Kurumsal eğitimler kamuya girişte ilan kuralı olarak yer almamalı!

Kurumlar tarafından ilan edilen takımlar için belirlenen özel kaidelerin, objektif ve denetlenebilir olması gerektiğini birçok yazımızda sizlerle …

By

Kurumlar tarafından ilan edilen takımlar için belirlenen özel kaidelerin, objektif ve denetlenebilir olması gerektiğini birçok yazımızda sizlerle paylaşıyoruz. Yönetimlerin gereksinimlerine yönelik özel kaide belirlemekte takdir hakları olmakla birlikte, bunun kamu faydası ve hizmet gerekleri ile fırsat eşitliğini sağlaması da açıktır.

Gerçekten, bu konuya ters işçi alımlarının yargıya gitmesi halinde iptali sıklıkla yaşanan bir durumdur.

Öteki taraftan, kimi yükseköğretim kurumlarının sıhhat merkezleri için ilan ettiği kontratlı işçi alımları son günlerde büyük tenkit konusu olmaktadır. Üniversiteler, kendi bünyelerinde personel statüsünde çalışan çalışanı almak için onları tanımlayan özel kaideler yazmakta, bu da halihazırda KPSS puanı alarak atanmayı bekleyen adaylar nezdinde haksızlık doğurmaktadır.

Bilhassa, özel koşullarda yer verilen eğitim bahislerinin epeyce spesifik hale getirilmesi, öbür adayların müracaat talihini imkansız hale getirmekle birlikte, üniversitelerin ulusal seviyede ilana çıkması yalnızca prosedürü yerine getirmenin aracı olmuştur.

Daha evvelki haberlerimizde de tenkit konusu ettiğimiz Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi tarafından özetlediğimiz duruma yönelik yeni bir ilan daha geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştır. İlana ulaşmak için

İlanda yer alan ve aşağıda sunulan kimi eğitim mevzuları başlıkları prestijiyle bakıldığında, ilgili yükseköğretim kurumu tarafından verilmiş öteki bir resmi kurumdan alınması mümkün görülmeyen eğitimler olduğu düşünülmektedir.

Kan ve kan eserleri transfüzyon konusunda eğitim almış olmak.

-PICC Line (Periferden yerleştirilen santral kateterin takılması) eğitim almış olmak.

-Kanser hastalarında antrenman ve uygulama teknikleri hususlarında eğitim almış olmak

-Anne sütü ve emzirmenin değeri konusunda eğitim almış olmak,

-Radyasyondan korunma, güvenlik ve yönetmelik bahislerinde eğitim almış olmak

-Sağlık Hizmetlerinde Doküman ve İş Akış İdaresinde Dijital Dönüşüm eğitimini almış olmak.

-Kanser hastalarında idman teklifleri ve uygulama teknikleri bahislerinde eğitim almış olmak.

-UMKE, kan ve kan eserlerinin transfüzyonu hizmetleri mevzularında eğitim almış olmak.

Sonuç olarak, bahsi geçen eğitimlerin genel olarak bakıldığında KPSS puanına haiz ilgili alandan mezun olmuş bireylerin müracaatlarını sonlandırdığı açık olduğundan, yargısal süreçler göz önüne alınarak ismi geçen yükseköğretim kurumu tarafından kelam konusu ilanın yine değerlendirilmesinde yarar görülmektedir.

You may also like