Komiser yardımcılığı rütbesine yükselme sonuçları açıklandı

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLARININ KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARI- 31 Aralık 2020 Emniyet Teşkilatında vazifeli Başpolis Memurları …

By

BAŞPOLİS MEMURU VE KIDEMLİ BAŞPOLİS MEMURLARININ KELAMLI İMTİHAN SONUÇLARI- 31 Aralık 2020

Emniyet Teşkilatında vazifeli Başpolis Memurları ile Kıdemli Başpolis Memurlarının Komiser Yardımcılığı rütbesine yükselmesine ilişkin iş ve süreçler, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunun Süreksiz 29. Hususunun “Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları ortasında yapılacak yazılı/sözlü imtihanlarda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek birinci derece amirlik eğitimini muvaffakiyetle bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır. Adaylarda aranacak başka nitelikler, imtihanlara ve birinci derece amirlik eğitimine ait yöntem ve temeller Bakanlıkça düzenlenir. ” kararı doğrultusunda 10/01/2019 tarihli Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarının Birinci Derece Amirlik Eğitimine Giriş Kuralları, İmtihan ve Eğitimine Ait Adap ve Temeller çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu doğrultuda; 12.08.2020 tarihli Bakanlık Onayı ile yapılması uygun görülen Başpolis Memuru ve Kıdemli Başpolis Memurlarından Birinci Derece Amirlik Eğitimi Kelamlı İmtihanları 28 Eylül-09 Ekim 2020 (04 Ekim 2020 hariç) tarihleri ortasında tamamlanmış olup, kelamlı imtihan sonuçları 31.12.2020 tarihinde açıklanmıştır. İmtihanda başarılı olan işçi 18-31 Ocak 2020 tarihleri ortasında uzaktan eğitime tabi tutulacak olup, eğitime ait iş ve süreçler bilahare bildirilecektir.

You may also like