‘HDP’nin kapatılması ulusal iradeye karşıtlık teşkil etmeyecektir’

Milliyetçi Hareket Partisi Önderi Devlet Bahçeli’nin açıklamaları şu halde; ”2021 yılının birinci Meclis Küme Toplantısı’nda sizlerle …

By

Milliyetçi Hareket Partisi Önderi Devlet Bahçeli’nin açıklamaları şu halde;

”2021 yılının birinci Meclis Küme Toplantısı’nda sizlerle buluşmanın bahtiyarlığını yaşıyorum.

Konuşmamın başında hepinizi muhabbetle selamlıyorum.

Televizyon ekranlarından, radyo kanallarından, toplumsal medya platformlarından bizleri takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

Gönül ve kültür coğrafyalarımızda varoluş çabası veren kardeşlerimize, dünyanın farklı bölgelerinde mazlum gönülleriyle hayata tutunma eforu gösteren soydaşlarımıza hasret dolu selamlarımı iletiyorum.

26 Aralık 2020 Cumartesi günü yasama faaliyetlerine orta veren Gazi Meclisimiz bugün itibariyle kaldığı yerden çalışmalarına başlamıştır.

ÇAKALLIK YAPANLARA BOZKURT ÜZERE DİKİLİRİZ

Siz kıymetli milletvekilleri, bir aylık vakit diliminde salgının elverdiği ölçülerde seçim bölgelerinizde bulunarak vatandaşlarımızı dinlediniz, onların sıkıntılarıyla sıkıntılanıp müspet ve yapan bir lisanla politikalarımızı anlattınız.

Sıkıntı bir haneyi kuru kuruya ziyaretten öte gönülleri ziyaret, her gönüle samimiyetin ziynet ve zarafetiyle yerleşmektir.

Millete vekalet, onurlu ve en üstün demokratik vazifedir.

Bu misyonun hakkını vermek, insanımıza dokunmak, daha doğrusu kalplere nüfuz etmek erdemli bir çabanın mükafatıdır.

Unutmayalım ki, her gönül kendine benzeyen gönüle akar.

Gönül vermeden, ömür adamadan gönüllere girilemez.

Büyük halk ozanımız Yunus’un dediği üzere, gönül insanın kıblesidir ve de kırılmamalıdır.

Gönül yıkmak sufiyane ahlakta en büyük günahtır.

İnsan şanının büyük ve yüksek oluşu gönlü sebebiyledir.

Bu gönül ise alemleri ve her şeyi ihata edecek kadar geniştir, engindir, derindir.

Gönüllerin fethi belaların defi için önşarttır.

Her dava adamı tıpkı vakitte gönül adamıdır.

Milliyetçi Hareket Partisi’nin sayın vekilleri de çok şükür bu mümeyyiz vasfa ziyadesiyle haizdir.

Bir selamla bin hatır kazanırız.

Şayet istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız.

Bizim siyasetimiz hasbidir, hadimdir, hakidir, havidir, Hakk’ın izinde, hakikatin içindedir.

Bizi arayan; çarpık kulislerde, çıkar lobilerinde, çürük mahfillerde, çorak ortamlarda değil Türk milletinin bizatihi varlığında ve vakarında bulacaktır.

Gerçekten bariz farkımız da budur.

Sevdamız millet sesimiz devlettir.

Sancağımız Türklük, sedamız vatandır.

Geldiğimiz yer belirli, varacağımız yer aşikardır.

Yattığımız toprak muhakkak, üzerinde yükseldiğimiz tarih muhakkaktır.

Soyumuz muhakkak, tuttuğumuz bayrak aşikardır.

Türkoğlu Türk’üz biz, şanımız muhakkaktır.

Üç beş kendini bilmezin, beş on densizin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz.

Mahcubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın.

Yenilgimiz yok ki başımız öne eğilsin.

Açığımız yok ki kaygılarımız öne çıksın.

Biz, onun bunun ne dediğine bakmıyoruz.

Millet ne diyor, ecdat ne diyor, tarih ne diyor, Allah ne buyuruyor, onu dinliyor, hakikaten ona bakıyoruz, buna da motamot ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Kem gözler, berbat kelamlar, meyyit özler boşuna heveslenmesin, Allah’ın inayetiyle surumuzda delik, şuurumuzda gedik açtırmayız.

Açarız diyen varsa alnını karışlar, hesabını sorarız.

Fanatizmin tutsağı, kötülüğün uşağı olanların Milliyetçi Hareket Partisi’yle aşık atamayacaklarını, uzunluk ölçüşemeyeceklerini deneyimle biliriz.

Karanlık emellerini bizim üzerimizden ibra ve icra etmek üzere emre amade formda bekleşenler çölde gemi yolu gözleyenler kadar alık, kutupta deve kervanı bekleyenler kadar da ahmaktırlar.

Bunlarda akıl ve zeka kepenk indirmiştir.

Fazilet ve feraset kontak kapatmıştır.

21’inci yüzyılın üçüncü on yılına girmemiz bunların davranış kalıplarına ve hayatı yorumlama kalitelerine maalesef etki etmemiştir.

Daima birebir ilkellikler, daima birebir bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedavüle sokulmuştur.

Milliyetçi Hareket Partisi’ni şiddet yanlısı göstermek, sokak lisanına saplanıp kaldığını sav ve hatta bu yolla ilzam etmek ayıplı ve ahlaksız bir suçlamadır.

İnsan sevgimizin sadakasını versek yedi sülalelerine yetecek olan çevrelerin partimizi arbede ve karışıklıkla bir gösterme gayreti hayasız bir tuzaktır.

Biz bu tuzağa düşmeyiz, bu oyuna gelmeyiz.

Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız.

Hele hele önüne gelenin vurup güç denemesi yapacağı bir kum torbası hiç değiliz.

Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz.

Çakallık yapana bozkurt üzere dikiliriz.

Bir adım yaklaşana on adımla koşarız.

Bir el uzatanı koca bir yürekle kucaklarız.

O KEFENİ BAŞLARINA GEÇİRİRİZ

Lakin ülkemize ve ideallerimize kefen biçen olursa da, o kefeni başlarına geçiririz.

Birtakım gazeteci ve siyasetçilere yönelik son vakitlerde vasat bulan hücumlarla Milliyetçi-Ülkücü Hareket ortasında bağ kurmak zorba ve zorlama bir isnattır.

Türk milleti uğruna gözümüzü koldan budaktan esirgemeyiz, bunu da mertçe sahipleniriz.

Tarafı olmadığımız bir akının faili olarak gösterilmek ucuz bir provokasyon taktiğidir.

Biz bu tip kolay ve bayağı taktiklerin iç yüzünü, art plandaki sinsi kurguları, masa başında yapılan kanlı planların alana taşıma arayışlarını ta 12 Eylül öncesinden beri tanır ve hafızalarımızda gizli tutarız.

Hiç kimse şiddet ihalesini üstümüze yıkmaya çalışmasın.

Bunu aklından dahi geçirmesin.

Millet nam ve hesabına bir tehdit olursa değil hengame mevti bile göze alırız.

MESKENİNİN BALKONUNA KAMERA YERLEŞTİRMİŞ.

Gündeme gelmek için kendilerine taarruz organize edenler yahut sudan sebeplerle ve şahsî uyuşmazlıklarla hasımlık çemberine sıkışanlar, tavsiyem odur ki, cürüm ve hatalıyı uzaklarda araştırmasınlar.

Sicili kabarık bir siyasetçinin konutunun balkonuna kamera yerleştirip hengame anını kayda aldırması, sonra da dönüp masumiyet pozuna bürünmesi, bununla da yetinmeyip “Bana saldırdılar” çığırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır.

Sinema setlerinde görülebilecek bu numaralar eskimiş, alıcısı da kalmamıştır.

ABD’deki Başkanlık makamının devir-teslim devrine isabet eden bir süreçte Serok Ahmet’in telaşla harekete geçmesi, bu şahsın propaganda makinesi haline gelen kelamda gazetenin istismarla yoğrulmuş haberleri, üstelik malum hücumların gerçekleşme zamanlaması dikkatle tahlil edilmesi gereken bir kurguya delalettir.

ZİLLET PARTİLERİNE YENİ MİSYON BUYRUĞU GELMİŞ

Türkiye’yi gayya kuyusuna çekmek için Davacıları hatalı göstermek, Cumhur İttifakı’nda sorun varmış üzere servis etmek, iç huzursuzluk yaratmak için toplumsal hassasiyetlerle oynamak muhtemelen zillet partilerine ulaşmış yeni bir vazife buyruğudur.

Erken seçim zorlamasıyla birlikte CHP ve İP’in “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışmalarında son evreye gelmeleri, kaldı ki, dış tazyikin momentiyle en son Rusya’daki üzere bir krizin doğması istikametinde hazırlıkların ikmal ve ihtimali hafife alınmaması gereken tehlike sinyalleri ortasındadır.

Bu kapsamda, Boğaziçi Üniversite’sinde 24 gündür süregelen hareketler bize nazaran bir prova niteliği taşımaktadır.

Salgınla kıyasıya gayret edilen, mecburiyetten sokağa çıkma kısıtlamasına gerek duyulan ülkemizde, bilhassa konjoktürel ekonomik problemlerden sokak hareketi çıkarmak için çırpınan işbirlikçilerin varlığı da bilinen bir gerçektir.

Tüm bunlar hesaba katıldığında Milliyetçi Hareket Partisi’yle Cumhur İttifakı’nın neden maksada koyulduğu ortaya çıkacaktır.

Çünkü Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir.

Ulusal birlik ve iç huzur ortamını baltalamayı düşünenleri şaşkına çevirmektedir.

Evresi iktidarı bereketsizliğin ve belaların kol gezdiği bir periyoda tekabül eden Kobani müdavimi, canlı bombaların cirit atmasına Başbakan sıfatıyla göz yumduğu sabit olan Serok Ahmet’in MHP düşmanlığı tesadüf değildir.

Her karışıklığın altında parmak izi bulunan Serokun konuşmaya ne hakkı ne de haddi vardır.

Biz onun namertliğini güzel biliriz.

Şayet koalisyon hükümeti kurmak emeliyle bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak yüzü olmaz, hali kalmazdı.

‘GÜLNAZ ŞIRINGA’ AÇIKLAMASI

Serok Ahmet sufleyi aldığı yerlerle irtibatını ve menfaat münasebetini derhal gözden geçirmelidir.

Kimlerin dolduruşuna geldiği, kimlere teşrifatçılık yaptığı malumumuzdur.

Düşünde Hegel ile sohbet edeceğine, bir an evvel ayağa kalkıp icazetli siyasetini sonlandırmalı, kendine çeki tertip vermelidir.

Gelecekte küçük bir detay olarak hatırlanacağını da aklından çıkarmamalıdır.

Biz milletimiz ve ülkemiz için huzur istiyoruz, dirlik istiyoruz, refah istiyoruz, istikrar istiyoruz, barış ve kardeşlik diliyoruz.

Bir yanda bunları isteyip dilerken bir öbür tabanda şiddeti körüklediğimizi argüman edenler sefil birer yalancıdır.

Diyeceğim odur ki, Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır.

Kemal Kılıçdaroğlu fren tutmamış palavra bataklığına çakılmıştır.

İP’in lideri palavrası maske olarak takalı zati çok olmuştur.

Beni üzen asıl bahis ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli kardeşimizin maruz kaldığı şiddet olayıdır.

Bu bahtsız hemşirenin başına ne geldiyse bana aşı yaptıktan sonra gelmiş. Olacak iş mi bu?

Sokak ortalarına gizlenen kalabalık bir küme bu kardeşimizi tek başına yakalayınca darp etmişler, dayaktan geçirmişler, daha sarsıcı olanı ise komaya sokmuşlar.

Allah var ya, hatasız günahsız bir hemşireye saldıranlara hayret ettim. Bölüm değişti, mertlik bozuldu.

Yazık ki, şu anda ağır bakımda hayatta kalma çabası veriyor.

Gülnaz Şırıngaya ve yakın mesai arkadaşı Gülendam Enjektöre geçmiş olsun diyorum, bundan sonra daha dikkatli aşı yapacaklarına ayrıyeten inanıyorum.

Latife bir yana, tuhaf bir periyottan geçiyoruz: Tuşsuz telefonlar, kulpsuz kapılar, duygusuz bağlar, vicdansız beşerler yaygınlaşıyor.

Mizahı menfur bir şiddet olarak okuyan, parodi haberi gerçek kabul edip içindeki kin ve öfkeyi seferber eden utanmaz simalar ne kadar da çoğaldı.

Neyse ki, Halkalı’da tren bekleyenlere yalnızca gülüyoruz, gülünç duruma düşenlere esasen acıyoruz.

Buna karşın Allah eksiklerini de göstermesin diyorum, müfteri nasıl olur ispatlıyorlar.

Sağolsunlar, üzerimizde oynanan oyunları birer birer kendi elleriyle çürütüyorlar.

Bu dava dualıdır, himaye edenimiz Allah’tır.

Biz gazetecilerin, televizyonların trol değil, kurşun asker değil, tetikçi değil; ahlaklı, faziletli, yanlışsız ve tarafsız haber vermelerini dilek ederiz.

Şunu da bilmelerini isteriz ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in şiddetle işi yoktur.

Karışıklık çıkarmak isteyenlerle münasebeti yoktur.

Hengamede hayır ve umut görmesi mümkün değildir.

Biz yaratılanı severiz Yaradan’dan dolayı.

Bu sevgiye layık olmayanlar çıkabilir, onları da Allah’ın adaletine ve milletimizin vicdanına havale ederiz.

Uydurma Gülnaz Şırınga haberini gerçek sanıp heyecanla anlatan saygıdeğer kelamda gazeteciye diyeceğim şudur; nefret insan sıhhatine ziyanlıdır, iman ve izan sahibi karşısındaki her bireye uygun niyet ve müsamahayla nazar eder.

Her kim nasıl bakıyorsa o denli görür.

Makus kelam sahibine bumerang üzere döner ve hatta rezil eder.

Unutulmasın ki, yeri gelirse Yunus yeri gelirse de Yavuz olmasını biliriz.

Sokağı da biliriz, siyaseti de yaparız.

Nerede nasıl davranacağımızı sırf biz belirleriz.

İnsan hak ve onurundan, söz ve niyet hürriyetinden taviz vermeyiz.

Bunlara her vakit yasal ve tüzel olması kaydıyla hürmet duyarız.

Zira biz Milliyetçi Hareket Partisi’yiz.

Biz Cumhur İttifakı’yız.

Türkiye’nin diriliş ve yükseliş ümidi, beka ve birlik nişanesiyiz.

Demokrasi tahammül, sabır ve hürmet sistemidir.

Özgürlük bir diğerinin haysiyetini ve güvenliğini sonlandırmadığı ya da tehdit etmediği sürece manalı ve kayda kıymettir.

Şiddet saçan mihrakların, sırtını teröre yaslayan alçakların demokrasi ve özgürlük sözleri avını yedikten sonra gözyaşı döken timsahtan farksızdır.

“HDP’NİN ÖN KAPISINDAN GİREN ART KAPISINDNA KANDİL’E ÇIKMAKTADIR”

CHP Genel Lideri, şiddetten rahatsızsa, İP’in başındaki kişi de şiddetle ortasına uzaklık koymuş ise öncelikle katile katil, caniye cani, teröriste terörist demesini öğrenmelidirler.

HDP’yle ittifak kuranların, terörist Demirtaş’a güzellemeler yapan gafillerin şiddetten rahatsızlıkları hem tutarsızlık hem de garip bir çelişkidir.

HDP’nin Esenyurt ilçe binasındaki dehşet verici imgeler bize nazaran malumun bir defa daha ilanı ve ifşasıdır.

Aynısıyla hücre konutu olan parti binası PKK’nın kentteki sığınağı, teröristlerin barınağı haline dönüştürülmüştür.

HDP, bir siyasi parti dışında ne varsa odur.

Gerçekten HDP’nin ön kapısından giren art kapısından Kandil’e çıkmaktadır.

Hangi uygar, gelişmiş ve hukukun üstünlüğüne bağlı bir ülkede böylesine kepazelik vuku bulmuştur?

İstanbul’un göbeğinde terörist devşirmek demokrasi midir?

YPG’nin iğrenç afişlerini asmak, PKK’nın kirli flamalarını sallamak, bebek katilinin kanlı posterlerini taşıyıp parti görünümlü örgüt binalarında mahfuz tutmak insan haklarının üniversal prensiplerinin neresinde yazılıdır?

HDP’yi savunmak Türkiye’nin egemenlik haklarını yok saymaktır.

HDP’nin kapatılmasına karşı çıkmak adaleti ve terörle çabayı sekteye uğratmaktır.

Asıl demokrasi düşmanı, asıl özgürlük düşmanı, asıl insanlık düşmanı Mehmetlerimize kurşun sıkanlarla kolkola girenler, polislerimize pusu kuranlarla yanak yanağa verenlerdir.

HDP demek PKK demektir.

HDP demek ihanet demektir.

HDP demek kundağa sarılı bebeklerimize vefat demektir.

6-8 Ekim olaylarıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame analiz ve tetkik edildiğinde, HDP’nin kapatılması konusunda somut kanıt ve evraklar bütünüyle görülebilecektir.

Sadece bu iddianameye bakan bir hukuk insanı bile HDP’nin kapatılmasıyla ilgili akut bir gereksinim olan soruşturmayı açabilecektir.

Bizim parti kapatılmasıyla ilgili görüşlerimiz esasen çok açıktır.

Dünden bugüne tezahür eden dengeli çizgimizde bir değişiklik şimdiye kadar da olmamıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye’nin çıkarlarını her niyetin üstünde tutan sorumlu siyaset anlayışının temsilcisidir.

Siyasi Partilerin kapatılarak cezalandırılması yerine, Anayasa’nın temel unsurlarına alışılmamış hareket eden parti yöneticisi ve üyelerinin sorumlu tutularak cezalandırılmasını her vakit lisana getirdik.

Bu yaklaşımımızın temelinde yatan niyet ve hassasiyetler demokrasi kültürünün ruhuyla bezenmiş ve billurlaşmıştır.

Siyasi partilerin kapatılması halinde bu partilere oy veren seçmenler ve bu hususta sorumluluğu olmayan parti yöneticileri ve teşkilatları da cezalandırılmış olacaktır.

Bu prestijle partinin kararı şahsiyeti, sağduyulu davranan üyeleri, yöneticileri ve teşkilatları ile kapatmayı gerektirecek fiillerin sahiplerinin farklı tutulması, birebir kefeye konularak kurunun yanında yaşın da yanmasının önlenmesi bir diğer kıymetli husustur.

Yalnızca ferdî sorumluların siyasi yaptırımla cezalandırılması, bunların hareketlerinin yürürlükteki kanunlara nazaran ayrıyeten takibat gerektirmesi halinde yargı sürecinin önünün açılması en makul, en adil ve hakkaniyete en uygun prosedür olacağını devamlı söyledik.

Altını kalın bir formda çizerek diyorum ki, şiddeti ve terörü siyasal bir araç olarak kullanan ve anayasal tertibi yıkmak gayesiyle şiddeti ve şiddet kullanmaya dayalı faaliyetleri savunan siyasi partilerin bu çerçevenin dışında tutulması hukuk devletinin vazgeçilmez gereğidir.

İşlenen fiillerin ve sonuçlarının yükü dikkate alındığında, HDP’nin kapatılması adalete, hakkaniyete ve ulusal iradeye terslik teşkil etmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti çadır devleti değildir.

Bir hukuku vardır, bir tarihi vardır, devlet olmaktan kaynaklanan hakları vardır.

Bir devletin üç temel ögesi kelam hususudur; bunlardan ikisi maddi, başkası ise manevidir.

Maddi olanları millet ile ülke, manevi olanı ise egemenliktir.

Bu üç ögeden biri olmadan devletten bahsetmek mümkün değildir.

Bir devletin yıkım süreci bu üç ögenin aşınmasıyla başlayacaktır.

Hatta ögelerden biri dahi ortadan kalkarsa devletin ayakta durma bahtı da olmayacaktır.

Osmanlı İmparatorluğu tarihteki pek çok gibisi üzere, her üç ögesinde başlayan tahribatla yıkım etabına girmiştir.

Bilhassa 19’uncu yüzyıldan itibaren devletin hem ülkesi hem de insan varlığı erimeye yani ufalanmaya başlamıştır.

Egemenlik gücü de üstünlüğünü kaybedince izmihlal kaçınılmaz hale gelmiştir.

Devletin üç temel ögesinin desteği ise hukuktur, adalettir.

Hukuk ve adalet devletin kelamıdır, kararıdır, varoluşunun yasal gücüdür.

Lütfen dikkat buyurunuz, devleti devlet yapan hangi kıymetler varsa karşı akına ve suikasta uğramaktadır.

“CHP MİLİTAN GÖRMEK İSTİYORSA, UZUNLUK AYNASININ KARŞISINA GEÇİP TİTİZLİKLE İNCELEMELİDİR”

CHP, HDP, İP ve oburlarının bu saldırganlığa refakat ettiği, hatta yardım ve yataklıkta bulunduğu dokunaklı ve hüsran verici bir gerçektir.

CHP’ye nazaran terörist Demirtaş hür bırakılmalıdır.

YETERLİ Parti’ye nazaran de terörist Demirtaş özgürlüğüne kavuşmalıdır.

Kanaatimiz odur ki, teröriste terörist diyemeyen işlenmiş cürümlere potansiyel ortaktır.

MHP’ye şiddet yaftası vurmak için kuyruğa girenler, teröristlere cici çocuk muamelesi yapacak kadar gayri ulusallığa savrulmuşlardır.

Sorarım sizlere; bu reva mıdır? Bu hak mıdır? Bunun neresi siyasetle bağdaşmaktadır?

CHP idaresi teröristlerle değil, valilerle, kaymakamlarla, rektörlerle, uzman çavuşlarla, başçavuşlarla uğraşmaktadır.

Şu utanmazlığa bakınız ki, bu gururlu meslek mensuplarının hepsine birden militan iftirası atıyorlar.

Türk Lisan Kurumu Sözlüğü’ne nazaran militanın üç manası vardır:

Birincisi, gayretini sıkıntı kullanarak ve yasa dışı yollarla yapan taraftardır.

İkincisi, bir siyasal örgütün faal üyesidir.

Üçüncüsü de, bir niyetin, bir görüşün muvaffakiyet kazanması için savaşan, çaba eden kimsedir.

Pekala valilerimizin, kaymakamlarımızın, rektörlerimizin hangi fiilleri militanlığa uygundur?

Kahraman uzman çavuşlarımız ile başçavuşlarımızın hangi gayretleri militancadır?

Kahramana militan demek vatan hainlerine mihmandarlıktır.

CHP idaresi militan arıyorsa, Boğaziçi Üniversitesi’nde terör örgütleriyle hareket birlikteliği yapan DHKP-C ve PKK hayranı vilayet liderlerine bakacaklar.

CHP idaresi militan arıyorsa, şehit savcımız Mehmet Selim Kiraz’ın katilini morgdan alan milletvekillerine baş yoracaklar.

CHP idaresi, ısrarla militan görmek istiyorsa, bir uzunluk aynasının karşısına geçip lekeli suretlerini titizlikle inceleyecekler.

Problemin özü ve temeli şudur:

Terörle çabadaki yüksek muvaffakiyet ve kazanılmış moral seviyesi HDP’yi ürkütmektedir.

CHP korkarken, İP rahatsız olmaktadır.

Zira güneş çarığı, çarık da ayağı sıkmaktadır.

Bunların hepsi birdir, tıpkı çuvala, birebir hizaya, tıpkı kaba girmişlerdir.

Telaşlar beyhudedir, zira terör örgütlerinin sonu gelmiştir.

Hainlerin kaçacakları ve saklanacakları yer kalmamıştır.

Diyarbakır HDP vilayet örgütünün önünde zafer işareti yapan kelamda milletvekilini ve zihniyetini anaların bedduaları yerle yeksan edecektir.

Hiç kimse gündem saptırmaya ve baş bulandırmaya çalışmasın, çünkü her şey gün üzere meydandadır.

Birkaç gün önce, PKK’nın mayınlı tuzağında şehit olan ve rahmetle andığımız kahraman askerimiz Piyade Er Selim Gedik’in ve tüm şehitlerimizin tertemiz kanları bu hainleri Allah’ın müsaadesiyle boğacaktır.

2020 yılı zorluklar içinde geçmiş, yalnızca ülkemizde değil, tüm dünyada müessif olaylara sahne olmuştur.

KOVİD-19 hastalığının sebebiyet verdiği global salgın 2020 yılına damga vurmuş, her alanda kasvetler ve darboğazlar yaşanmıştır.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs hadise sayısı 100 milyona yaklaşmıştır.

Sayıları 2 milyonu aşan insan salgından ötürü hayatını kaybetmiştir.

Yalnızca ABD’de meyyit sayısı 430 bini bulmuştur.

Aslında karşımızdaki tablo ağır ve vahimdir.

Görülmektedir ki, salgınla birlikte 21’inci yüzyılın üçüncü on yılının ana güzergahında önemli değişimler yaşanacaktır.

Yeni bir ekonomik ve toplumsal sistemin emareleri görülmeye başlanmıştır.

Dijital ihtilal bu süreci daha karmaşık hale getirebilecektir.

Hayatın akışkanlığındaki yavaşlama direkt doğruya toplumsal ve siyasal münasebetlere de yansıyacaktır.

Globalleşmenin mağduru olan milyarlarca insan kendi öz bedellerine ve ulusal kimliklerine sıkı sıkıya sarılacaktır.

Doğrudur, milliyetçilik yükselen bir bedel olarak cazibesini ve çekim gücünü artıracaktır.

Biz Türk milliyetçileri olarak çağın şifrelerini çözerek, kilitlerini kırarak, pürüzleri aşarak tıpkı Ergenekon’dan çıkar üzere, tıpkı ileriye atılan akıncılar üzere, iman ve iradeyle yolumuza devam edeceğiz.

Önümüzdeki yılların en kıymetli gerçeği ulusal devletler ve millet varlığı olacaktır.

Güç merkezlerindeki radikal kaymalar, global alandaki tehlikeli gelgitler çok kutuplu, dahası çok bilinmeyenli bir dünya denkleminin doğduğuna işaret etmektedir.

“ABD KONGRESİ’NE YAPILAN BASKIN, BİR DEVRİN BİTİŞİNİN RESMİDİR”

Bize nazaran, ABD Kongresi’ne yapılan 6 Ocak baskını tökezleyen hegemonyanın deşifresi, bir periyodun bitişinin resmi, yeni bir periyodun miladının remzidir.

Misyona gelen ABD idaresinin stratejik, diplomatik ve siyasi amaçları ne olursa olsun, hiçbir şey eskisi olmayacaktır.

Türkiye’ye kelamda stratejik ortak diyen müstakbel dışişleri bakanının açıkladığı görüşlerinin bizim nazarımızda rastgele bir değeri harbiyesi yoktur.

Bizimle kelamda ortak olanların, terör örgütleriyle özde dostluk kurması insanlık vicdanının, on yıllarca devam edegelen müttefiklik hukukunun esasen ne kadar içi boş ve ham bir hayal olduğunu göstermektedir.

Devletler ortasında kalıcı dostluk yahut düşmanlıktan bahsetmek mantıksızlıktır.

Hiçbir ülkeye vilayetle de bizi sevin demiyoruz, en azından çıkarlarımıza ve egemenlik haklarımıza hürmet etmelerini bekliyoruz.

Yeni ABD Lideri’nin akıl sıhhatini yitiren Trump’ın kusurlarını tekrar etmemesi, iki devlet ortasında ittifak hukukuna, yapan ve yeterli niyetli alakalara takviye vermesi samimi dileğimizdir.

Türkiye güçlü ıslahatlarla, hukuk, demokrasi ve iktisat alanındaki göz kamaştırıcı güzelleştirmelerle adımlarını hızlandıracak, kronikleşmiş problemlerin üstesinden vakitle gelecektir.

Bunun yanı sıra 2023’ün Önder ülke Türkiye gayesine hizmet en önemli misyonumuzdur.

Hasımlık ve ihanet kuşatmasını da ulusal birlik ve dayanışma azmiyle kıracağız.

Hukuk ve demokrasi taviz vermeyeceğimiz kıymetlerdir.

İçimizde sağlam durursak, bir olursak, beraberliğimizi kucaklaşmayla temellendirirsek dış baskılar boşa düşecektir.

Al bayrağımızın altında gururla yaşayan, milletimize onurla mensubiyet duyan, bu vatan bizim diyen herkes özbeöz kardeşimizdir.

Lokal farklılıklar, fikir ve fikir hayatındaki çeşitlilikler zenginliğimizdir. Öteki Türkiye yoktur.

Ne yapacaksak ulusal birlik ve kardeşlikle yapacağız.

Bir olursak, canlı olursak, ortak değerlerimizde kenetlenirsek ne zalime ne de zillete boyun eğeriz.

Salgın sonrası dünyanın kurallarını tahlil edip ulusal varlığımızı stratejik bir avantaja dönüştürebilir, bu mevzuda da dünyaya örnek olabiliriz.

Demem odur ki, ben, sen yok, biz varız.

Daima birlikte Türk milletiyiz, Türkiye’yiz.

Milletler, kıymetlerini, toplumsal davranışlarını, sahip olduğu kültürel miraslarını jenerasyondan nesile aktararak yine üretirler.

Bu tekrar üretim, hatta değişim dinamizminin önümüzdeki on yılları nasıl etkileyeceğini, global salgının bu etkileşimdeki hissesinin ne kadar olacağını bugünden öngörmek istikbal ismine hepimizin sorumluluğudur.

Türkiye bu yüzyılın üçüncü on yılını tarihi nitelikte bir idare reformuyla karşılamıştır.

Tıpkı biçimde gücünü milletimizden, ilhamını ecdadımızdan alan Cumhur İttifakı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle birlikte kutlu bir geleceğin rotasını yerli ve ulusal iradeyle tayin ve tespit etmiştir.

Biz nefsimizle fani, ruhumuzla bakiyiz.

Devleti ebed süre, milleti ebed süre ana fikrimizin banisidir.

28 Ocak 1920’de, Meclisi Mebusan’ın duruşu üzere, 18 Temmuz 1920’de düşman Bursa’yı işgal edip süratle ilerlediği bir sırada Büyük Millet Meclis’inin kapalı bir oturumunda üzerine ant içildiği üzere, Misak-ı Ulusal vazgeçilmez yeminimiz, yol haritamızdır.

Türk milletinin ruh kökünde gizli duran tarihi anayasası hiç elbet Misak-ı Milli’dir.

Gazi Mustafa Kemal, 13 Ağustos 1923 tarihinde ABD’li bir gazeteciye bunu tabir etmiştir.

İki gün sonra 101’inci yıldönümünü idrak edeceğimiz Misak-ı Ulusal’ın şimdi sayfası kapanmadı.

Tarih şimdi son kararını vermedi.

Coğrafyanın bir asırlık hasreti hala dinmedi.

Misak-ı Ulusal, Kurtuluş Savaşı’nın gaye ve sonlarını belirleyen ve son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın kararı olarak ulusal irade biçiminde tecelli eden beka metnidir.

Ulusal ve bağımsız bir devlet kurmak üzere harekete geçmiş olan Türk milletinin akdettiği, birlikte yaşamak üzere anlaştığı tarihi bir sözleşmedir.

Misak-ı Ulusal Osmanlı Parlamentosu kararı idi. Birebir vakitte da TBMM’nin yüksek bir amacıydı.

Bu gerçek bile, Türk devlet zincirinin içiçe geçen halkalar biçiminde devamının çok net ispatıdır.

İngiltere Başbakanı Loyd George, 18 Ağustos 1919’da Avam Kamarası’nda yaptığı bir konuşmada motamot şunları söylemişti:

“İmparatorluğun geleceği Türkiye konusunda varılacak tahlile bağlıdır.”

Yani Türkiye çözülmeden, çöküşe sürüklenmeden hiçbir sömürge planı, hiçbir emperyalist gaye, hiçbir hain emel gerçekleşemez, hayat bulamaz.

Diyorum ki, Türkiye var olacak, ebediyete kadar tam bağımsız olarak yaşayacaktır.

Hangi çılgın karşımıza çıkarsa çıksın, bu gerçek değişmeyecektir.

Misak-ı Ulusal Mülk-ü Millettir, Millet ise Türk’tür.

Misak-ı Ulusal kararını alan sayın mebusları, bu uğurda gayret veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz büyüklerimizi hürmetle, rahmetle yad ediyorum.

Emanetleri emanetimiz, davaları idealimiz, maksatları ise namusumuzdur.

ŞUŞA’YA OKUL YAPILIYOR

16 Ocak 2021 tarihinde toplumsal medya vasıtasıyla bir açıklama yapmıştım. Demiştim ki; “Şayet Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın müsaadeleri olursa, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev de uygun bulursa, bizatihi talimatımla Dava Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından Şuşa’da dokuz derslik bir okulun yapılması amacımızdır.”

Bu okulun isminin Şuşa doğumlu ve Azerbaycan Ulusal Marşı’nın bestekarı Merhum Üzeyir Hacıbeyli olacağını, temelinin de 30 Ocak 2021 tarihinde atabileceğini söylemiştim.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev’in karşılıklı mutabakat ve onaylarıyla Şuşa’ya okul yapma projemiz uygun bulunmuştur.

Sayın Cumhurbaşkanlarımıza duyarlılıklarından ötürü yürekten teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Süreç ve projenin her basamağı Sayın Cumhurbaşkanlarımıza bilgi olarak takdim edilecektir.

Şuşa’da yapacağımız okul tamamlanır tamamlanmaz Azerbaycan Cumhuriyeti’ne de anında teslim edilecektir.

Güzel olsun diyorum.

Bu his ve niyetlerle sözlerime son verirken hepinizi hürmet ve sevgiyle selamlıyor, Meclis çalışmalarınızda muvaffakiyetler diliyorum.

Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah’a emanet olun.”

You may also like