MEB: Her bir dersten yalnızca bir imtihan yapılacak

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesi kapsamında ölçme ve …

By

Ulusal Eğitim Bakanlığı (MEB) Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, vilayet ulusal eğitim müdürlüklerine Kovid-19 düzenlemesi kapsamında ölçme ve kıymetlendirme uygulamalarına ait yazı gönderdi.

Yazıda, salgının seyri nedeniyle 4-22 Ocak 2021 tarihleri ortasındaki eğitim ve öğretim faaliyetlerinin, uzaktan eğitim yoluyla devam edeceği anımsatılarak, bu tarihler ortasında eğitim kurumlarında yalnızca ölçme ve kıymetlendirme uygulamalarının gerçekleştirileceği tabir edildi.

Ayrıyeten 22 Ocak 2021 tarihinden itibaren karne dağıtımlarının eğitim kurumu idarelerince, farklı gün ve vakit dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak halde planlanacağı hatırlatıldı.

Bu kapsamda, yüz yüze eğitim faaliyetleriyle birlikte uzaktan eğitim faaliyetlerinin de ölçme ve kıymetlendirme uygulamaları kapsamına alınacağı bildirildi.

Yazıda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci devrinde öğrencilere her bir dersten yalnızca bir imtihan yapılacağı tabir edilerek, bugüne kadar yapılmış ölçme ve kıymetlendirme uygulamalarının geçerli olduğu aktarıldı. Bu kapsamda, her bir derse ait bir imtihan puanı ile ilköğretim kurumlarında ders aktifliklerine iştirak, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmalarına ait puanların e-Okul sistemine işlenmesinin sağlanacağı kaydedildi.

Bugüne kadar imtihan yapılmamış olması durumunda ise 4-22 Ocak 2021 tarihleri ortasında gerekli önlemler alınarak, ilgili derslerden yalnızca bir imtihanın okul ortamında yüz yüze yapılacağı açıklanan yazıda, ayrıyeten bu süreçte uzaktan eğitim faaliyetlerine devam edileceği belirtildi.

Kendisinde yahut birlikte kaldığı aile bireylerinden rastgele birinde kronik hastalık bulunan öğrencilerin, okul içinde uygun bir vakitte ve izole bir ortamda imtihana alınacağı söz edilen yazıda, salgından ötürü hasta yahut temaslı olup imtihanlara müddeti içerisinde katılamayan öğrencilerin, okulun planlaması dahilinde ikinci devrin birinci iki haftası içerisinde imtihanlara alınacağı bildirildi. Bu durumdaki öğrencilerin birinci devir puanlarına ait iş ve süreçlerinin, girilemeyen derslerin imtihanları tamamlandıktan sonra gerçekleştirileceği kaydedildi.

Yazıda ayrıyeten, salgın dışında rastgele bir nedenle imtihanlara katılamayan ve okul idaresince mazereti uygun öğrencilerin de yönetmelik kararları çerçevesinde 4-22 Ocak 2021 tarihleri ortasında imtihana alınacağı açıklandı.

Okullarda yapılacak imtihanlarda dersin öğretim programında yer alan ölçme ve kıymetlendirme temellerine uyulacağı ve imtihan tarihlerine okullardaki sınıf/alan zümre liderleri kurulunca karar verileceği bildirildi.

Ölçme ve değerlendirmeler, muhtaçlık duyulması halinde cumartesi günleri de dahil edilerek, her bir imtihan için atölyelerdeki uygulama imtihanları üzere zarurî haller dışında bir ders saati mühlet verilerek gerçekleştirileceği ve imtihan sorularının bu mühlete uygun olarak hazırlanacağı belirtilen yazıda, bir günde her bir öğrenci için en fazla iki dersten imtihan yapılabileceği kaydedildi.

Yazıda, ölçme ve kıymetlendirme uygulamalarının, sınıf mevcudu fiziki arayı koruyacak halde bölünüp, maske kullanımı ve hijyen kuralları dikkate alınarak gerçekleştirileceği, bu doğrultuda imtihanların, boş olan dersliklerde kümelerin eş vakitli olarak sınıf/alan zümre öğretmenlerinin iş birliğiyle imtihana girebileceği formda planlanacağı söz edildi.

İmtihan tarihlerinin en az bir hafta evvelden öğrencilere duyurulacağı ve e-Okul Sistemine işleneceği belirtildi.

– Yatılı okullara kayıtlı öğrenciler pansiyon hizmetlerinden yararlandırılacak

Bakanlık tarafından gönderilen yazıda, yatılı okullara kayıtlı öğrencilere yönelik düzenlemeler de paylaşıldı. Buna nazaran, ölçme ve kıymetlendirme uygulamaları sürecinde yatılı bölge ortaokullarında kayıtlı olan öğrencilerin, valiliklerce gerekli önlemler alınarak il/ilçe ulusal eğitim müdürlüklerince yapılacak planlamalar doğrultusunda imtihan tarihlerinin olduğu günlerde pansiyonda kalabilmeleri ve öteki pansiyon hizmetlerinden yararlandırılmaları sağlanacak.

Ortaöğretim kurumlarında ise pansiyonlarda barınma gereksinimi olan öğrenciler, talep etmeleri halinde, durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili yönetmelik kararlarına nazaran okul pansiyonlarından yararlandırılacak. İmtihanlar, pansiyonu bulunan okullarda pansiyonda yoğunluk oluşturmayacak biçimde planlanacak. Ayrıyeten valiliklerce gerekli tedbir ve önlemler alınarak taşıma yoluyla eğitime erişim kapsamındaki öğrencilerin yapılan imtihan planlamalarına nazaran okullara taşınmaları sağlanacak.

İlköğretim kurumlarında proje ve ders aktifliklerine iştirak, ortaöğretim kurumlarında ise performans çalışmaları sunumu, dersin özelliğine nazaran yüz yüze, çevrim içi yahut e-posta üzere öteki elektronik ortamlarda yapılabilecek.

– İlkokul 4. sınıflarda imtihan yapılmayacak

Ayrıyeten ilköğretim kurumlarında, ilkokul 4. sınıflarda imtihan yapılmayacak. Bu sınıflardaki ölçme ve değerlendirmeler, ilgili yönetmelikte ilkokul 1, 2 ve 3. sınıflar için belirtilen asıllarla birebir biçimde ve ilkokulun bütün sınıflarında ders aktifliklerine iştirak puanıyla belirlenecek.

Ortaokul ve imam hatip ortaokullarında görsel sanatlar, müzik, vücut eğitimi ile spor, teknoloji ve tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım, Peygamberin hayatı, temel dini bilgiler dersi ile seçmeli derslerde imtihan yapılmayacak. Bu derslerin periyot puanı ders aktifliklerine iştirak puanı ve varsa proje puanları ile oluşturulacak.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim, canlı ders ve/veya EBA TV takip ve ders aktifliklerine iştiraklerine nazaran her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2’den fazla olanlara ise 3 sefer ders aktifliklerine iştirak puanı verilecek.

Ortaöğretim kurumlarında ise vilayetler ortası hareketliliğin azaltılması maksadıyla öğrenciler, istemeleri halinde, bulundukları vilayetlerde tahsil gördükleri okul ile tıpkı okul cinsindeki eğitim kurumlarında imtihanlara girebilecek. Bu kapsamda, okulların gerekli hazırlık ve planlamaları yapabilmeleri için öğrenci velileri, 28 Aralık 2020 Pazartesi gününe kadar imtihana girilecek dersleri de belirterek bu mevzudaki taleplerini bulundukları vilayetteki ilgili okul müdürlüğüne bir dilekçe ile iletecek ve öğrencilerin tahsil gördüğü okul müdürlüğünü de bu mevzuda bilgilendirecek.

Bu durumdaki öğrencilerin imtihana girdikleri derslere ait aldıkları puanlar, imtihana girilen okul müdürlüğünce öğrencilerin kayıtlarının bulunduğu okullara elektronik ortamda acilen bildirilecek ve imtihan evrakları da ilgili okul müdürlüğüne ulaştırılacak. Eğitim kurumu idareleri tüm öğretmen, öğrenci ve velileri bu uygulama hakkında bilgilendirecek.

Ayrıyeten, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı birinci periyot puanları, haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın, öğrencilerin her dersten bir imtihan puanı, bir performans çalışması ve derse hazırlık, devam, faal iştirak, örnek davranışları üzere ders içi iştiraklerine ait performans puanları ile belirlenecek.

Öte yandan, “2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi” bahisli genelgede 12-16 Nisan 2021 tarihleri ortasında belirlenen ikinci orta tatil, yarıyıl tatiline eklenerek 8 Şubat-12 Şubat 2021 tarihleri ortasında uygulanacak. Böylelikle 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci periyodu, 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

You may also like