Hangi memurlara, 2021 yılında ne kadar lisan kursu fiyatı ödenecek?

Ahmet Meşhur’un yazısı; 2021 yılında ödenecek lisan kursu yardım meblağı hala 2016 yılının gerisinde kaldı Bu yazımızda 2021 yılında kamu …

By

Ahmet Meşhur’un yazısı;

2021 yılında ödenecek lisan kursu yardım meblağı hala 2016 yılının gerisinde kaldı

Bu yazımızda 2021 yılında kamu işçisine yapılacak yabancı lisan kursu ödemesi, kaideleri, fiyatı ve kurstan yararlanacak işçisini açıklamaya çalışacağız.

Birtakım kamu işçisinin yabancı lisan kursu fiyatları kamu kurumları tarafından ödenmektedir. Bu konu yeni bir düzenleme olmayıp yıllardan beridir devam eden bir düzenlemedir. Lakin, vakit içerisinde kurs fiyatları artması gerekirken bunun aksiyle karşılaşılmaktadır. Bu bağlamda, 2021 yılı Merkezi İdare Bütçe Kanunu’nun E Cetveli’nde hangi işçinin yabancı lisan kurs fiyatlarının hangi kaidelerde ödeneceği açıkça belirtilmiştir.

Buna nazaran;

1- Kurumların üst idare vazifelileri, ilgili mevzuatına nazaran mesleğe özel müsabaka imtihanına tabi tutulmak suretiyle alınanlar (özel kanunları uyarınca bu mesleklere ilişkin takımlarına atananlar dahil) ve 5018 sayılı Kanun’a nazaran atanan iç denetçilerden olağan çalışma saatleri dışında yahut tatil günlerinde yabancı lisan kursuna katılmaları ilgili yahut bağlı bulunulan bakanın onayıyla uygun görülenlerin yurt içinde yerli yahut yabancı dernek, vakıf yahut kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Ulusal Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilenler ile üniversitelerin açmış olduğu lisan kursları için ödenecek ders fiyatlarının,

2- Mesleksel eğitim ve uzmanlık programlarına devam için ön şart olan yabancı lisan kursları için ödenecek ders fiyatlarının,

3- Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtdışı takımlarına görevlendirilmek amacıyla, Ulusal Savunma Bakanlığı’nca belirlenecek lisanlarda 100 kişiyi, Jandarma Genel Komutanlığı ve Kıyı Güvenlik Komutanlığı’nın yurtdışı takımlarına görevlendirilmek niyetiyle İçişleri Bakanlığı’nca belirlenecek lisanlarda 20 kişiyi geçmemek üzere yabancı lisan kurslarına gönderilecekler için ders fiyatları, yüzde 50’si gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın kurum bütçesinin ilgili tertibinden işçi başına aylık 490 TL’yi geçmemek üzere ödenebilmektedir.

Gerekli onay sürecini tamamladıktan sonra kursa katılan işçi, kursa devam ettiğine dair belgeyi ve faturayı kurumuna ibraz ederek yaptığı kurs fiyatını alabilmektedir. Bu ödemeden yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

Bu kapsamda, daha evvelki yıllardaki kurs mühletleri de dahil olmak üzere en çok dokuz aya kadar ödeme yapılabilecektir.

2021 yılında ödenecek lisan kursu yardım meblağı hala 2016 yılının gerisinde kaldı

Garip fakat 2016 yılında 534 TL olan ödeme 2017, 2018, 2019 ve 2020 yılında 447 TL, 2021 yılında ise 490 TL olarak ödenmektedir. Yani 2021 yılında yapılacak ödeme dahi 2016 yılında yapılan ödemeden aşağıda kalmıştır.

Bu düzenlemede yer alan kurumların üst idare vazifelileri üzere kıymetli ve bir o kadar da kendine has bir kavramla karşılaşıyoruz. Bu kavramın açıklığa kavuşturulması gerekmektedir ki üst idare görevlilerini bilelim. Mesela şube müdürleri üst idare midir?

Hizmet satın alma yoluyla yabancı lisan kursu düzenlenebilir mi?

Kurumlarca hizmet satın alımı suretiyle yürütülen yabancı lisan kurslarından yararlanacakların kapsamı, yararlanma müddeti ve fiyatları hakkında da üstte belirtilen birebir temeller uygulanmaktadır. Hasebiyle kamu kurumları yapacakları hizmet satın alma ihaleleriyle birebir nitelikteki işçi için yabancı lisan kursu açılabilmekte, işçi başına birebir fiyatı ödeyebilmektedir.

2021 yılında yabancı lisan fiyatı arttı mı?

375 sayılı KHK’nin 2’nci hususuna nazaran; aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Yargıçlar ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim İşçi Kanunu kararlarına nazaran almakta olan işçiden, (kadro karşılık gösterilmek suretiyle kontratlı olarak çalışan işçi dahil), Maliye Bakanlığı ve Devlet İşçi Başkanlığı’nca ortaklaşa belirlenen lisanlardan yeniden bu iki kurum tarafından tespit olunan temel ve tarzlar çerçevesinde yapılan yabancı lisan düzey tespiti sonunda her bir lisan için (A) seviyesinde başarılı olanlara 1500, (B) seviyesinde başarılı olanlara 600, (C) seviyesinde başarılı olanlara 300 gösterge sayısının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan fiyatı geçmemek üzere Maliye Bakanlığı’nın teklifi ve Başbakan onayı ile belirlenecek ölçülerde aylık yabancı lisan tazminatı ödenebilir.

375 sayılı KHK tavan meblağları belirlemiş olup, bu KHK çerçevesinde çıkarılan 15 Nisan 1997 Başbakan onayıyla yürürlüğe giren ‘Yabancı Lisan Tazminatının Ölçülerine Ait Esaslar’a nazaran hangi işçiye ne fiyatta ödeme yapılacağı belirlenmiş olup, hala bu asıllar yürürlüktedir.

Buna nazaran; 1- Yabancı Lisan Bilgisinden Kurumlarınca Yararlanılan Çalışana Bildiği Her Bir Lisan İçin; lisan puanı 96-100 olanlar için; 1200 * 0,159094 =190,91 TL, lisan puanı 90-95 olanlar için; 900 * 0,159094 =143,18 TL, lisan puanı, 80-89 olanlar için; 600 * 0,159094 = 95,45 TL, lisan puanı 70-79 olanlar için; 300 * 0,159094 = 47,72 TL’dir.

2 – Öteki İşçiye Bildiği Her Bir Lisan İçin; Lisan puanı 90-100 olanlar için; 750 * 0,159094 =119,32 TL, lisan puanı 90-100 olanlar için; lisan puanı 80-89 olanlar için; 500 * 0,159094 = 77,04 TL, lisan puanı 70-79 olanlar için; 250 * 0,159094 = 38,52 TL’dir.

Fakat, enflasyon farkı olması halinde bu sayı artabilecektir. Hasebiyle maaş katsayısı arttıkça kamu işçisine ödenen lisan tazminatı da artmaktadır. Bu tazminattan yalnızca damga vergisi kesilmektedir.

Hangi lisanlar için lisan tazminatı ödenmektedir?

4 Ocak 2013 tarihli ve 28518 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Belirleme Yöntem ve Asılları Hakkında Yönetmelik”in 4’üncü hususunun 1’inci fıkrasına nazaran, bu Yönetmeliğin 2’nci hususunun birinci fıkrası kapsamındaki çalışanın yabancı lisan tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boşnakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca (Danish), Ermenice, Farsça, Fransızca, Gürcüce, Hollandaca (Dutch), İngilizce, İspanyolca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Rumence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca lisanlarında yapılacak Yabancı Lisan Bilgisi Düzey Tespit Sınavı’ndan 375 sayılı Kanun Kararında Kararname’nin 2’nci hususunda belirlenmiş olan seviyelerde puan alanlara tazminat ödenmektedir.

İlgili yönetmeliğin 5’inci hususunun 2’nci fıkrası mucibince; YDS Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça lisanları için yılda en az iki kere; öbür lisanlar için ise yılda en az bir defa yapılmaktadır.

You may also like