İçişlerinden, Ekrem İmamoğlu’na soruşturma açıklaması

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Başkanlığı, YETERLİ Parti Genel Lideri Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon kanalında Kanal …

By

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Konseyi Başkanlığı, YETERLİ Parti Genel Lideri Meral Akşener’in katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı biçiminde beyanlarının olduğu, birtakım basın yayın organlarında da misal değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu bilgilendirmek için yazılı bir açıklama yayımladı.

Kelam konusu açıklamada, “İYİ Parti Genel Lideri Sayın Meral Akşener’in 16 Kasım 2020 tarihinde katıldığı bir televizyon kanalında Kanal İstanbul Projesi’ne karşı çıktığı için İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında soruşturma açıldığı, kendisinin bölücülükle suçlandığı halinde beyanlarının olduğu, kimi basın yayın organlarında da emsal değerlendirmelerde bulunulduğunun anlaşılması üzerine kamuoyunu gerçek bilgilendirmek gayesiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür” sözleri kullanıldı.

Devlet Projesi olarak uygulamaya konulan Kanal İstanbul Projesi aleyhine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal kimliği kullanılarak afişler bastırılması ve kentin değişik yerlerine astırılması üzerine 17 Ağustos 2020 tarihli onay ile hususun araştırılması, gerekiyorsa sorumlular hakkında ön inceleme yapılması maksadıyla Mülkiye Müfettişi görevlendirildiği belirtilen açıklamada, şunlar aktarıldı:

“Onaya tabi bahisler incelendiğinde; belediyelerin, Anayasa’da sözünü bulan ‘İdarenin Bütünlüğü İlkesi’ çerçevesinde kıymetlendirilmesi gerektiği ve bu çerçevede idari vesayet kontrolüne tabi oldukları, Belediye Kanunu yeterince belediye liderinin vazifeleri ortasında bulunan ‘Beldenin ve Belediyenin Hak ve Menfaatlerini Koruma’ vazifesinin belediyeye verilen misyonlarla hudutlu olduğu, ‘Ya Kanal Ya İstanbul’ halinde bir afişle memleketler arası hukuk boyutu bulunan, siyasi alana taalluk eden ve ‘Devletin Egemenlik Yetkisi’ne ait bulunan bir hususa kamu kaynağı kullanılarak karşı çıkmanın yönetimin bütünlüğü unsuruna ve hukuka muhalif olduğu belirtilerek sorumlular hakkında araştırma, gerek görülmesi halinde ön inceleme yapılması konularının yer aldığı görülmektedir. Onayın hiçbir yerinde Kanal İstanbul Projesi’ne, İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri’nin ferdî olarak karşı çıkması sorgulanmamış, kurumsal olarak ve kamu kaynağı kullanılarak bu afişlerin bastırılmış olması araştırma/ön incelemeye dahil edilmiştir. Argüman edildiği üzere onayın hiçbir yerinde bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır. Bütün soruşturmalarda olduğu üzere, 17.08.2020 tarihli onaya dayalı araştırma/ön incelemede de Mülkiye Müfettişimiz tarafından 09.11.2020 tarihli yazı ile İstanbul Büyükşehir Belediye Lideri Sayın Ekrem İmamoğlu’ndan söz talebinde bulunulmuş, talep yazısında onayda yer alan mevzular tekrarlanarak, kendisinden (7) gün içinde yazılı tabirini vermesi istenmiştir. Tabir talep yazısında Sayın Ekrem İmamoğlu’nun Kanal İstanbul Projesi’ne ferdî olarak karşı çıkması sorgulanmadığı üzere bölücülük suçlaması da bulunmamaktadır.”

You may also like