Maaşı düşük kocayı hor görmek boşanma sebebi sayıldı

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kendisini çalışmaya zorlayan kocasını, ‘Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun’ diyerek hor gören bayanı ağır …

By

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kendisini çalışmaya zorlayan kocasını, ‘Maaşın düşük, yetersiz para kazanıyorsun’ diyerek hor gören bayanı ağır kusurlu saydı. Yüksek Mahkeme, bayanın bu kelamlarının kocanın ferdî haklarına atak niteliğinde ve tazminat sebebi olduğuna hükmetti.

Geçimsizlik yaşayan çift Aile Mahkemesi’ne müracaat ederek karşılıklı boşanma davası açtı. Davacı erkek, ‘güven sarsıcı davranışlarda bulunmak’la suçladığı eşinin daima, ‘Sen kâfi para kazanamıyorsun’ diyerek kendisini hor gördüğünü, küçük düşürdüğünü öne sürdü. Davalı – karşı davacı bayan da eşinin kendisine şiddet uyguladığını öne sürdü. Mahkeme, boşanmaya sebep olan olaylarda davacı bayanın tam kusurlu olduğu gerekçesiyle bayanın davasının reddine, erkeğin davasının kabulüne ve tarafların boşanmalarına karar verdi. Bayan kararı istinafa götürünce devreye giren Bölge Adliye Mahkemesi, tarafları eşit kusurlu buldu. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararını ise davacı koca temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.

“Kadın kocasının ferdî haklarına saldırmıştır”

Kararını açıklayan Daire, eşinin maaşıyla dalga geçen bayanın ağır kusurlu olduğuna hükmetti. Kararda şöyle denildi: “Erkeğe kusur olarak yüklenen fizikî şiddet vakıasından sonra tarafların barıştıkları ve evlilik birliğinin devam ettiği anlaşılmakta olup bu vakıanın erkeğe kusur olarak yüklenemeyeceği ortadadır. Bununla birlikte davacı-davalı bayanın birden fazla erkekle itimat sarsıcı davranışlarda bulunduğu, kâfi para kazanamadığını söyleyerek erkeği aşağıladığı, hor gördüğü, davalı-davacı erkeğin ise bayanı kapıcılık yapmaya zorladığı anlaşılmaktadır. Tarafların kusurlu davranışları dikkate alındığında, evlilik birliğinin temelinden sarsılmasına sebep olan olaylarda bayanın erkeğe nazaran daha ağır kusurlu olduğunun kabulü gerekir. Bölge Adliye Mahkemesince yanılgılı kıymetlendirme sonucu tarafların eşit kusurlu kabulü yanlışsız görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Boşanmaya sebebiyet veren vakıalarda davacı-davalı bayan ağır kusurludur. Ağır kusurlu eş faydasına yoksulluk nafakası hükmedilemez. O halde bayanın yoksulluk nafakası talebinin reddine karar vermek gerekirken, yazılı biçimde kabulüne karar verilmesi hakikat olmamış ve bozmayı gerektirmiştir. Bayan daha ağır kusurludur. Gerçekleşen kusurlu davranışlar tıpkı vakitte erkeğin kişilik haklarına hücum teşkil eder niteliktedir. Davalı-davacı erkek faydasına Türk Uygar Kanunu’nun 174/1-2 şartları oluşmuştur. O halde davalı-davacı erkek lehine tarafların toplumsal ve ekonomik durumları, kusurun yükü ve hakkaniyet unsuru dikkate alınarak uygun ölçüde maddi ve manevi tazminat takdir edilmesi gerekirken yanılgılı kusur belirlemesine bağlı olarak erkeğin maddi ve manevi tazminat isteklerinin reddi gerçek görülmemiş ve bozmayı gerektirmiştir. Mahkeme kararının bozulmasına oy birliği ile bozulmasına karar verilmiştir.”

You may also like