Etraf Müsaade ve Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik

YÖNETMELİK Etraf ve Şehircilik Bakanlığından: ETRAF MÜSAADE VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HUSUS 1 …

By

YÖNETMELİK

Etraf ve Şehircilik Bakanlığından:

ETRAF MÜSAADE VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

HUSUS 1 – 10/9/2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Etraf Müsaade ve Lisans Yönetmeliğine aşağıdaki süreksiz unsur eklenmiştir.

Geçiş kararı

SÜREKSİZ HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelik kararları, bu maddeyi ihdas eden Yönetmelik ile EK-2’de yer alan listeye eklenen 1.7 nci unsur için 30/6/2021 tarihinden itibaren uygulanır.”

UNSUR 2 – Tıpkı Yönetmeliğin EK-2’sinin “1.Enerji Endüstrisi” başlıklı kısmına 1.6 ncı unsurundan sonra gelmek üzere aşağıdaki husus eklenmiştir.

“1.7 Heyeti gücü 5MWe ve üzerinde olan jeotermal güç üretim tesisleri.”

UNSUR 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

HUSUS 4 – Bu Yönetmelik kararlarını Etraf ve Şehircilik Bakanı yürütür.

You may also like