İşte Ümit Özdağ’ın 18 unsurluk savunma metninin tamamı

DÜZGÜN Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Buğra Kavuncu ve HDP YETERLİ Parti CHP anayasa hazırladığı savlarıyla ilgili ÂLÂ Parti’den ihraç …

By

DÜZGÜN Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ Buğra Kavuncu ve HDP YETERLİ Parti CHP anayasa hazırladığı savlarıyla ilgili ÂLÂ Parti’den ihraç edilmişti. Özdağ’ın, Âlâ Parti Genel Lideri Meral Akşener’e sunduğu savunma metni ortaya çıktı.

Sizin ile ÂLÂ Parti’yi kurduğumuz günden bu yana kimi mevzularda temel ihtilaflarımız oldu. Bu ihtilafları kamuoyu ve UYGUN Parti tabanı ile paylaşmadan “Kol kırılır, yen içinde kalır” diyerek aşma çabası verdim. Fakat DÜZGÜN Parti’nin 20 Eylül 2020 kurultayında, kendi parti kurucularınıza ve milletvekillerinize karşı çıkardığınız bir kara listeyle siyasal bir darbe gerçekleştirdiniz. YETERLİ Parti’nin fikri eksenini, hakikaten samimiyetle benimsemediğiniz ve lakin benim daima yaptığım baskılarla ucundan tuttuğunuz Gökalp-Atatürk-Türkeş çizgisindeki Türk Milliyetçiliğinden büsbütün uzaklaştırarak liberal bir eksene oturtma kararı aldınız. Parti takımlarını başta Prof. Dr. Bahadır Fazilet olmak üzere yeni baştan şekillendirdiniz.

Sayın Genel Lider,

Türk kamuoyu ve UYGUN Parti teşkilat ve seçmeni, sizinle aramızdaki politik çatışmanın Kurultay sonrasında eski genel lider yardımcısı, GÜZEL Parti sözcüsü ve İstanbul vilayet lideri Buğra Kavuncu ile ilgili açıklamalarımdan kaynaklandığını düşünmektedir. Meğer siz de ben de biliyoruz ki, aramızdaki politik çatışmanın en kıymetli nedenlerinden birisi, siz ve Cihan Paçacı tarafından daha GÜZEL Parti kurulmadan Bodrum’da yapılan ve bir gün bütün gerçekliği ortaya çıkacak olan temaslar çerçevesinde Buğra Kavuncu’nun müstakbel genel lider olarak belirlenmesi olmuştur. Bununla bir arada son 3 yılda öteki temel ihtilaflarımız da olmuştur.

Bu temel ihtilaflarımızdan dolayı yaptırdığınız araştırmada beni “İYİ Parti içinde muhalefeti başlatan Ümit Özdağ” halinde nitelendirerek, parti kurmam durumunda ne kadar oy alacağımı sordurdunuz. Halbuki, Size en son İstanbul’daki ofisinizde yaptığımız görüşmede “Kendinizi YETERLİ Parti’nin CEO’su olarak nitelendirmeyin. YETERLİ Parti’nin ve Türkiye’nin başkana gereksinimi var. Ayrıyeten genel başkanlığınız önündeki mühlet hududunu tüzükte değişiklik yaparak kaldıralım. Hiç kimse Sizden sonrasının hesabına girmesin. 20 Eylül Kongresinde Türkiye’yi yönetme savını taşıyacak bir heyeti ortaya koymak için blok liste çıkarın” dememiş miydim?

Size partinin kuruluşu evresinde verdiğim takviye kelamına uyarak, CNN Türk TV’de 2 Ekim 2020 tarihine kadar genel başkanlığınıza karşı asla ve bir tek kere bile bir tenkit içinde olmadım. Bugün de genel başkanlığınızı değil, siyasetlerinizi eleştiren tavrımı sürdürüyorum.

Buna karşın beni parti içinde muhalefeti başlatmak ile suçlamanızın nedeni, Sizin genel başkanlığınıza değil, uygulamak istediğiniz ve kimileri da YETERLİ Parti yetkili heyetlerinden habersiz uygulanan siyasetlere karşı gösterdiğim dirençtir. Beni neden muhalefet olarak gösterip tasfiye etmek istediğinizi ortaya koymam bir mecburilik olmuştur. Türk Kamuoyunun, GÜZEL Parti teşkilatlarının ve YETERLİ Parti’ye gönül veren, oy veren milyonlarca Türk milliyetçisinin ve vatanseverin artık evvel arkadaşlarımın sonra benim DÜZGÜN Parti’den ihracıma giden süreci anlamasının vakti gelmiştir.

Sayın Genel Lider,

GÜZEL Parti’nin kuruluş etabından bugüne kadar ortamızda yaşanan ihtilaflar şu formda sıralanabilir.

1) Parti programları ortak aklın ve çalışmanın eseridir. DÜZGÜN Parti’de bu türlü bir süreç yaşanmıştır. Fakat sonunda siz, eşiniz ve yardımcınız Cengiz Beyefendi konutunuzun mutfağında oturarak UYGUN Parti programına son biçimini verdiniz. (Cengiz Beyefendi bu durumu bana bir otomobil seyahati sırasında anlattı ve hayretler içinde kaldım.) Son halini verdiğiniz programda bir PKK/HDP kavramı olan “eşit vatandaşlık” kavramı bulunmaktaydı. Ben parti program ve tüzüğüne ÂLÂ Parti Kurucuları Heyeti üyeleri tarafından imza atıldığı gece programda bu kavramı gördüm, programdan çıkardım ve size çıkardığıma dair bilgi verdim. Bozuldunuz, şaşırdınız, kızdınız lakin reaksiyon vermeyerek kabul etmek zorunda kaldınız.

2) Parti programının “Dış Politika” ve “Güvenlik” kısımlarını ben yazarak size teslim ettim. Mutfak masası etrafında programa son halini verirken benim “Güvenlik” kısmında “İttifaklar” alt başlığı altında yazmış olduğum NATO ile münasebetler kısmını oradan alarak kopyala-yapıştır halinde “Dış Politika” kısmına aktarmışsınız. Dış siyaset kısmında yazdığım kimi konuları da büsbütün silmişsiniz. Güvenlik ve askeri ittifaklar kısmında bir manası olan NATO kısmı dış siyaset kısmında nitekim anlamsız oldu. Sonra programda “NATO’ya sadakat var” tenkitleri gelince “Ümit Özdağ yazdı” diyerek, sorumluluğu üzerinizden atarak, kenara çekildiniz.

3)UYGUN Parti’nin kuruluş etabında ayrıldığımız mevzulardan birisi de Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi problemi idi. Ben o vakit da bugün de Suriyelilerin vatanlarına dönmesi gerektiğini ısrarla savunuyorum. Siz ise ÂLÂ Parti’nin kuruluşu basamağında Nuri Okutan’ı görevlendirerek -Suriyelilerin Türkiye’de kalmasının mümkün olup olmadığını araştıracak kadar bu fikre karşıydınız- araştırma yaptırdınız. Suriyelilerin Suriye’ye dönmesi konusunda sağlam bir politikayı savunma konusunda hiçbir vakit istekli olmadınız. Yalnızca benim ısrarlı çalışmalarım ile bir Suriyeli Çalıştayı düzenlemeyi kabul ettiniz. Suriyeli sığınmacıların vatanlarına dönmesi konusunda yapılması gerekenler ile ilgili Size getirdiğim bütün başka teklifleri reddettiniz. Etrafınızın benim hakkımda, “Ümit Özdağ başını Suriyeliler ile bozmuş” diye gerimden konuşmasına müsaade verdiniz.

4)UYGUN Parti’ye dış temaslı ve yönlendirmeli İstikrar ve Denetleme Ağı’nın üst seviye yöneticisini evvel milletvekili adayı olarak getirdiniz, seçilemeyince Genel lider baş danışmanlığına atadınız. Bu atamayı bana soran basın mensuplarından öğrendim. Size istişareden atamanın YETERLİ Parti’ye ziyan vermemesi için, bu türlü bir atamanın yapılmadığı bilgisini basın ile paylaştım. Size de bilgi verdim. HDP üst seviye yetkilileri ile birebir STO bünyesinde çalışanların UYGUN Parti’de yerinin olmadığını düşünüyorum.

5)Televizyonlarda Türkleri kelamda Müslüman yapmak ismine Arap Şovenizmi ile kitleler halinde katleden bir Arap kumandanı öven kişiyi YETERLİ Parti GİK’ine almak istediğinizi duyunca itiraz ettim. “Gençlikte çok popüler” diye ısrar ettiniz. Halbuki bu kişinin ne gençlikte ne aydınlar ortasında hiçbir karşılığı olmadığını seçimlerde gördük. Yalnızca GİK’e almakla kalmadınız, genel lider yardımcısı ve milletvekili yaptınız. Ve o da genel lider yardımcılığı vazifesinden ayrıldığı gün partiden istifa etti.

6)DÜZGÜN Parti’ye dış ilişkili ve yönlendirmeli İstikrar ve Denetleme Ağı’nın başka bir üst seviye yöneticisi olan Hasan Seymen’i genel lider yardımcısı olarak atadınız. Hasan Seymen, Türkiye Cumhuriyetini Çerkeslere karşı kültürel soykırım yapmakla suçlamış bir azınlık ırkçısı politik duruşu temsil etmektedir. UYGUN Parti Kurucular Heyeti, kimi divan üyeleri ve milletvekilleri dahil bütün taban ayağa kalktığı halde haftalarca istifasını istemediğiniz üzere istifa etmeye kalktığında engellediniz. Daha sonra Hasan Seymen’i bana yolladınız. Ben de Hasan Seymen’e neden istifa etmesi gerektiğini açıkladım. Hasan Seymen istifa etti. Bunu içinize sindiremediniz.

7)Aramızdaki bir uyuşmazlık da genel seçimlerden sonra yaptığınız gençlik kolları genel lideri atamasından ötürü oldu. Atadığınız adayın GÜZEL Parti gençlik kolları başkanlığına uygun olmadığını kamuoyu önünde açıkladım. ÂLÂ Parti kuruluş etabında gençlik ÂLÂ Parti’ye karşı büyük bir ilgi ve coşku göstermişti. Bu coşku; bir fikir, bir ideal ile güçlendirilmediği üzere, gençlere UYGUN Parti’de kısa vakitte siyasal meslek yapma imkanı olduğu duygusu verildi. Hiç aday gösterilmemesi gereken gençlik kolları genel lideri İzmir’den 5. sıradan aday gösterildi ve o da bunu beğenmeyerek istifa etti. Yerine atanan gençlik kolları liderinin iki özelliği vardı. Varlıklı ve AKP’li olması. Zati bu aileye neden ise özel bir ehemmiyet veriyorsunuz. Baba, Büyükşehir Belediyesinde UYGUN Parti küme lideri, büyük oğlu milletvekili adayı, küçük oğul gençlik kolları lideri. Kasım 2015’te verdiğimiz gayretin hiçbir yerinde yoklar. Sonuçta atadığınız gençlik kolları liderini ismi bir cürümden karakolluk olduğu için vazifeden almak zorunda kaldınız. Buna karşın Siz ve aileniz misyondan aldığınız gençlik kolları liderinin ağabeyinin teknesinde yaz tatilinizi geçirdiniz.

8)Lokal seçimlerden aylarca evvel size DÜZGÜN Parti’nin 2023’de iktidara gelme tezini taşıması için lokal seçimlere tek başına girmesi gerektiğini, parti teşkilatlarının şayet iktidar savımız var ise tek başına seçime girme tecrübesi kazanmasının koşul olduğunu yazılı ve kelamlı olarak tabir ettim. Size 2019-2023 ortasında “ekonomik çöküş ve Suriyeli sığınmacılar” üzerine konseyi bir daima propaganda stratejisini yazılı olarak önerdim. Bu görüşümü divanda savunmam gerektiğini söylediniz. Fakat siz de divanda CHP ile ittifak tezinin yanında durdunuz. Ben tek başıma kaldım. Halbuki bunların tartışıldığı tarihte AKP ve MHP yollarını ayırmışlardı. Şayet ÂLÂ Parti ve CHP farklı ayrı seçime girselerdi, AKP ve MHP de farklı partiler olarak seçime gireceklerdi. ÂLÂ Parti ve CHP mahallî seçim için görüşmelere başlayınca, AKP ile MHP ile de tekrar ittifak kurdular. Özetle, sizin ve ÂLÂ Parti divan üyelerinin ÂLÂ Parti teşkilat ve seçmenine güvenmemeniz Cumhur İttifakının yine kurulmasına neden olmuştur.

CHP ile yapılan aday pazarlığı görüşmeleri için Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu’nu görevlendirdiniz. Yapılan felaket pazarlık, ortaya çok makus bir sonuç çıkardı. Hiç pazarlık yapmayıp Kemal Kılıçdaroğlu’na boş kağıt verseydiniz, daha düzgün bir liste alırdık. Lokal seçim sonuçları ÂLÂ Parti için tam bir hezimet oldu. Elimizde olan tek büyükşehri Mersin’i aday çıkaramayıp kaybettik. Siz GİK’te yaptığınız seçim sonuçları değerlendirmesinde “Çırak çıktık” dediniz. Evet, Sayın Genel Lider, yanlış siyasetiniz GÜZEL Parti’yi çırak çıkardı. CHP’nin İstanbul ve Ankara’yı kazanmasının ortaya çıkardığı sevincin içine DÜZGÜN Parti’nin yenilgisini gizleyerek durumu kurtarmaya çalıştınız. Yenilginin mimarlarından Müsavat Dervişoğlu’nu ödüllendirerek küme başkanvekili yaptınız.

ÂLÂ parti genel lider yardımcılarından birisini CHP’li belediyeye genel müdür, basına ve partiye “deha” diye tanıştırdığınız kişiyi CHP ilçe belediyesine belediye meclisi üyesi yaptınız. Bu ÂLÂ Parti’nin küçük düşürülmesidir. Artık CHP’li belediye liderleri ve divan üyeleri, DÜZGÜN Parti divan üyelerine kendi belediyelerinde potansiyel genel müdür diye bakıyorlarsa bu duruma hiç şaşırmam.

9) CHP ile ittifak kararının alınması sonrasında divanda yaptığım konuşmada AKP ve MHP’nin, CHP ile HDP ortasındaki mümkün yakınlaşmadan dolayı YETERLİ Parti’yi de HDP ile ittifak içinde göstermek isteyeceklerini tabir ettim. Genel seçimlerde kamuoyunda FETÖ-karşıtı tanınan isimlerin aday listelerimizde olmasına karşın DÜZGÜN Parti’nin FETÖ’cülük ile suçlanması ile ağır biçimde muhatap olduğunu anlattım. Elimizdeki propaganda araçlarının “İYİ Parti-HDP-CHP” ittifak suçlaması ile baş etmeye müsait olmadığını tabir ettikten sonra, “AKP’nin bu stratejisi ile gayret edemeyeceğimize nazaran bu stratejiyi bozalım” teklifinde bulundum. Sizin “Nasıl olacak bu?” sorunuz üzerine, “HDP son lokal seçimlerde Iğdır’ı alınca HDP milletvekili ‘Kürdistan’ın sonları Iğdır’a kadar uzandı’ açıklamasını yaptı. “Hakkari’den Edirne’ye, Iğdır’dan Muğla’ya burası Türkiye’dir. Bu lafı ilgili şahsa yedirelim. Iğdır ve Kars’ta GÜZEL Parti aday göstermesin. MHP adaylarını destekleyelim” teklifini getirdim. Müsavat Dervişoğlu’nun “Bu bizim değil, devletin işi” diyerek karşı çıkması üzerine, “Sen 12 Eylül öncesinde Ülkücü Hareketin neyin gayretini neden verdiğini anlamamışsın” karşılığını verdiğimi hatırlarsınız. Ortam benim ağır tepkimden ötürü gerilince Siz, “Iğdır’da aday çıkarmayalım fakat MHP’yi de desteklemeyelim. Seçmeni özgür bırakalım. Kars’ta aday çıkaralım” dediniz. Bütün seçim boyunca YETERLİ Parti’ye yönelik HDP suçlamalarını göğüslemek için benim teklifim olan “Iğdır’da aday çıkarmama” tezinin ardına sığındınız.

10)GÜZEL Parti mahallî seçimlere hazırlanırken propagandadan sorumlu genel lider yardımcısı olarak seçim propaganda çalışmalarına başladığım vakit, Mahallî İdarelerden Sorumlu Genel Lider yardımcısı Müsavat Dervişoğlu’nun reklam ajansları ile görüşmeler yaparak tüzükte bana verilmiş bir vazifesi gasp ettiğini öğrendim. Mevzuyu divanda gündeme getirdim ve bütün divan üyelerinin huzurunda size sordum. “Propagandadan kim sorumlu? Ben mi, Dervişoğlu mu?” Dervişoğlu, “Tabii biz birtakım çalışmalar yaptık, lakin sizin riyasetinizde yürüyecek” karşılığını verdi. Size döndüm. Kısık bir sesle “Beraber çalışın” yanıtını verdiniz. Divandan sonra odanıza gelerek “bu durumun tüzüğe alışılmamış olduğunu, tüzüğün bana verdiği vazifesi paylaşmayacağımı” söz ettim. Siz de “haklı olduğumu, çalışmaları benim sürdürmem gerektiğini” tabir ettiniz ve eklediniz “Dervişoğlu’nun çalışmaları başlattığı firma ile devam edin”. Talimatınız doğrultusunda ilgili firma ile görüştüm. Başarısız bir çalışma yapmışlardı. Divanda Genel Sekreter Cihan Paçacı, Basından sorumlu Aytun Çıray ve Mahalli Yönetimlerden sorumlu Müsavat Dervişoğlu’nun ve benim katılacağım bir uyum toplantısı talep ettim. Siz de bu toplantıya başkanlık edeceğinizi söylediniz. Mevzuyu ciddiye almanızdan şad oldum. Sizin odanızda toplandık. Odada o güne kadar hiç tanımadığım bir bayan vardı. Kendisi, Cihan Paçacı’nın reklamcı olan kızı imiş. Bir müddetten bu yana Müsavat Dervişoğlu ile birlikte reklam ve propaganda konusunda çalışıyorlarmış. O vakit Cihan Paçacı’nın neden bana birkaç gün evvel “Hocam, Müsavat bu propaganda işini sana bırakmaz” dediğini anladım. Paçacı’nın da kederi partinin propagandasının yapılması değil, kızının proje alması imiş. Size herkesin huzurunda bu türlü bir tiyatronun modülü olmayacağımı, söyledim. Toplantıda görüş açıklamayacağımı beyan ettim. Herkes odadan ayrılınca size “Burada yaşananları yanlışsız buluyor musunuz?” diye sordum. Yanıtınız “Ne yapabilirim? Yönetemiyorum” oldu. Bu tabiriniz üzerine lokal seçimlere kadar propagandadan sorumlu genel lider yardımcılığı vazifesini askıya aldığımı, genel merkezdeki odamı kapatarak seçimlere kadar çalışmayacağımı söz ettim. Sizin sahip çıkmadığınız tüzüğe ben sahip çıktım. Artık duyuyorum. Kimi ahlaksızlar benim divandan ayrılmamla ilgili değişik vilayet teşkilatlarında iftira mektubunda yazılan iftiraları tekrarlayıp, Size verdiğimi argüman ettikleri reklam projesi reddedilince istifa ettiğim palavrasını söylüyorlarmış. Çok ayıp. Gerçeği Siz, ben ve Allah biliyor.

11)Mahallî seçimlerde Ordu Büyükşehir Belediye Lider adaylığına İdris Naim Şahin’in aday gösterileceğini duyunca sizinle bu bahiste dört kere görüştüm. Bahsin bana nasıl ve kimler tarafından bildirildiği konusunda size kapsamlı ve defaatle bilgi verdim. Mevzunun ayrıntılarının kamuoyu önünde tartışılmasında yarar yok. İdris Naim Şahin’in İçişleri Bakanlığı devrinde FETÖ, EGM’de hiç olmadığı kadar güçlendi. MİT müsteşarının tutuklanma teşebbüsü, PKK içindeki istihbarat görevlilerine kelamda KCK’ya karşı operasyon münasebeti ile -aslında PKK’ya yardım etmek amacıyla- operasyonların yapılması, Andıç davasından tutuklamaların gerçekleştirilmesi, vatanseverlerin eski TBMM önünde polis tarafından coplanması İdris Naim Şahin periyodunun yapıtlarıdır. İdris Naim Şahin, 17/25 Aralık’tan sonra AKP’den ayrılıp parti kurduğu vakit da partisi FETÖ tarafından desteklenmişti. Her görüşmemizde sizin bahis ile ilgili bir bilginizin olmadığını, İdris Naim Şahin’in adaylığını konusunda Ordu vilayet liderinin ısrar ettiğini tabir ettiniz. Ben de Size inandım ve Ordu vilayet liderine telefon ederek, “partinin başını belaya mı sokmak istiyorsun” diyerek kızdım. Sonra bir gece İdris Naim Şahin’in Ordu Büyükşehir Belediye lider adayı olduğunu televizyondan öğrendim. Bunun üzerine sizin yanınızdan arayan Cihan Paçacı’ya divandan istifa edeceğimi ve istifanın münasebetini basına açıklayacağımı açıkladım. Bu sert çıkış üzerine İdris Naim Şahin’in adaylığını geri çektiniz. Fakat sonradan öğrendim ki, İdris Naim Şahin’e teklif götüren sizmişsiniz. Şahin’in ulusal görüşçü olduğunu düşünüyormuşsunuz. Ve beni karşı çıktığım için hiç affetmediğinizi söylemişsiniz. Türkiye’yi 15 Temmuz’a sürükleyen siyasetçilerden birisi olan İdris Naim Şahin’i partimizin adayı gösterebilecek kadar affediyorsunuz, lakin ona karşı çıkan ve hiçbir vakit Sizin affınıza muhtaçlığı olmayan “Ümit Özdağ’ı affedemiyorsunuz!” Sayın Genel Lider, hassasiyetlerimizin çok farklı olduğu açık. Sizi, Allah ve Türk tarihi affedecek mi sanki?

12)Lokal seçimler sırasında genel merkezde siyasi faaliyetlerimi durdurmama karşın sizinle Kars konusunda görüşlerimiz üç sefer paylaştım. Kars’ta kazanmamızın mümkün olmadığını fakat adayımız çekilmezse, MHP’nin kaybedeceğini ısrarla tabir ettim. Bana mevzuyu A.K. ile görüştüğünüzü söylediniz. Lakin yapmanız gereken adayımıza telefon ederek çekilmesini istemekti. Bunu yapmadınız. HDP Kars seçimlerini 1200 oy fark ile kazandı. UYGUN Parti 900 oy aldı. Şayet biz MHP’yi destekleseydik ortaya çıkacak sinerji ile HDP’nin kaybetmesi mutlaktı. HDP’ye kazandırmak için çalıştığınızı söylemiyorum; fakat MHP’nin kazanmasını da istemediğiniz için gereken hassasiyeti göstermediğiniz kesin. Meğer birtakım mevzular parti sıkıntısı değil, ulusal sıkıntıdır. İdris Naim Şahin ve Kars seçimleri sonrasında size olan itimadımı büsbütün kaybettim. Lokal seçimlerden sonra sizi ziyaret ederek, GÜZEL Parti başkanlık divanından istifa ettiğimi bildirdim. Siz “Böyle konuşmamıştık” diyerek, istifama karşı çıktınız. Ben de “Yanlış anlamışsınız” diyerek, ısrar ettim.

13) Sayın Akşener, 2018 genel seçimlerinden evvel DÜZGÜN Parti’den iki kişi sizin talimatınız ile benim de olduğum divandan habersiz CHP, Saadet ve HDP’liler ile birlikte oturup 4 ay boyunca seçimlerin ikinci cinse kalması durumunda açıklanacak bir anayasa hazırlamışlar. Bu kadar hayati ehemmiyete sahip bir mevzuda divana ve GİK’e bilgi vermediniz. Divandan onay almadınız. UYGUN Parti’nin iki kurucusundan birisi, GÜZEL Parti milletvekili olarak ben bundan tesadüfen haberdar oldum. Size nasıl haberdar olduğumu açıklayayım. Divandan istifa ettikten sonra 28 Haziran 2019’da Odatv’de bir haber okudum. 4 muhalefet partisinin anayasa taslağından bahsediyordu. Odatv’den Barış Terkoğlu’nu aradım. “Böyle bir taslak yok, olsa haberim olurdu” dedim. “Haber bizim değil, Birgün gazetesinin” dedi. Haberi yazan muhabiri aradım. Kendisi bana Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nu kaynak olarak gösterdi. İbrahim Kaboğlu ile görüşmeden Genel Sekreter Aytun Çıray ile görüştüm. Aytun Çıray “Böyle bir taslak çalışmasından haberinin olmadığını, araştırıp döneceğini” söyledi. Kısa bir müddet sonra Aytun Çıray beni arayarak “İYİ Parti ismine Ahmet Erozan katılmış” dedi.

Sayın Akşener, ikimizin de çok yeterli tanıdığı, fakat size çok daha yakın bir milletvekili arkadaşım bu bahis ortaya çıkınca, “Ben bir anayasa taslağı hazırlandığını o vakit duydum. Bunun üzerine Sayın Genel Lidere gittim. Ben neden katılmıyorum bu taslak çalışmalarına diye sordum. Genel Lider bana ‘Sen onlar ile tıpkı masaya oturmazsın karşılığını verdi” dedi. Bu Sayın milletvekili, yaşatmış olduğunuz hayal kırıklığına karşın size olan sadakatini sürdürdüğü için bunu kamuoyu önünde açıklamıyor. Ben de bu vekilimize duyduğum hürmetten ötürü ismini açıklamıyorum. Lakin Siz, ben, O ve Allah biliyor.

Bir mühlet sonra İbrahim Kaboğlu ile TBMM’deki odasında buluştum. Kaboğlu’na sordum. “İYİ Parti CHP, Saadet ve HDP ile birlikte bir anayasa taslağı çalışmalarına katıldı mı?” “Evet, katıldı” yanıtını verdi. Kulaklarıma inanamadım. Ben partiyi kim temsil etti diye sorunca “Önce Nuri Okutan katıldı. Sonra o hastalanınca Ahmet Erozan ile devam ettik” yanıtını verdiğinde inandım. Sahiden Nuri Okutan o devirde hastalanmıştı. Bir CHP’li ortak mesai yapmamışsa, Nuri Okutan’ın hastalandığını nereden bilecekti. Anayasa taslağını rica ettim. İkinci görüşmemizde Kaboğlu anayasa taslağını teslim etti. Sizin pek uygun bildiğiniz üzere taslak mahrem bir yol haritası öngörüyor. Bir anayasa çalışması neden bâtın yapılır?

Türk Milletinden, ÂLÂ Parti divanından, GİK’inden, YETERLİ Parti seçmenlerinden bu türlü bir çalışmayı nasıl gizlersiniz? Ve yol haritasının sonunda “dört siyasi partinin önderinin iştirakiyle gerçekleştirilecek bilimsel bir anayasa toplantısı vesilesiyle kamuoyu ile örtülü yahut açık olarak paylaşılacağı” söz ediliyor. 13 Ocak 2018-7 Mayıs 2018 tarihleri ortasında iki haftada bir yapılan nizamlı toplantılarla hazırlanan anayasa taslağı seçimlerin ikinci tipe kalması durumunda açıklanacakmış.

Sayın Akşener, HDP ile masaya oturmak kabul edilebilir değil. GÜZEL Parti sizin babanızın çiftliği hiç değil. Bu türlü bir adımın Türkiye’nin faydasına olacağına düşündüyseniz, bunu herkesten saklı gizli yapamazsınız. Divanda görüşmeden ve sorumluluğu paylaşmadan ÂLÂ Parti’yi HDP ile masaya oturtamazsınız, fakat bunu yaptınız. Anayasa imali teknik uzmanlık ve politik olarak sağlam bir ulusal omurga gerektirir. Sizin anayasa üretimi için HDP ile masaya yolladığınız Nuri Okutan milletvekilleri ve divan üyelerine verdiğiniz son yemekte, UYGUN Parti’nin politik kimliğinden bahsederken “Biz nasyonalist değiliz, olsa olsa vatanseveriz” deyince, bu çeşit toplantılarda hiç konuşmayı tercih etmememe karşın bağırarak, “Kendin için konuş. Ben Türk Milliyetçisiyim” yanıtını vermiştim. Hengame çıkacağını anlayıp ortaya girmiştiniz. Ahmet Erozan’a gelince YETERLİ Parti milletvekili kümesinde “Jirinovski’yi de biz yarattık.MHP yahut Le Pen tipi bir milliyetçidir” diyerek, Türk milliyetçiliğini küçümsemiş bir vekildir. Erozan’ın bu yazısı üzerine kendisine “Sayın Büyükelçim, MHP tipi milliyetçilik diye küçümsedığiniz Türk Milliyetçiliği Gökalp-Atatürk-Türkeş çizgisinde Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş ideolojisi olan, Türkiye’nin 1970’lı yıllarda Afganistanlaşmasını engelleyen siyasi ve fikri harekettir. DÜZGÜN Parti’yi kuran Türk milliyetçisi takımlar, MHP’yi milliyetçi olduğu için değil Türk milliyetçiliğini iktidara taşıyamadığı için terk etmiştir. MHP’de savunduğumuz ve bugün de savunmaya devam ettiğimiz Gökalp-Atatürk-Türkeş çizgisinde Türk milliyetçiliğini Jirinovski palyaçosu ve Le Pen soytarısı ile kıyaslayamazsınız” karşılığını vermiştim.

Sayın Akşener, HDP ile parti yetkili heyetlerine bilgi verilmeden Anayasa yapmak bir rezaletken bir de masaya YETERLİ Parti’yi temsilen bu isimleri yollamak farklı bir skandaldır. HDP ile hazırladığınız anayasa taslağı Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş prensiplerine, Türk milliyetçiliğine açık bir ihanettir.

Özetle, Sayın Akşener, “İlla da cumhurbaşkanı olacağım” formundaki bir politik hırsla, babalarımızın, ağabeylerimizin, kardeşlerimizin, şehitlerimizin partisi olan Milliyetçi Hareket Partisi’ni terk ederek Türk Milliyetçiliğini iktidara taşımak gayesiyle YETERLİ Parti’yi kuran samimi Türk milliyetçilerinin, bütün partilerden gelerek DÜZGÜN Parti’nin kuruluşuna takviye olan vatanseverlerin itimadına HDP ile yazdığınız Anayasa taslağı ile ihanet ettiniz.

14) Sayın Akşener, HDP ile yaptığınız Anayasa taslağında Anayasanın değiştirilmesi ve değiştirilmesinin teklif dahi edilmesi 4. Husus ile yasaklanan, 2. ve 3. Unsurunu değiştirmeyi kabul etmişsiniz. 2. Unsurdan ulusal dayanışma ve Atatürk milliyetçiliğini çıkarıp, “Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına dayanan, ulusal, demokratik, laik ve toplumsal hukuk devletidir” haline dönüştürmüşsünüz.

Unsurda “Dili Türkçedir” sözünü “Resmi lisanı Türkçedir. Buraya Fransız Anayasasının 75/1. Unsurundan ve İspanyol Anayasasının 3/3. Hususundan esinlenerek “Türkiye’nin farklı lisanlardan oluşan zenginliği ortak kültürel mirasın bir parçasıdır” sözünü kullanmışsınız.

Mevcut Anayasamızın girişi, “Türk vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Büyük Türk Devletinin parçalanamaz bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılap ve prensipleri doğrultusunda.” halinde başlamaktadır.

HDP ile yapılan Anayasa taslağında ise giriş şu halde değiştirilmiştir: “Biz, Anadolu uygarlıklarının mirasçısı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin, -çocukları dahil- bayan ve erkek yurttaşları olarak özünde insan onurunun bulunduğu halk ve özgürlüklere dayalı, eşitlik ve barış içinde yaşayan bir toplumu kurmak ve bunu gelecek jenerasyonlara emanet etmek emeliyle, bu Anayasa’yı hazırladık.”

Taslağın 15 sayfasında, “HDP ile yapılan Anayasa taslağında “Anadilde eğitim konusunda yasa koyucuya belli bir takdir alanı bırakılmalı ve çift lisanlı (resmi lisan ve anadil) eğitime açıklık prensibini benimsemelidir” iki lisanlı eğitimin önü açılmıştır.

HDP ile yapılan Anayasa taslağında “Yerinden İdare ve Bölgesel Yönetimler” kısmında ise şöyle denilmektedir: “1982 Anayasasının tek yapılı (üniter) devlet konusundaki temel problemleri nelerdir? Öncelikle yetki genişliği çerçevesinde merkeziyetçi yapının alanı daraltılmalıdır. Üniter devlet, ademi merkeziyetçi biçimi ile tekrar yapılandırılmalıdır.Yerel İdarelerin güçlendirilmesi, lokal kararlara iştirakin sağlanması, merkezin mahallî idareler üzerindeki idari vesayet yetkisinin sonlandırılması gerekmektedir. Avrupa Lokal İdareler Özerklik Koşulu, taban standart olmalıdır. Bu bağlamda Lokal İdareler Özerklik Kaidesi’nin bilhassa mahallî idarelerin kontrolüne ait 8. Hususundaki çekinceler kaldırılmalıdır. Ayrıyeten mali işlere ait 9. Unsurundaki çekinceler kaldırılmalıdır.” Misal kararları uzatabiliriz.

15) Sayın Akşener, DÜZGÜN Parti idaresinden gizlice hazırlıklarına katıldığınız, ortaya çıkınca GÜZEL Parti milletvekillerine “Yok bu türlü bir taslak. İbrahim Kaboğlu tesir ajanı” dediğiniz taslağı okuyunca, bir Türk Milliyetçisi olarak ben utandım. Eminim ki, merhum Alparslan Türkeş’in ve merhum Muzaffer Özdağ’ın ülküdaşı olan ağabeyiniz merhum Nihat Gürer de utanırdı.

16) Sayın Akşener, genel seçimden sonra yaptığınız basın toplantısında HDP’den bahsederken neden “Kürt siyasi hareketinin temsilcisi” tabirini kullandığınızı, bu anayasa taslağını okuyunca anladım. HDP ile masaya oturup anayasa taslağı hazırlarsan masaya oturursan, HDP eşittir PKK diyemez, lakin Kürt siyasi hareketi diyebilirsin.

Artık bütün bunlar ortaya çıkınca televizyon kameralarının önünde “Biz CHP ile de HDP ile de, Saadet Partisi ile de anayasa taslağı hazırlamadık” diyorsunuz. Sayın Akşener, diyelim ki, İbrahim Kaboğlu sizin dediğiniz üzere tesir casusu ve HDP anayasa taslağı görüşmelerine katılmadığı halde katıldı diyor. Pekala, CHP Genel Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 2 Haziran 2020’de Cumhuriyet gazetesine verdiği demeçte “CHP, UYGUN Parti ve Saadet Partisi olarak Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu’nun başkanlığında anayasa taslağımız hazırladık” derken palavra mı söylüyor? Artık taslak ortaya çıkınca herkes panik içinde el birliği ile bir şeylerin üzerini kapatmak için çalışabilirsiniz. Lakin gerçekleri ortadan kaldıramazsınız.

Sayın Akşener, doğrusu nitekim Sizin ve kimi partililerin bana yönelik psikolojimin, akıl sağlığımın bozuk olduğu formundaki sözleri kullanmanızı kim istiyorsa o bireye, bireylere dikkat edin. FETÖ ile uğraş edenlere ruhsal rahatsızlık isnat etmek, hasta demek şahsen Fethullah Gülen’in talimatı ile uygulanan örgütsel çalışmadır. F. Gülen’in bu talimatı gerek açık kaynaklarda gerekse FETÖ ele başının görüntülerinde kayıtlıdır. Fethullah Gülen giydiği haki yeşil cübbenin darbe hazırlığı olarak TAHLİL edilmesine karşı, 15 Temmuz’dan evvel görüntü yayınlayarak tekraren örgütle çaba edenleri akıl hastası olarak amaç gösterdi. Bu açıklamalardan sonra toplumsal medyada örgüt militanları FETÖ ile uğraş edenleri akıl hastası olarak nitelendirerek, itibarsızlaştırma operasyonları yapıldı. Bütün FETÖ ruhsal operasyonlar devlet güvenlik ve istihbarat üniteleri tarafından tespit edildi ve yargı makamları dahil gerekli mercilere bildirildi.

17) Sayın Akşener, açıklamanızda “Bir yandan HDP ile bir yandan AKP ile anayasa taslağı yapıyormuşuz” formunda konuşmuşsunuz. CHP, YETERLİ Parti, Saadet Partisi anayasa taslağı konusunu benimle değil, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşün. Açıklama ona ilişkin. CHP, HDP, DÜZGÜN Parti, Saadet Partisi anayasa taslağı konusunu ise Sayın Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ile görüşün. Açıklama ve taslak Sayın Kaboğlu’na ilişkin.

Gelelim AKP ile anayasa görüşmelerine. GÜZEL Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz Ankara’da katıldığı değişik toplantılarda, “6 aydan bu yana AKP Genel Lider yardımcısı Ömer Çelik’in başkanlığında yeni bir anayasa komitesi çalışmalara katıldığını” tabir etmektedir. Siz “TKP ile olur AKP ile olmaz” derken nasıl olur da genel sekreteriniz GÜZEL Parti milletvekillerinin bilmediği görüşmelere katılır? ÂLÂ Parti divanının, GİK’inin, milletvekillerinin haberi olmadan HDP ile anayasa yaptığınız üzere artık de hiçbir kurumsal onay almadan tıpkı şeyi AKP ile mi yapıyorsunuz? Yoksa, yapmadığı bir çok şeyi yapar, bilmediği bir çok şeyi bilir üzere görünmekten hoşlanan bir kişiliğe sahip olduğunu sizin de bildiğiniz Uğur Poyraz kendisini kıymetli göstermek için palavra mı söylüyor? Bunu da Uğur Poyraz ile görüşün.

18) Sayın Akşener, bugün GÜZEL Parti’de içten içe yaşadığı krizin patlak vermesine neden olan Buğra Kavuncu’yu Kurucular Konseyine alınmaması için uyardığım günden bu yana 3.5 yıldan fazla bir vakit geçti. Enver Altaylı’nın beni ziyareti ettiğini ve parti kurmayıp sokağa çıkmamız gerektiğini söz etmiştim. Daha sonra Buğra Kavuncu’nun Kurucular Konseyine alınmaması uyarımı kabul ederek almadınız. Lakin nedense 1 Nisan 2018 Kongresi’den sonra tekrarladığım ihtarıma karşın Kavuncu’yu, “Bütün sorumluluğu üzerime alıyorum” diyerek evvel GİK üyesi, sonra çabucak genel lider yardımcısı, sonra Türk siyasi hayatı hakkında hiçbir müktesabatı olmayan bu şahsı ÂLÂ Parti sözcüsü yaparak tepeye taşıdınız. Kavuncu’nun alınmasına yalnızca ben karşı çıkmadım. FETÖ konusunda Türkiye’deki birinci 3 uzmandan birisi olduğu genel kabul gören E. Emniyet Müdürü Fatih Eryılmaz da 3.5 saatlik bir görüşme yaparak sizi, Buğra Kavuncu’yu GİK’e almaktan vazgeçirmeye çalışmıştı.

Kavuncu’nun genel lider yardımcısı olmasından sonra iki divan üyesi yakın etraflarına “Buğra Kavuncu’nun geleceğin genel başkanı” olduğunu daima yaydılar ve Kavuncu’nun propagandasını yaptılar. Siz ise bana size bu projeden bahsettiğim vakit inkar ederek, Buğra Kavuncu’yu kelamda küçümseyerek bu türlü bir kapasitesinin olmadığını söz ettiniz. Buğra Kavuncu ile ilgili üzerinde çalıştığınız projenin ayrıntıları ortaya kesinlikle çıkacaktır.

Buğra Kavuncu’nun işadamlığını bırakarak Türkiye’yi siyaset ile kurtarmaya karar vermiş bir kişi olarak değerlendirmemeliyiz. Buğra Kavuncu, Ruzi Nazar-Duane R. Clarridge (Ruzi Nazar’ın patronu)-Enver Altaylı ve Altaylı’nın bugünkü bağları çerçevesinde kıymetlendirilebilir. Buğra Kavuncu’nun babası Orhan Kavuncu da Enver Altaylı’dan fikri önderim diye bahsediyor. Altaylı ise Nazar ve Clarridge konusunda ” Saygıdeğer büyüklerim Ruzi Nazar ve Duane Clarridge’e (ruhları şad olsun) karşı taşıdığım ahlaki sorumluluğun bilinciyle” diyerek, manevi ilgisini çok açık bir formda ortaya koyuyor.

Sayın Akşener, Altaylı’nın saygıdeğer büyüğü Duane Clarridge, “A Spy For All Seasons” isimli kitabında ise kendi kahramanı olarak Lawrence’i gösteriyor. Buğra Kavuncu’nun DÜZGÜN Parti öncesinde Kazakistan’daki iş mesleğinde de başarılı olmasını sağlayan, ÂLÂ Parti’de süratle yükselmesinin önünü açan, daha genel lider yardımcısı iken bir divan üyesinin odasında “geleceğin genel başkanı” olarak kulaklara fısıldanmasının nedeni gerisindeki gelenek ve bu geleneğin son 25 yılda denetim ettiği şebekedir.

Sayın Akşener, 20 Eylül Kongresi’nden evvel vilayet liderleri ile yaptığınız toplantıda “Buğra Kavuncu FETÖ’cü olsa ben bilirim” dediniz ve bir vilayet liderinden bahsederek o arkadaşımızın da bileceğini söz ettiniz. Bahsettiğiniz vilayet lideri arkadaşımız bu süreçte bana kelamlı ve yazılı olarak Buğra Kavuncu’nun ve Altaylı-Kavuncu ailesinin devlet tarafından CIA ile alakalar için görevlendirildiğini, FETÖ’nün de bu sürecin bir modülü olduğunu söylemiş ve YAZMIŞTIR.

Sayın Akşener, CNN Türk’te programdan çıkınca bana birinci ulaşan ve tebrik eden Sayın Tuğrul Türkeş oldu. Varsayım edebileceğiniz üzere Tuğrul Türkeş Beyefendi de ben de son 60 yıllık Türk siyasi tarihi ve Türk milliyetçiliği tarihini, bu tarihte yaşanan ve bir kısmı hiç yazılmayan ya da eksik ve yanlış yazılanların doğrularını, hangi müdahalelerin nasıl, nerede, kimler tarafından nasıl yapıldığını ve nasıl defedildiğini babalarımızdan dinleyerek öğrendik. Bundan ötürü, siyaseti şahsî bir tutku olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurucu ideolojisi olan Türk Milliyetçiliğinin Türkiye’yi tekrar yönetmeye başlaması davası dışında hiçbir saik ile yapmadım ve yapmayacağım. Türk Milliyetçiliğine yönelik her dış hamleyi de beraberinde getirmiş olduğu ferdî bütün tehlikelere karşı göğüslemek konusunda kararlıyım.

Sayın Akşener, Size ve uğraş ettiğim projenin sahiplerine küçük bir kitapçıktan bahsetmek isterim. 72 sayfalık, 3 yazarlı bir kitap. “Bazı Gerçekler (Savunmalar)” Türkeş, Baykal, Özdağ tarafından yazılmış. Kitapta 21 Mayıs 1963’te Talat Aydemir’in darbe teşebbüsünden sonrasında idam ile yargılandıkları askeri mahkemede yaptıkları savunmalardan oluşuyor.

Merhum Türkeş’in kitaba yazdığı önsöz şöyle bitiyor: “İnsanlar, hayatlarına mal olabilecek tehlikeli hareketlere hiç çekinmeden atılarak büyük fiziki yürek gösterebilirler. Lakin bu, yanlışsız olduğuna inanılan bir davanın muvaffakiyete ulaşmasına yetmez. İsmi ihtirasların, alçak menfaatlerin kendi emellerine mani gördükleri kimselere karşı saldıkları iftira, fitne, fesat ve entrika dalgalarına karşı da yılmadan göğüs gerecek bir hamasete gereksinim vardır. Hayatta korkulacak tek şey, yalnız ve yalnızca endişenin kendisidir.”

Sayın Genel Lider, Başbuğ Türkeş’in ne demek istediğini anladığınıza inanıyorum.

Buğra Kavuncu ile ilgili tartışma başlar başlamaz FETÖ’cü hesaplardan yapılan ve beni DÜZGÜN Parti’ye karşı “MİT ve Genelkurmay ile ortak operasyon yapmakla suçlayan” organize taarruzların ve karanlık pazarlıkların yıldıramayacağı, geri adım attıramayacağı, Türk Milliyetçiliği üzerinden Türk devleti ve Türk Milletine kurulan tuzak ile çaba azmini ortadan kaldıramayacağını her ilgili bilmelidir.

18) Sayın Akşener, Prof. Dr. Bahadır Erdem’in yeni anayasa çalışmaları ve partinin liberal bir çizgiye kayması için YETERLİ Parti divanına alındığı Genel Merkez kaynakları tarafından açıklanmaktadır. Hakikaten de hem FETÖ’ye, hem PKK’ya karşı Prof. Dr. Bahadır Erdem’in çok liberal olduğu anlaşılmaktadır. Güzel olsun. Fakat Bahadır Fazilet Anayasa hukuku profesörü de değildir. Bunun da büyük sorun çıkaracağını düşünmüyorum. Zira HDP ile hazırladığınız anayasa taslağına GÜZEL Parti ismine katılanlar hukukçu bile değildi. Üstelik Bahadır Erdem’in anayasamızda en büyük takıntısı Anayasamızın “Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür” biçimindeki düzenlemesidir. Fakat Sayın Akşener siz aslında HDP ile yaptığınız Anayasa’da bu maddeyi “Vatandaşlık tarifi, etnik kimliğe vurgu yapmaksızın Türkiye Devleti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı denir” biçiminde değiştirmişsiniz. Aslında Prof. Dr. Bahadır Erdem’e de esasen yapacak çok iş kalmamış demektir.

Sayın Genel Lider,

yıldönümünü kısa bir müddet evvel kutladığımız ÂLÂ Parti’nin artık bir kurum haline gelmesi gerekirdi. Lakin daha evvel planladığınız ve icraya başladığınız benim DÜZGÜN Parti’den tasfiye edilme sürecimi, CNN Türk’te yaptığım açıklamalardan sonra siyasal bir linç ile ihraca dönüştürmeniz YETERLİ Parti’nin kurumsallaşmadığını göstermektedir.

UYGUN Parti tüzüğünde bir milletvekilinin disipline nasıl sevk edileceği açık biçimde yazılmıştır. Bu yollar ortasında vilayet liderlerinin ve ilçe liderlerinin genel sekretere verecekleri ihraç talepli dilekçelerin genel sekreterlikte toplanması ve genel lidere sunulması diye bir yol yoktur. Lakin Siz, Sayın Akşener partiyi tüzüğe ve hukuka bağlı biçimde değil, keyfi kararlar alarak yönetiyorsunuz.

Bu hukuksuz sevke karşın yazılı olarak müşterek disiplin şurasına savunmamı ve suçlamalarımı bu biçimde ilettim.

Türk Milliyetçiliği çabamın yalnızca müşterek disiplin şurası yerinde kalacağını düşünmeyin.

Türk Milliyetçilerine kurulan tuzaklar ile hukuk ve siyasi uğraşım her tabanda devam edecek.

ÂLÂ Parti’de karar Sizin, fakat ADALET Allah’ındır.

ÂLÂ Parti İstanbul Milletvekili

Prof. Dr. Ümit ÖZDAĞ

You may also like