Hakim ve savcı terfilerinde kanun yolu kıymetlendirme formu kaidesi aranacak

Hakim ve savcıların terfilerinde, Aralık 2020 terfi devrinden itibaren haklarında aşikâr sayılarda kanun yolu kıymetlendirme formu düzenlenmesi …

By

Hakim ve savcıların terfilerinde, Aralık 2020 terfi devrinden itibaren haklarında aşikâr sayılarda kanun yolu kıymetlendirme formu düzenlenmesi kuralı aranacak.

Yargıçlar ve Savcılar Şurasının (HSK) düzenlemeye ait prensip kararı bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, birinci sınıfa ayrılanlar dahil hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesinde, “B” defterinde başarılı sayılma ve yükseltilme için birinci ve ikinci bölgelerde çalışanlar hakkında en az 30, öbür bölgelerde çalışanlar hakkında en az 15 kanun yolu kıymetlendirme formu düzenlenmesi kaidesi getirildi.

Bölge adliye mahkemesi cumhuriyet savcıları, bölge yönetim mahkemesi ve bölge adliye mahkemesi daire liderleri, üyeleri ile kadastro davalarına bakan yargıçlar bakımından terfi periyodu içinde haklarında muhakkak sayıda kanun yolu kıymetlendirme formu düzenlenmesi kaidesi aranmayacak.

Kanun yolu kıymetlendirme formu sayılarına ait kararlar, 2020 Aralık terfi periyodundan itibaren uygulanacak.

Kanun yolu kıymetlendirme formu, temyiz ve istinaf incelemeleri sonucunda hakim ve cumhuriyet savcılarının evraktaki türel bilgi, uygulama ve performansına ait hazırlanıyor.

You may also like