Kontratlı er ve erbaşın kışla dışına çıkmasının asılları aşikâr oldu

Kontratlı Erbaş ve Er Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile kontratlı işçiye faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat …

By

Kontratlı Erbaş ve Er Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik ile kontratlı işçiye faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin müddetlerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu misyon yerlerinden ayrılmaları için müsaade verileceği belirtildi.

Lakin göreve müteallik ek vazifeler; tatbikat/harekat/hudut ve gibisi vazife hazırlıkları; tehlikeli durumlarda kışal dışına çıkılmaısna dair müsaadeleri minimum tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük kumandanı verecek.

ESKİ KARAR YENİ KARAR
Husus 25 – (1) Kontratlı erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu müsaadeleri, 1111 sayılı Kanunun gereği askerlik yapanlarda olduğu üzeredir. Mukavele ve misyon müddetince kışlada iskan edilirler. Ulusal Savunma Bakanlığından:

KONTRATLI ERBAŞ VE ER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 8/6/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontratlı Erbaş ve Er Yönetmeliğinin 25 inci unsuru aşağıdaki formda değiştirilmiştir.

“MADDE 25 – (1) Kontratlı erbaş ve erlerin günlük faaliyet programı ve hafta sonu müsaadeleri, 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanunu gereği askerlik yapanlarda olduğu üzeredir. Kontrat ve misyon müddetince kışlada iskan edilirler. Lakin istekli olan kontratlı erbaş ve erlere birliğin günlük faaliyet programı ile misyonlarını ve emniyetini aksatmayacak halde günlük faaliyet programında belirtilen faaliyet ve eğitimler dışında kalan istirahat/izin müddetlerinde hafta içi mesai sonrası ve hafta sonu vazife yerlerinden ayrılmaları için müsaade verilir. Bunlar istirahat/izinlerinin bitimini takip eden vardiya başlangıcında/ilk mesai gününün sabah yoklamasında hazır bulunmak zorundadır.

(2) Kontratlı erbaş ve erlere verilen göreve müteallik ek misyonlar ile birliğe verilen göreve yönelik tatbikat/harekat/hudut ve gibisi vazife hazırlıkları kapsamında ve ayrıyeten; nöbet/vardiya, hazır kıta, karakol ve gibisi vazifeler ile emniyet ve salgın hastalıklar açısından tehlike arz edebileceği belirlenen günlerde hafta içi mesai/vardiya sonrası ve hafta sonu misyon yerlerinden ayrılmaları için müsaade verilmesi taban tabur, ilçe jandarma ve müstakil bölük kumandanının (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Kıyı Güvenlik Komutanlığında eşidi) yetkisindedir.”

UNSUR 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 3 – Bu Yönetmelik kararlarını Ulusal Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı birlikte yürütür.

You may also like