Elektrik ve Maden Kanunu’nda değişiklik yapılmasını öngören teklif TBMM’de kabul edildi

Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi. Maden arama ve …

By

Elektrik Piyasası Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Genel Heyeti’nde kabul edildi.

Maden arama ve işletme ruhsatlarının verilmesi, birleştirilmesi, müddetlerinin uzatılması, dönem ve intikalleri ile etrafla ahenk bedeli iadelerine ait müracaatlar dışında, vadesi geçmiş borç durumunu gösterir doküman aranılması mecburiliği kaldırılacak.

Maden Kanunu’na nazaran ruhsat bedelinin tamamının ocak ayının sonuna kadar yatırılmaması halinde, her ay için farklı ayrı yüzde 4 gecikme artırımı uygulanacak ve bu sayının haziran sonuna kadar ruhsat bedeli olarak yatırılması zarurî olacak. Aksi halde ruhsat iptal edilecek.

Doğalgaz üretim şirketi tarafından dağıtım şebekesine ilişki yapılarak üretilen doğalgaz dağıtım şirketince öncelikle satın alınacak.

Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) ihracatı yapmak isteyen hukuksal şahıslar, ihracat lisanslarına derç edilmesi ve yurt içinde teslim faaliyetlerinde bulunmamaları kaydıyla LNG taşıma faaliyetinde bulunabilecekler.

Jeotermal alanların daha süratli bir formda iktisada kazandırılması maksadıyla alanların taksit imkanıyla ihale edilmesi, Maden Kanunu’nda olduğu üzere kamu kurumlarına bedeli karşılığı direkt yahut gelir paylaşımı temeliyle kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine devredilmesi amaçlanıyor.

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, jeotermal ve doğal mineralli su kaynak aramalarını ruhsat harcından ve teminatından muaf olarak ruhsat alarak yapacak. MTA’nın arama ruhsatı aldığı alanlarda kaynak varlığı tespit etmesi halinde, bu alan MTA tarafından Devlet İhale Kanunu’na nazaran ihale edilecek yahut bedeli karşılığında yahut gelir paylaşımı temeli ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların bağlı iştiraklerine Bakan onayıyla devredilebilecek.

MTA tarafından kaynak varlığı tespit edilerek ihale edilen alanların satışlarına ait ihale bedelleri taksitlendirilmek sureti ile ödenebilecek.

Elektrik Piyasası Kanunu’ndaki ‘dağıtım şebekesi’, ‘tüketicilerin iç tesisatını ve üreticilerin şalt alanını dağıtım sistemine bağlamak üzere tesis edilen ilişki sınırları hariç dağıtım tesisi’ olarak tanımlanacak.

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin (TEİAŞ) vazife ve yükümlülüklerine yönelik değişiklik yapılıyor. TEİAŞ ile imzalanmış ve yürürlükte olan 136 ilişki mutabakatına ait de düzenlemeye gidiliyor.

Lisanssız elektrik üretimiyle tüketicilerin kendi muhtaçlığını üretmesi amaçlanıyor.

Turizm gayeli faaliyet gösteren kaplıca ve termal otellerden 2020’de tahsil edilmesi gereken yönetim hissesi, müracaat kuralı aranmaksızın 20 Aralık 2021’e kadar ertelenecek.

You may also like