GYS ve UDS imtihanlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sonlandırılmalı

Ofis Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada “Görevde yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarının yöneticilerin inisiyatifine bırakılması ve …

By

Ofis Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamada “Görevde yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarının yöneticilerin inisiyatifine bırakılması ve imtihanların kurumlara nazaran farklı mühletlerle yapılması kamu vazifelileri ortasında haksızlıklara sebebiyet vermektedir” denildi.

Vazifede yükselme yahut unvan değişikliği imtihanlarının açılmasında, kurumların takdir yetkisi sonlandırılmalı ve keyfi uygulamalar engellenmelidir. Bu bahisteki takdir yetkisinin genişliği, üyelerimizin ekonomik kayba uğramasına sebep olduğu üzere, unvan değişikliği ve misyonda yükselme hakkının kullanılmasını da engellemektedir. Hasebiyle, boşalan takımlar için muhakkak bir müddet içerisinde misyonda yükselme yahut unvan değişikliği imtihanı açılması mecburi hale getirilmelidir vurgusu yapıldı.

Kurum yöneticilerin takdirine bağlı olarak vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanları birtakım kurumlarda dört birtakım kurumlarda altı kimi kurumlarda ise on yılda bir kere yapılmakta, hatta uzun yıllardır yapılmayan kurumlar bile bulunmaktadır. Bu durum eşitlik, adalet ve hakkaniyet prensipleriyle bağdaşmamak ve kamu vazifelileri ortasında mali, toplumsal ve özlük hakları bakımından adaletsizliklere neden olmaktadır.

Ofis Memur Sen’in açıklamasında, “Bu adaletsizlik ve haksızlığın bir an evvel bitirilmesini istiyoruz. Hizmet koluna bağlı kurumlarda çalışanın liyakat ve meslek prensipleri çerçevesinde yükselmesine imkan vermek emeliyle her yıl en az bir kez baş takıma ait sayı hududu olmaksızın vazifede yükselme ve unvan değişikliği imtihanlarının yapılmasını talep ediyoruz. Tekrar bu imtihanların sonuçlarının müteakip imtihana kadar geçerli olması, imtihan sonuçlarının muhakkak olmasından sonra boşalan ve muhtaçlık duyulan takımlara öncelikli bu imtihan kapsamında başarılı olanların atanması hakikat bir yaklaşım olacaktır” kelamlarıyla söz edildi.

Ayrıyeten vazifede yükselme imtihanlarının sınav konusunda deneyimli olan MEB ve ÖSYM üzere merkezi kurumlar tarafından yapılması da talep edildi.

You may also like