Güç alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Konseyinde

TBMM Genel Heyetinde, Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci kısmı üzerinde …

By

TBMM Genel Heyetinde, Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci kısmı üzerinde milletvekilleri kelam aldı.

ÂLÂ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Elektrik Piyasası Kanunu’nun son 7 yılda 9 sefer değiştirildiğini vurgulayarak, “Belki de en dünyanın en çalışkan meclislerinden biriyiz lakin çıkardığımız kanunları tekrar tekrar değiştirdiğimiz için fazla yol katedemiyoruz.” tabirini kullandı.

Elektrik muhtaçlığının, “yüzde 7 artacak” derken son 4 yıldır artmadığını hatta bu yıl Kovid-19 yüzünden düştüğünü savunan Altıntaş, “Yurt dışından alınan döviz borcuyla bol bol doğal gaz santralleri yapıldı. Bu santraller üretim maliyeti nedeniyle çalışamıyor, milyarlarca dolar borca batmış durumdalar. Batık paralar da faturaların içine gizlice yerleştirilerek halka ödetilmeye çalışılıyor.” diye konuştu.

Devletin, tespit edemediği kayıp kaçak elektrik bedelini vatandaşa yüklememesi, bu oranın düşürülmesi için önlem alması gerektiğini belirten Altıntaş, bu durumun, hukuk devleti ve adalet fikriyle bağdaşmadığını ileri sürdü.

– “Enerji ithalatı yapılan ülke sayısı artırılmalı”

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, gelecek yıllarda uygulanacak projelerin, ulusal bir güç siyasetine dayanmasının kıymet arz ettiğini vurguladı.

Güç ham hususunda dışa olan bağımlılığı azaltacak adımlar atıldığını hatırlatan Osmanağaoğlu, “Katetmemiz gereken daha çok yolumuzun olduğu ortada. Kömür ve yenilenebilir güç kaynaklarının en düzgün biçimde kıymetlendirilmesi, güç ithalatı yapılan ülke sayısının artırılması, yer altı depolama kapasitesinin artırılması, ham petrol üretimini de artıracak faaliyetlere daha fazla yer verilmesi, maden üretiminde katma bedelli eser üretiminin artırılması, alışılmış kaynaklarımızın hak ettiği halde kıymetlendirilmesi, atılması gereken adımların başında geliyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Osmanağaoğlu, kanun teklifiyle, jeotermal kaynakların süratle işletmeye alınmasının hedeflendiğini, MTA’nın keşfettiği jeotermal kaynakların süratle işletmeye alınmasının sağlandığını, yeni alanlarda keşif çalışmaları için bütçe kaynağı oluşturulduğunu, elektrik dağıtım şirketlerinin kontrolünün etkinleştirildiğini tabir etti.

HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, atık lastiklerin ve çöpün yakılması sonucunda elde edilen eserlerin, “biyokütle” tarifi içine alınmasının, kabul edilemeyeceğini belirtti.

Kenanoğlu, güç piyasasına bakış açısının tabiata ve etrafa ziyan vermeyecek halde olması gerektiğini anlattı.

– “KDV oranı mesken abone kümesinden büsbütün kaldırılmalı”

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, gücün, vatandaşların en kıymetli masraf kalemlerinden olduğunu belirterek, 2016, 2017, 2018’de yaklaşık 21 milyonu konut olmak üzere 17,8 milyon abonenin elektriğinin kesildiğini ve vatandaşın cebinden 500 milyon liranın, dağıtım şirketlerinin kasasına girdiğini savundu.

2006’da 7,1 lira olan açma-kapama bedelinin, 2020’de 37,3 liraya yükseldiğini lisana getiren Arslan, “Bu artışın nedeni nedir? Ne değişti de açma-kapama bedelini 5 kat artırdınız?” diye sordu.

Kayıp kaçak ölçüsünün, elektrik güç tarifelerinde kıymetli bir hisseye sahip olduğuna işaret eden Arslan, “Teknik ve teknik olmayan kayıplar olarak bilinen kayıp kaçak ölçüsü epeyce fazla ve bu ölçüde güç ölçüsünün bedeli, kullanmadığımız halde tüketiciler olarak faturalarımıza yansıtılıyor.” dedi.

Elektrik faturaları üzerinden alınan TRT hissesinin, sanayi abone kümesinde olduğu üzere tüm abone kümelerinden kaldırılmasını isteyen Arslan, “Belediye tüketim vergisi tüm abone kümelerinde yüzde 1 olarak uygulanmalı. KDV oranı, mesken abone kümesinden büsbütün kaldırılmalı, öteki abone kümeleri için makul bir düzeye düşürülmeli.” diye konuştu.

Genel Konseyde, kanun teklifinin, hususları üzerindeki görüşmelere devam ediliyor.

You may also like