İçişleri Bakanlığı’ndan ‘Berhan Şimşek’ hakkında cürüm duyurusu

İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” sözlerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Devir Milletvekili Berhan Şimşek …

By

İçişleri Bakanlığınca , “Vali militan, kaymakam militan” sözlerini kullanan Cumhuriyet Halk Partisi 22. Devir Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunuldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 22. Devir Milletvekili Berhan ŞİMŞEK, bir TV kanalında katıldığı programda “Vali militan, kaymakam militan…”şeklinde haddini aşan ağır ithamlarda bulunmuştur.

Türkiye’de merkezi yönetimin taşradaki temsilcileri olan ve taşrada tüm kamu hizmetlerini yürüten, yönlendiren, çalışanı yöneten, bilgi, tecrübe ve hizmet heyecanı ile Devlet işleyişini etkileyen bir pozisyonda olan Vali ve Kaymakamların üstlendikleri vazife ve sorumlulukları azımsanamayacak derecede kıymetlidir.

‘Vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’ denilmesini kınıyoruz’

5442 sayılı Vilayet Yönetimi Kanununu 9.maddesi ile Valilerin hukuksal durumları, vazife ve yetkileri düzenlenmiş olup, ilgili kanunda “Vali, vilayette Cumhurbaşkanının temsilcisi ve idari yürütme vasıtasıdır. Bu sıfatla Valiler, ilin genel yönetiminden Cumhurbaşkanına karşı sorumludur. Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, misyonlarına ilişkin işleri için valilere re’ sen buyruk ve talimat verirler. Vali, vilayet hudutları içinde bulunan genel ve özel bütün kolluk kuvvet ve teşkilatının amiridir. Kabahat işlenmesini önlemek, kamu tertip ve itimadını korumak için gereken önlemleri alır.” kararı amirdir.

Tekrar birebir Kanunun 27. ve devamı unsurları ile kaymakamların vazife ve yetkileri düzenlenmiş olup 27. unsuru “İlçe genel yönetiminin başı ve mercii kaymakamdır. Kaymakam, ilçede Cumhurbaşkanının idari yürütme vasıtasıdır İlçenin genel yönetiminden kaymakam sorumludur. Bakanlıkların kuruluş mevzuatına nazaran ilçede gereği kadar teşkilatı bulunur. Bu teşkilat (Dördüncü unsurun son fıkrasında belirtilen isimli ve askeri teşkilat hariç) kaymakamın buyruğu altındadır .” kararını amirdir.

Maddelerle kendilerine verilen misyonları liyakat şuuruyla can siperane yerine getiren erdemli vali ve kaymakamlarımıza ‘militan’! ithamında bulunmak; tüm vali ve kaymakamlarımızın halk nezdinde gözden düşürülmesine ve saygınlığını yitirmesine neden olabilecek, ayrıyeten tenkit niteliğini aşan, fikir niteliği bulunmayan, küçük düşürücü ve aşağılayıcı sözlerdir. Bu sözler “düşünce açıklaması” niteliğinde değildir ve tabir özgürlüğü kapsamında bir hak olarak da bedellendirilemez. Bilakis kabahat ögesi taşıdığından cezai soruşturma ve kovuşturma gerektiren sözlerdir.

Bahse mevzu açıklamalar ile tüm vali ve kaymakamlar hakkında, yaptığı iş ve süreçler ile ilgili açıkça hukuk dışı hareket eden birer makam olarak gösterilme ve töhmet altında bırakılarak haysiyet ve gururlarına hakaret, iftira ve aşağılama uğraşına girilmiştir.

“Vali militan, kaymakam militan.” formunda haddini aşan ağır ithamlarından ötürü, TCK’nın 125., 267. ve 301. hususları uyarınca hakaret, iftira ve Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ve Devletin yargı organlarını alenen aşağılama hatalarından ötürü, İçişleri Bakanlığınca Cumhuriyet Halk Partisi 22. Devir Milletvekili Berhan Şimşek hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulmuştur.

You may also like