İşte AK Parti’nin yeni insan hakları aksiyon planı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Hareket Planı’ için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Yeni Hareket Planı için …

By

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı ‘İnsan Hakları Hareket Planı’ için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Yeni Hareket Planı için akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantılar düzenleniyor. Taslağa son biçimi verildikten sonra Erdoğan’a sunulacak.

Adalet Bakanlığı’nın geçen yıl açıkladığı ‘Yargı Islahat Strateji’ dokümanındaki başlıklar ortasında yer alan ‘İnsan Hakları Aksiyon Planı’ hazırlık çalışmalarında mesai sürüyor. Akademisyenler ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerinin alındığı toplantılar devam ediyor. Yeni İnsan Hakları Aksiyon Planı’nda, özgürlük ve güvenlik hakkı, adil yargılanma hakkı, söz özgürlüğü, bayan ve engelli haklarının geliştirilmesi ve bürokraside yaşanan ıstırapların giderilmesi planlanıyor.

YENİ YILDA HAYATA GEÇECEK

Hareket planının hazırlık evresinde, AYM ve AİHM kararlarında yer verilen ihlal alanlarına ait tesirli tahliller geliştirilecek. İnsan hakları alanında faaliyet gösteren memleketler arası muhafaza düzeneklerinin müşahede ve raporları da dikkate alınacak. İnsan hakları alanında ulusal ve milletlerarası sivil toplum örgütleriyle iş birliği yolları geliştirilecek. Planın yeni yılda uygulamaya alınması hedefleniyor.

FAAL İŞLEYİŞİN ÖNÜ AÇILACAK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, çalışmalar hakkında, “Hukukun üstünlüğü temelinde bürokratik süreçlerin ve mevzuat düzenlemelerinin gözden geçirilmesi, piyasa aksaklıklarının giderilmesi ve rekabetçi piyasa düzeneğinin faal işleyişinin sağlanması önceliğimizdir. Yerli ve yabancı yatırımcılara ve işletmelere yönelik bürokratik ve hukuksal süreçlerde son yıllarda kaydedilen güzelleşme daha da ileriye taşınacak” demişti.

AK PARTİ’DE SİYASET DOKÜMANI HAZIRLIĞI

AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı da insan haklarına yönelik farklı bir hazırlık yürütüyor. İnsan Hakları Siyaset Evrakı için akademisyenler ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüşleri alınıyor. Yapılan tespitler ve eksiklikler bir rapor haline getirilecek.

Yargı alanında kıymetli adımlar

AK Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019 yılı Mayıs ayında açıkladığı Yargı Islahatı Strateji Evrakı kapsamında 3 başka yargı paketi çıkararak, yargı alanında değerli düzenlemelere imza attı. Bu paketlerde soruşturma kademesinde tutukluluk müddetinin, ağır ceza mahkemesinin vazifesine girmeyen işlerde 6 ayı, vazifesine giren işlerde 1 yılı geçmemesi, seri muhakeme tarzı ile kolay yargılama yordamı yargı sistemine dahil edildi. Tekrar bu kapsamda hatanın sübutuna direkt tesir edecek mevcut bir kanıt toplanmadan düzenlenen, soruşturma yahut kovuşturma yapılması müsaadeye yahut talebe bağlı olan cürümlerde müsaade alınmaksızın yahut talep olmaksızın düzenlenen iddianamelerin iade edilmesi, uzlaştırma ve ön ödeme kapsamındaki kabahatler hariç, cumhuriyet savcısının, üst hududu 3 yıl yahut daha az periyodik mahpus cezasını gerektiren cürümlerde, kamu davasının açılmasını 5 yıl müddetle erteleme yetkisi verilmesi üzere değerli düzenlemeler yapıldı.

Fazlı Şahan

You may also like