İçişlerinden, İmamoğlu’na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Şurası Başkanlığı, YETERLİ Parti Genel Lideri Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon kanalında Kanal …

By

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Şurası Başkanlığı, YETERLİ Parti Genel Lideri Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı halinde beyanlarının olduğu, birtakım basın yayın organlarında da misal değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yayımladı.

Kelam konusu açıklamada, “İYİ Parti Genel Lideri Sayın Meral Akşener’in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı halinde beyanlarının olduğu, kimi basın yayın organlarında da misal değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu hakikat bilgilendirmek maksadıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür” tabirleri kullanıldı.

Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve kentin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile bahsin araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması gayesiyle Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Onaya tabi hususlar incelendiğinde; belediyelerin, Anayasa’da sözünü bulan ‘Yönetimin Bütünlüğü Unsuru‘ çerçevesinde kıymetlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet kontrolüne tabi oldukları, Belediye Kanunu mucibince belediye liderinin vazifeleri ortasında bulunan ‘Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma’ vazifesinin belediyeye verilen misyonlarla hudutlu olduğu, ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ formunda bir afişle milletlerarası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘Devletin Egemenlik Yetkisi’ne ait bulunan bir mevzuya kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın yönetimin bütünlüğü prensibine ve hukuka alışılmamış olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması konularının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri’nin ferdî olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. Argüman edildiği üzere onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır. Bütün soruşturmalarda olduğu üzere, 17.08.2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 09.11.2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan söz talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan hususlar tekrarlanarak, kendisinden (7) gün içinde yazılı sözünü vermesi istenmiştir. Tabir talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne şahsî olarak karşı çıkması sorgulanmadığı üzere bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”

You may also like