 8 yıldan beri başarılı bir formda faaliyetini sürdürdüğünü anlattı.

Subaşı, 1 Aralık tarihi prestijiyle, 8 yıl içinde 168 bin 793 müracaat alındığını, müracaatların büyük oranda altı aylık yasal müddetler içerisinde sonuçlandırıldığını vurgulayarak “Bu kararlar ile devletimiz ve vatandaşlarımız ortasında sıcak, samimi bir bağlantı köprüsü kurulmuş, çok sayıda vatandaşımızın mağduriyeti giderilmiştir.” dedi.

-“Bu paylaşımın gayesi, eski vesayetçi yapıya bir özlemdir”

Anayasa Mahkemesi bütçesi üzerinde kelam alan AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, “Anayasa mahkemeleri dünyanın birçok ülkesinde değişik isimler altında demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü üzere üniversal pahalar temelinde misyon yaparken geçmiş yıllarda, maalesef, ülkemizde ulusal iradeye müdahale niteliğinde kararlar vermiştir. 367 kararı, 411 oyla kabul edilen başörtüsü düzenlemesinin iptal kararı, hafızalardan silinmemiştir. Verilen bu kabil kararlar Türkiye’nin derin, toplumsal ve ekonomik krizlere girmesine sebep olmuştur. Anayasa Mahkemesini tartışmaların odağı haline getirmiştir.” değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, yaptıkları anayasa değişiklikleriyle, Anayasa Mahkemesinin asli misyonuna döndüğünü, günlük siyasi tartışmaların dışına çıktığını lisana getirdi.

Anayasa’da 2010’da yapılan değişiklikle hukuk sistemine, “bireysel başvuru” metodu getirildiğini anımsatan Arslan, bu yolla Anayasa Mahkemesinin, yalnızca normların Anayasa’ya uygunluğunu denetleyen bir kurum olmaktan çıktığını, vatandaşların karşılaştığı hukuk ihlallerini, yasal yolların tüketilmesinin akabinde doğrundan ele alarak topluma dokunan bir yargı organı haline geldiğini belirtti. Arslan, “Burada ehemmiyetle vurgulanması ve dikkat edilmesi gereken konu şudur: Anayasa Mahkemesine verilen yetki, yüksek mahkemeler dahil mahkeme kararlarına yönelik bir kontrol düzeneği değildir. Anayasa Mahkemesinin kendisini harika temyiz mahkemesinin yerine koyarak yerindelik kontrolü yapması, Anayasa ve maddelerle çizilen hudutların dışına çıkması kabul edilemez.” diye konuştu.

Anayasa Mahkemesinin, geçtiğimiz günlerde bir üyesinin toplumsal medya paylaşımıyla tekrar gündeme geldiğine dikkati çeken Arslan, “darbe severleri heyecanlandıran, sevindiren bu paylaşımın hedefinin, eski vesayetçi yapıya bir hasret ve kasıtlı bir göndermeden öteki bir şey olmadığını” söz etti. Arslan, Türkiye’nin demokrasiyi korumakla vazifeli kurumlarının vazifesinin başında olduğunun unutulmamasını istedi.

-“Sayıştay, kontrolleri milletlerarası kontrol standartlarına uygun formda yapıyor”

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Sayıştayın temellerinin, Divan-ı Muhasebat ile atıldığını, Cumhuriyetin kurulmasıyla devlet yapısında 1924, 1961 ve 1982 anayasalarına dahil edildiğini anlattı.

Yel, Sayıştayın, Anayasa ve maddelerle kendisine verilen vazife, yetki ve sorumluluklarını, daima gelişim anlayışı içerisinde, dünyadaki gelişmeleri de izleyerek, en aktif halde yürüttüğünü vurguladı.

Sayıştayın, Meclis ismine yaptığı kontrolleri dürüst, ön yargıdan uzak, tarafsız bir biçimde, milletlerarası kontrol standartlarına uygun biçimde planlayıp yürüttüğünün altını çizen Yel, kamu idaresinin saydamlığına ve hesap verebilirliğine katkı sağlamayı hedeflediğini söyledi.

Yel, Sayıştayın, her vakit Türkiye’nin en beğenilen ve en çok tercih edilen kamu kurumlarından biri olduğunu, bu geleneğin son yıllarda da devam ettiğini belirterek “Sayıştayın ehil ve nitelikli insan kaynağı, misyon ve sorumluluklarının en hakikat ve faal biçimde yerine getirilmesinde kilit kıymete sahiptir.” dedi.

-“Dünyanın 7 kıtasından, her ülkeden ülkemize turist gelmiş”

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, bakanlığın, Türkiye’nin üniversal kültür, sanat ve turizm bedellerinin korunmasını sağlayarak yaşatmak, tanıtmak, toplumsal şuurun oluşmasında bilgi erişimini kolaylaştırmak ve ülkenin tüm dünya turizminden alacağı hissesi artırmak için var gücüyle çalıştığını söz etti.

Türkiye’nin son yıllarda turizm bölümünde sergilediği büyümenin devam ettiğinin altını çizen Köse, 2002’de Türkiye’yi 13,3 milyon turist ziyaret ederken, bu sayının 2018’de 46 milyon, 2019’da 52 milyona çıktığını aktardı. Köse, Türkiye’nin, gelen turist sayısı açısından dünyada 6’ncı, turizm geliri açısından da 13’üncü sıraya yükseldiğini söyledi.

Köse, “Dünyanın 7 kıtasından, her ülkeden ülkemize turist gelmiş. Turizm altyapınız güzel olmasa, son derece çağdaş tesisleriniz, güler yüzlü hizmetiniz olmasa, ülkenizde huzur, inanç, emniyet olmasa Türkiye birilerinin sav ettiği üzere herkesle hengameli olsa bu kadar insan dünyanın her köşesinden kalkıp ülkenize gelir mi? Semtinize bile uğramaz kimse.” diye konuştu.

– “RTÜK, haksız ithamlarla amaca konuluyor”

AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca, hala lisanslama çalışmaları devam eden internet üzerinden isteğe bağlı yayıncılık platformları dışında mevcutta, Türkiye’de 1.722 radyo ve televizyon yayını bulunduğunu, uydu ve kablo platform işletmelerinin abone sayılarının ise yaklaşık 7,1 milyon olduğunu bildirdi.

Dalın bugün prestijiyle RTÜK’e beyan ettikleri brüt ticari bağlantı gelirlerinin 3 milyar 355 milyon olduğuna dikkati çeken Kaynarca, “Üst Konseyin yayın lisans fiyatları, frekans kullanımı üzere birçok geliri var fakat biz yasal düzenlemelerle bu oranlarda indirim yaptığımız için evvelki periyotlarda artan gelir fazlasını genel bütçeye aktaran RTÜK, bu devirden itibaren artık hazine yardımı alıyor.” dedi.

Kaynarca, RTÜK’ün, bu periyotta milletlerarası yayıncıları Türkiye’ye getirecek çalışmalara da imza attığını belirterek, “Aralarında Netflix, Amazon üzere büyük yayın kuruluşlarının da olduğu dünyada önde gelen milletlerarası seç-izle platformları tek tek ülkemize gelerek yayın lisanslarını aldılar. Aslında evvelce de varlardı lakin tek kuruş vergi ödemiyorlardı, tüzel sorumlulukları yoktu ve muhatap da yoktu. Fakat bugün başarılı bir çalışmayla hepsi Türkiye’ye temsilcilerini atadılar, şirketlerini kurdular. Bir kısmı lisanslarını aldı, bir kısmının da süreci devam ediyor.” değerlendirmesinde bulundu.

RTÜK’ün düzenleyeceği Memleketler arası Medya ve İslamofobi Sempozyumu’na değinen Kaynarca, RTÜK’ün, paydaşlarıyla birlikte üniversiteden kuruluşlara, tüm dünyaya İslam aksiliğinin medyadaki yansımalarını açık bir lisanla anlatacağını söyledi.

Yasal yetkilerini kullanan RTÜK’ün, haksız ithamlarla gayeye konulduğunu vurgulayan Kaynarca, “Üst konsey, ulusal ve manevi kıymetlerimizi gözeterek yayıncılık alanını düzenliyor ve denetliyor. Bilhassa de çocuklarımız, gençlerimizin ziyanlı yayın içeriklerinden korunması için azami çaba gösteriyor. Bu kurumun yıpratılmasının istenmesi, maksada konulmak istenmesi asla kabul edilemez. Asıl konuşulması gerekense kahraman ordumuza hakaret eden, ağza alınmayacak kelamları sarf edenlerdir. Asıl, yayında kahraman ordumuza ‘satılmış’ diyen, karşısında susanlar bugün konuşuyor ya… Aslında asıl problem RTÜK’ün verdiği ceza değildir, ordumuza yapılan hakarettir.” tabirlerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakcı Kan, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünün, salgın koşullarının getirdiği zorluklara karşın yaptığı başarılı çalışmalarından ötürü duyduğu memnunluğu lisana getirdi.

Kovid-19 salgınıyla gayret sürecinde sahne sanatlarına yönelik takviye ve projelerin devam ettiğini anlatan Kan, “İstanbul’da yine inşası devam etmekte olan Atatürk Kültür Merkezimiz birçok farklı özelliğiyle ülkemiz için sanat ve kültür açısından medarıiftihar vesilesi olacaktır.” diye konuştu.

AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, el yazma yapıtların, milletin yüzlerce yılda biriktirdiği bilgi, birikim ve pahaları oluşturduğunu, geçmişe yönelik hafızanın en değerli kayıtlarından birini oluşturduğunu söyledi.

Türkiye’de birinci kez Kitap Şifahanesi açıldığına işaret eden Balık, burada, Türkiye’de bulunan ve dünyanın pek çok yerinden yapıtların tamiratı ve onarımının gerçekleştiğini anımsattı.

Balık, 2013-2020 yılları ortasında 1.406 adet yazma, 530 adet ender matbu yapıtın bakım ve tamirinin tamamlandığı, 2021 yılında da 220 yapıtın daha onarımının yapılmasının planlandığı bilgisini verdi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, tarihe iz bırakan seçkin ve büyük milletlerden biri olan Türk milletinin, bugün de Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığıyla insanlığa hizmet yarışında rolünün büyük olduğunu söz etti.

Ataş, “Kuralsız savaşların getirdiği acı tablolara karşın bugün Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün tarihimizden bize sirayet eden yapıtların hem yurt içinde hem de yurt dışında koruması ve ihyası için ağır bir uğraş içerisinde olduğunu müşahede etmekteyiz. 2002 yılı prestijiyle 9 bin 483 olan tarihi eser sayımız bugün 19 bin 500’e ulaşmıştır. Bu sayı bile Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün son yıllar prestijiyle nasıl bir uğraş içerisinde olduğunu göstermeye kafidir.” değerlendirmesinde bulundu.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alanların sayısının 2020 yılı prestijiyle 4 bin 564 şahsa ulaştığını bildiren Ataş, 20 bin 359 ailenin kuru besin ve sıcak yemek hizmetinden yararlandığını söyledi. Ataş, “Vakıflar Genel Müdürlüğümüz sunduğu hizmetler esnasında hiç kimseyi ötekileştirmeden, farklılıkları gözetmeksizin, görüş ve fikir ayrılıkları olmaksızın birlikte yaşama, paylaşma kültürüyle hareket etmektedir.” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, TİKA’nın, SSCB’nin dağılmasıyla Kafkaslar ve Balkanlardaki soydaşlarla, Türk dünyası ile diyalog kurmak, kültürel ve eğitim bazlı gelişmeleri sağlamak için kurulduğunu anımsattı.

TİKA’nın, yaklaşık 170 ülkede faaliyet gösteren yardımsever Türk kuruluşu olduğunu lisana getiren Erdoğan, birinci kurulduğunda Dışişleri Bakanlığına, 1999’da Başkanlığa bağlı olan TİKA’nın, artık Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Erdoğan, “Emperyal ülkelerin tersine Türkiye 170 ülkeye, o bölgenin coğrafyasının insanlarının gereksinimleri noktasında yardımlar, dayanaklar götürüp, oranın beşerlerine sahip çıktı.” tabirini kullandı.

– Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı

AK Parti İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya, Türk milletine, Türk kültürüne ve Türk lisanına hizmet eden kurumların başında gelen Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının, kurulduğu günden bugüne kadar yaptığı hizmetler, faaliyet ve tertiplerle esaslı medeniyetlerinin mirasını yaşatmayı kendisine maksat edindiğine dikkati çekti.

Yaklaşık 60 yıl evvel başta Almanya olmak üzere çeşitli ülkelere göç etmeye başlayan vatandaşların, bugün dünya çapında 7 milyon kişilik bir diaspora topluluğu oluşturduğuna işaret eden Sırakaya, şöyle devam etti:

“Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, yurt dışında yaşayan insanlarımızın yaşadıkları ülkelerdeki hak ihlallerini gündemde tutarken vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde tüm toplumsal ve siyasi alanlarda faal olmalarını desteklemektedir. Genç jenerasyonların kültürel kimliklerinin korunmasında kıymetli vazifeler ifa eden başkanlık, birebir vakitte insanımızın Türkiye ile olan aidiyet şuurunu canlı tutmak için hoş faaliyetlere imza atmaktadır.”

Başkanlığın ana lisan hakimiyeti, ana vatana eğitim ve kültür seyahatleri, sivil toplumda profesyonelleşme, raporlama, takip ve vatandaş buluşmaları üzere takviye ve proje bazlı programlarda kendini gösterdiğini lisana getiren Sırakaya, vatandaş diasporası konusunda on yılda Türkiye’ye kıymetli katkılar sunulduğunu söyledi.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı, Atatürk Kültür, Lisan ve Tarih Yüksek Kurumunun dört kurumdan oluştuğunu, bunların, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Lisan Kurumu ve Türk Tarih Kurumu olduğunu anımsattı.

Özşavlı, Türk lisanı, tarihi ve kültürüne ait takviye ve iştiraklerin artırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini, bu çerçevede birçok kurumla protokol imzalandığını kaydetti.

You may also like