Koronavirüs önlemleriyle ilgili yeni genelge yayımlandı

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sıhhati ve kamu nizamı açısındanoluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı …

By

Koronavirüs (Covid-19) salgınının toplum sıhhati ve kamu nizamı açısındanoluşturduğu riski yönetme, toplumsal izolasyonu temin, fiziki arayı müdafaa ve hastalığı yayılım suratını denetim altında tutma emeliyle Sıhhat Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim

Konseyinin teklifleri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok önlem kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir.

2020 yılı içerisinde tüm Dünya’yı tesiri altına alan Koronavirüs salgınının yayılımında/bulaşında son periyotlarda tüm ülkelerde artış yaşandığı görülmektedir. Bilhassa Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok önemli yükseliş olduğu ve salgınla gayret kapsamında birçok yeni önlem kararları alınarak uygulamaya geçildiği izlenmektedir.

Ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz denetimli toplumsal hayat devrinin temel prensipleri olan paklık, maske ve aralık kurallarının yanı sıra salgının seyri ve mümkün riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve tedbirler belirlenmektedir. Bu çerçevede 17.11.2020 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00 den itibaren geçerli olacak biçimde

1. Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve hoşluk merkezleri yalnızca saat 10:00 ila 20:00 ortasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.

2. Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya üzere yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri ortasında yalnızca paket servis yahut gel- al hizmeti verecek biçimde açık olabilecektir. Restoran, lokanta yahut online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra yalnızca telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.

İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince tek tek belirlenmek ve yerleşim alanında bulunmamak kaydıyla şehirlerarası karayolları kenarında bulunan ve şehirlerarası toplu ulaşım yahut lojistik maksatlı araçlara hizmet veren dinleme tesislerinde yer alan yeme-içme yerleri kısıtlamalardan istisna tutulacaktır.

3. 31.12.2020 tarihine kadar sinema salonlarının yeni bir karar alınıncaya kadar ise kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı alanların faaliyetleri durdurulacaktır. Daha evvel faaliyetleri durdurulan nargile salonları ile ilgili uygulamanın motamot devamı sağlanacaktır.

4. Tüm vilayetlerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri ortasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş kümelerindeki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

5. Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00 -20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda birinci uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar üstte

belirtildiği biçimde devam edecektir.

Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata tesirini en az seviyede tutmak gayesiyle

5.1- AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR

a) İlaç, tıbbi aygıt, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ait faaliyetleri yürüten iş yerleri,

b) Kamu ve özel sıhhat kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

c) Mecburî kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, hudut kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım konutları, rehabilitasyon merkezleri, Acil Davet Merkezleri, AFAD Birimleri- afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Toplumsal Takviye Üniteleri, Göç Yönetimi, PTT vb.),

ç) Doğalgaz, elektrik, petrol dalında stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

d) Yurt içi ve dışı nakliyat (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

e) Oteller ve konaklama yerleri,

f) Sıhhat hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

ğ) Üretim ve imalat tesisleri,

h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,

ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve vilayet sonları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu unsur kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura prosedürü ile belirlenecektir),

i) Sebze/meyve toptancı halleri,

5.2- İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN BİREYLER

a) Üstte belirtilen “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, misyonlu yahut çalışanlar,

b) Kamu nizamı ve güvenliğinin sağlanmasında vazifeli olanlar (Özel güvenlik vazifelileri dahil),

c) Acil Davet Merkezleri, Vefa Toplumsal Dayanak Üniteleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında faaliyet yürütenler, vazife alanlar,

ç) ÖSYM tarafından ilan edilen ve öbür merkezi imtihanlara katılacağını belgeleyenler (bu şahısların yanlarında bulunan eş, kardeş, anne yahut babadan bir refakatçi) ile imtihan vazifelileri,

d) Cenaze defin süreçlerinde misyonlu olanlar (din vazifelileri, hastane ve belediye vazifelileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

e) Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde misyonlu olanlar,

f) Eser ve/veya gereçlerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı nakliyat, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında vazifeli olanlar,

g) Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk meskenleri vb. toplumsal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

ğ) Üretim ve imalat tesislerinde çalışanlar,

h) Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

ı) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek koşulu ile teknik servis çalışanları,

i) İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde daima olarak işyerlerini bekleyenler,

j) Belediyelerin toplu taşıma, paklık, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak işçi,

k) Mecburî sıhhat randevusu olanlar (Kızılay’a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

l) Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların ihtiyaç duyacağı temel gereksinimlerin karşılanmasında misyonlu olanlar,

m) İş sıhhati ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri doktoru vb.),

n) Veteriner tabipler,

o) Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu üzere Özel İhtiyacı olanlar ile bunların veli/vasi yahut refakatçileri,

ö) 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Kümesi Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

p) Bitkisel ve hayvansal eserlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

r) İkametinin önü ile sonlu olmak kaydıyla evcil hayvanlarının mecburî muhtaçlığını karşılamak üzere dışarı çıkanlar,

s) Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde konutlara paket servis hizmetinde vazifeli olanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri kaidesi ile),

t) Seyircisiz oynanabilecek spor karşılaşmalarındaki atlet, yönetici ve öbür vazifeliler,

u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) vazifeli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler,

ü) Kent içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs, dolmuş, taksi vb.) şoför ve vazifelileri.

6. 11.11.2020 tarih ve 18579 sayılı Genelgemizde belirtilen vatandaşlarımızın ağır olarak bulunduğu/bulunabileceği cadde sokaklar, muhtaçlık duyulan meydanlar ve toplu taşıma durakları üzere alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağı getirilmesi uygulaması İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince genişletilebilecektir.

7. Vilayet Genel Hıfzıssıhha Heyetlerince, mahallî idareler tarafından kent içi toplu ulaşım araçlarındaki yoğunluğu azaltacak, seferlerdeki seyrekleşmeyi sağlayacak halde başta sefer sayılarının artırılması olmak üzere her türlü önlemin alınması sağlanacaktır.

8. 02.09.2020 tarih ve 14210 sayılı Genelgemizle düğünler ve nikah merasimleri ile ilgili getirilen temeller çerçevesinde

Nikah törenleri/merasimlerinin maske, aralık, paklık kurallarına uyulması, taban seviyede iştirak ve her nikah merasimi ortasına en az 20 dakika müddet kaidesiyle gerçekleştirilmesi,

Düğünlerin oturma sistemi, maske, uzaklık ve paklık kuralları ile nikah merasimi formunda en fazla bir saat mühlet içerisinde gerçekleştirilmesi,

Ayrıyeten 30.07.2020 tarih ve 12682 sayılı Genelgemiz çerçevesinde toplu taziye yapılmamasına ait kararların eksiksiz uygulanması, sürdürülecektir.

9. Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı müddetler içerisinde vatandaşlarımızın özel araçlarıyla kent içi ya da şehirlerarası seyahate çıkmamaları temeldir.

Fakat

  • Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, tabip raporu ile sevk olan ve/veya daha evvelce alınmış hekim randevusu/kontrolü olan,
  • Kendisi yahut eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için yahut cenaze nakil sürecine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
  • Bulunduğu kente son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla birlikte kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini seyahat bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren ayrıca doküman, bilgi ile ibraz edenler),
  • Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
  • Özel yahut kamudan günlü kontrata davet yazısı olan,
  • Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

Vatandaşlarımız, üstte belirtilen durumların varlığı halinde İçişleri Bakanlığına ilişkin E-BAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara direkt yoluyla Seyahat Müsaade Heyetlerinden müsaade almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat

edebileceklerdir.

Vali ve Kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimizin salgınla gayrette alınan önlemlere uyulması konusunda toplumsal hassaslığı artırıcı faaliyetlere yük vermeleri ve bugüne kadar olduğu üzere bundan sonra da daima birlikte fedakarlık

yapılmaya devam edilmesi, bu sürecin üstesinden gelmemiz ve sağlıklı günlere tekrar kavuşmamız için hayati ehemmiyet taşımaktadır.

Üstte belirtilen asıllar doğrultusunda Genel Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci hususları uyarınca İl/İlçe Genel Hıfzıssıhha Heyetleri kararlarının acilen alınması, uygulamada rastgele bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili hususları yeterince idari süreç tesis edilmesi ve konusu cürüm teşkil eden davranışlara ait Türk Ceza Kanununun 195 inci unsuru kapsamında gerekli isimli süreçlerin başlatılması konusunda

Bilgi ve gereğini kıymetle arz ve rica ederim

You may also like