Fuat Oktay’dan ‘S400’ açıklaması: Planlandığı biçimde devam ediyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Yatırım Ofisinin (QIA) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk …

By

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Katar Yatırım Ofisinin (QIA) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın (EBRD) Borsa İstanbul’daki yüzde 10’luk payını aldığını ve hem Türkiye hem de Borsa İstanbul’un buradan önemli karlar elde ettiğini açıkladı.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve tenkitlerini yanıtladı.

Türkiye’nin 2002 yılı sonrasında esaslı yapısal ıslahatları uygulamaya koyarak makro ve mikro siyasetleri istikrar ve büyümeyi destekleyici biçimde uyguladığını belirten Oktay, verimliliğin arttırıldığını ve özel bölümün öncülüğünde güçlü bir büyüme performansının sergilendiğini söyledi.

Oktay, iktisat idaresinin bundan sonraki yol haritasını, iktisat siyasetlerinin makroekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarı ekseninde oluşturulacağını söz etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin sağladığı avantajlarla iktisat idaresinde yeni olağanın gerektirdiği esnekliğe ve yeni açılımlara süratli bir biçimde geçmenin mümkün olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları kaydetti:

“Bir müddettir çalışmalarını sürdürdüğümüz hukuk ve iktisat ıslahatları işte bu yeni periyodun hazırlıklarıdır. İktisattaki kırılganlıkları en aza indirecek güçlü, istikrarlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme maksadımıza ulaşacağız. İktisat siyasetlerinde inanç ve kredibilite kazanımına daha fazla ağırlaşarak şeffaflığı ve öngörülebilirliği arttırıyoruz. Attığımız adımlarla para ve maliye siyasetleri ortasındaki eşgüdümü daha da güçlendiriyor ve ayrıyeten ilgili tüm tarafların katkısını alarak politikalarımızı istişareye dayalı ve daha iştirakçi bir anlayışla oluşturuyoruz.”

Oktay, enflasyon ile uğraşta para siyaseti adımlarını maliye siyasetleri, finansal kesim siyasetleri ve kamu finansmanına yönelik siyasetlerle desteklediklerini vurgulayarak, “Güçlü siyaset uyumu para siyasetinin aktifliğini artıracaktır. Yatırım ortamının gerek yerli gerekse milletlerarası teşebbüsçüler açısından her bakımdan güzelleştirilmesi için gerekli adımları gecikmeksizin atıyoruz.” diye konuştu.

Oktay, Türkiye’nin en esaslı demokrasi ve iktisat ıslahatlarını gerçekleştirmiş bir idare olarak gelecek devirde gereksinim duyulan değişimleri hayata geçirmenin de tekrar kendi vazifeleri olduğunun altını çizdi.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener’in, “milli gelirin düştüğü, iktisadın küçüldüğü, istihdamın azaldığı, uzun vadeli bir perspektifin olmadığı” formundaki sorusu üzerine Oktay, şunları söyledi:

“AK Parti Hükümetleri olarak, insan odaklı kalkınma yaklaşımımız çerçevesinde 18 yıl boyunca halkımızın refahını önceledik. 2002-2019 periyodunda 5,4’lük gerçek büyüme sağlamayı başardık. Son 7 yılda da iktisadın küçüldüğü ulusal gelirin düştüğü tarafındaki argüman hakikat değildir. 7 yıldır ulusal gelirimiz gerçek olarak kesintisiz olarak büyüme kaydetmiştir. 2013-2019 devrini kapsayan 7 yıllık periyotta menfur darbe teşebbüsüne, spekülatif ataklara karşın GSYH gerçek olarak yıllık ortalama yüzde 4,9, cari olarak da yüzde 15,4 oranında büyümüştür. Satın alma gücü paritesi cinsinden kişi başına gelirimiz de birebir devirde yıllık ortalama yüzde 6 oranında artış göstererek 28 bin 424 dolara yükselmiştir.”

Oktay, global kriz sonrasında 2009-2019 ortasındaki 10 yılda, 7,5 milyon ek istihdam oluşturulduğuna dikkati çekti.

Bir milletvekilinin “Gayrimenkul dışında yabancı yatırım çekilememektedir.” halindeki tenkidine de yanıt veren Oktay, şu bilgileri verdi:

“Türkiye 2003-2011 ortası periyotta toplam 94,3 milyar dolarlık direkt yatırım çekmiş, sanayi bölümlerine gelen yatırımlar toplamın yüzde 23’üne tekabül ederken, gayrimenkul yatırımları toplam yatırımların yüzde 18’ini oluşturmuştur. 2011-2020 (eylül İtibariyle) ortası devirde ülkemiz toplam 128,2 milyar dolarlık direkt yatırım çekmeyi başarmış, sanayi dallarının hissesi yüzde 31’e yükselmiş, gayrimenkul yatırımlarının hissesi da yüzde 30 olarak gerçekleşmiştir.”

Kovid-19 salgınının ekonomik tesirleriyle uğraş hakkındaki tenkitlere de karşılık veren Oktay, bu süreçte vatandaşlara ve girişimcilere takviye sağlamak hedefiyle hayata geçirilen mali önlemlerin toplam fiyatının 530 milyar lirayı aştığını tabir etti.

Oktay, ekonomik istikrar kalkanı paketi kapsamında kasım ayı prestijiyle yaklaşık 750 bin esnaf ve sanatkara toplamda yaklaşık 19 milyar lira meblağında hazine faiz takviyeli işletme kredisinin sağlandığını da anımsattı.

Bu süreçte vazife yapan tüm sıhhat çalışanlarına teşekkür eden Oktay, “temizlik, maske ve mesafe” ikazını yineledi.

– Katar’la yapılan işbirliği

Milletvekillerinden Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 6. Toplantısı kapsamında dün Katar’la yapılan işbirliklerine ait soruların da geldiğini belirten Oktay, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Salgının tesirleriyle tüm dünyada dış yatırımların azaldığı bir ortamda yapılan mutabakatlara milletimiz ismine mutlu olmak yerine görüyoruz ki birileri tekrar tıpkı nakaratları tenkitleri tekrar etmeye başlamış. Muahedeler Cumhurbaşkanımız liderliğinde imza attığımız tüm işbirlikleri üzere, kazan-kazan anlayışına dayanmaktadır. Askeri, güç, besin, savunma, turizm, ekonomik, sanayi, milletlerarası ticaret, hür bölgeler ve su kaynaklarının idaresi üzere alanlarda ülkemize katma kıymet kazandıracak niteliğe sahiptir.”

Oktay şöyle devam etti:

“Yaklaşık 295 milyar dolar bedelinde varlığa sahip olan Qatar Investment Authority (QIA) dünyanın en büyük ulusal varlık fonlarından biridir. Fintek konusunda dünya çapında yatırımlar yapan fonların başında gelen QIA’nın halihazırda Londra borsasında da (LSE) yüzde 10,3’lük hissesi bulunduğunu da hatırlatmak isterim. Borsa İstanbul’un gelecek potansiyeline duyduğu inancı yaptığı yatırımla gösteren QIA, yabancı yatırımcılar için cazibe merkezi olan İstanbul Finans Merkezinin gelişimine ve finans piyasalarının derinleşmesine de katkıda bulunacaktır. Aslında burada Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) yüzde 10’luk payı vardı. Onların çıktığı payın bir manada buranın almasıyla ilgili bir olaydır. Ortadaki süreçten de Türkiye olarak da borsa olarak da önemli karlar edilmiştir. Şu anda süreç devam ettiği için ölçü açıklanmamaktadır. Süreç tamamlandığında bu ölçü da zati kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

– Varlık Fonu kontrol yetkisi

Oktay, Varlık Fonu üzerindeki kontrol yetkisi ile ilgili bir soruya da şu yanıtı verdi:

“Türkiye Varlık Fonu İdaresi AŞ’nin kontrolü, 6741 sayılı kanunda da belirtildiği üzere, ulusal ve milletlerarası standartlarda yapılan bağımsız kontrol ile başlamakta Devlet Denetleme Heyeti kontrolü ile devam etmekte son olarak Plan ve Bütçe Kurulunda, Meclis kontrolü ile son bulmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanı Varlık Fonu idare heyeti lideri sıfatıyla aslında yürütülen tüm işlerin tamamının nezaretinden ve uygulamasından da sorumludur. Rastgele bir denetim sisteminden kaçış değil, aslında ek kontrol düzeneği da buraya gelmiş bulunmaktadır.”

Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile bakanlıkların paralel yapı olup olmadığı yolundaki bir soru üzerine de Oktay şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bakanlıklarımız ve ofislerimizin misyon ve yetki tanımlamaları çok net bir formda tanımlanmış olup, rastgele bir yetki karmaşası bulunmamaktadır. Tam tersine bakanlıklarımız ve ofislerimiz birbirlerine koordineli bir biçimde ahenk içerisinde çalışmaktadır. Bütçe harcamaları mevzuatlarına uygun olup Sayıştay kontrolüne de tabidir. 2020 Sayıştay raporlarında rastgele bir olumsuz tespitte bulunulmamaktadır.”

Oktay, TMSF ile ilgili Sayıştay raporlarının değerlendirmeye alınmadığı yolundaki tenkide de açıklık getirerek, “2019 yılı TSMF Sayıştay raporunda 4 tane bulgu olup bunların 3 adedi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu unsur 132 ile TMSF’ye verilen yetkiler kapsamında yapılan süreçler. Toplamda Sayıştay raporunda 12 bulgu yer almakla birlikte yürütülen süreçlerde rastgele bir yolsuzluğa ya da taammüden kamuyu ziyana uğratmaya ait süreç bulunmamaktadır.”

Oktay, “Savunma Sanayi Başkanlığının taklit medikal eserler mi aldığı” sorusu üzerine de şu bilgileri paylaştı:

“Burada yapılan iş, bu vakte kadar daima yabancı menşeeli bir eser yerine bir yerli firma tarafından çok daha uygun bedel ile muadilinin yapılmış olması. Ne geçersiz bir eser ne de yabancı firmanın hak sav edebileceği bir durum kelam hususudur. Yerli firmamız muhtaçlık olanın bütün kaidelerini karşılayarak geliştirmiş ve yararlı model patenti almıştır. Süreç hukuka uygundur. Biz gereksinimlerimizi karşılarken mümkünse yerli eser olsun istiyoruz. Yabancı eser kullanma zorunluluğundan kurtulmuşuzdur.”

Oktay, “Asgari fiyat hesabında memleketler arası standartlara uyulmuyor mu?” sorusu üzerine de şunları kaydetti:

“Asgari fiyat tespit çalışmaları personellerimizin, patronlarımızın ve hükümetlerimizin temsilcilerinden oluşan bağımsız bir komite tarafından yürütülmektedir. Taban fiyatın tespiti taraf olduğumuz milletlerarası kontratlar doğrultusunda toplumsal görüşmeler ve diyaloglarla belirlenmektedir.”

Cumhurbaşkanlığı Bağlantı Başkanlığı ile ilgili tenkitlere de karşılık veren Oktay, “Devletimizin irtibat alanındaki çatı kurumudur. Devletimizin tüm bağlantı hareket ve stratejisinin uygulanmasında sorumluluk sahibidir. Bağlantı Başkanlığı kamuoyu ve ilgili makamların vaktinde ve yanlışsız bilgilerle aydınlatılması için gerekli bilgi akışını sağlamak ve bunların kamuoyu üzerindeki tesirinin belirlenmesine ilişkin hizmetlerinin gereğini yerine getirmektedir.”

– S 400 füzeleri

Oktay, S 400 sisteminin neden kurulmadığı yolundaki bir soruya da şöyle karşılık verdi:

“Böyle bir şey aslında kelam konusu değil. Tedarik ettiğimiz sistemin denetim ve hazırlıklarına planladığımız biçimde devam ediyoruz. Bu sistemler esasen kurulmuştur, testleri de yapılmıştır. Depoda çürüme vesaire üzere gerçek dışı kamuoyunu yanıltma hedefli bu bahislerin daima gündeme getirilmemesinde yarar var.”

(Sürecek)

You may also like