KTÜ, misyonda yükselme hususlarını net olarak belirlemedi

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bu hafta itibariyle, 6 kümede vazifede yükselme ve unvan değişikliği duyurusu yapmıştır. Tıklayınız . Teknik …

By

Karadeniz Teknik Üniversitesi, bu hafta itibariyle, 6 kümede vazifede yükselme ve unvan değişikliği duyurusu yapmıştır. Tıklayınız.

Teknik küme hariç olmak üzere, Memur, Bilgisayar İşletmeni, Sürücü, Şef, Şube Müdürü, ayniyat Saymanı, Sivil Savunma Uzmanı unvanlarında yer alan hususlar şu haldedir:

1- Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1. ve 2. kısımlar, üçüncü kısım 1. ve 2. bölümler),
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,
3- 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu,
4- 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bağlı Yönetmelikler,
5- Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmelik,
6- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan disiplin kararları.

SIKINTILAR

– Dikkat edileceği üzere 2 ve 6 nolu unsurlarda yer alan bahisler ortaktır. Birinde 657 sayılı Kanun, başkasında ise 657 sayılı Kanunda yer alan disiplin kararları denmektedir. Şayet 2 nolu husus yer alan husus, 6 nolu maddwyi esasen kapsamaktadır.

– 2 nolu unsurda “657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bağlı Yönetmelikler” konusu yer almaktadır. Lakin “bağlı yönetmelikler” tabiri çok geniştir. 657’de yönetmelikle düzenlenmesi istenen çok sayıda yönetmelik yer almaktadır. Öteki tüm kamu kurumları, imtihan hususlarını ilan ederken hangi yönetmeliklerden soru sorulacağını tek tek belirlemiştir. Lakin KTÜ’nün duyurusunda “ve bağlı Yönetmelikler” tabirine yer verilerek, misyonda yükselme bahisleri müphem halde bırakılmıştır.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin, üstte yer verilen iki konu bağlamında, imtihan bahislerindeki meçhullüğü gidermesi gerekmektedir.

You may also like