Kısa çalışma ödeneğinin mühleti uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. hususu ile süreksiz 23. hususunda …

By

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 2. hususu ile süreksiz 23. hususunda belirtilen asıllar çerçevesinde Kovid-19 nedeniyle dışsal tesirlerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle 1 Ocak 2021 tarihinden sonraki periyoda ait kısa çalışma talebinde bulunan işyerleri için anılan Kanunun süreksiz 23. hususunun birinci fıkrasında yer alan 30 Haziran 2020 tarihinin, 30 Kasım 2020 tarihli ve 3238 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında belirtilen asıllar çerçevesinde 31 Ocak 2021 olarak uygulanacağı belirtildi.

You may also like