HSK, birinci sınıf incelemesine tabi tutulan hakim savcı listesini yayımlandı

31.08.2020 tarihi prestiji ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 32 inci hususu uyarınca, 31.08.2020 …

By

31.08.2020 tarihi prestiji ile 1 inci dereceye yükselip 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanununun 32 inci hususu uyarınca, 31.08.2020 tarihinden geçerli olmak üzere birinci kere birinci sınıfa ayrılma incelemesine tabi tutulan isimli yargı yargıçları ile Cumhuriyet Başsavcı ve Savcılarının isimlerini gösterir liste ekli listede gösterilmiştir. Müddetlerini bitirdikleri halde bu listede isimlerini göremeyenler yayım tarihinden itibaren otuz gün içinde Yargıçlar ve Savcılar Şurasına yazılı başvurmak sureti ile durumların incelenmesini isteyebilecekler.

EK- İSİM LİSTESİ İÇEREN PDF EVRAKINI İNDİRMEK İÇİN

You may also like