e-Tebligat ile 600 milyon lira cepte kaldı

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf yapıldı. AA muhabirinin aldığı bilgiye …

By

Adalet Bakanlığınca uygulanmaya başlanan elektronik tebligatla bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf yapıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye nazaran, 1 Ocak 2019’dan itibaren tebligat çıkarmaya yetkili mercilerin, ortalarında kamu kurumlarının, noterlerin, avukatların, uzmanların de bulunduğu gerçek ve hukukî şahıslara tebligatları elektronik ortamda göndermesini mecburî hale getiren uygulamaya geçildi.

Mecburilik dışında kalan gerçek ve hukuksal bireylerin ise elektronik tebligatı, “talepleri halinde” kullanmaları öngörüldü. Tebligatların elektronik ortamdan anlık iletilmesinin sağlanmasıyla da yargılamaların kısa müddette tamamlanması amaçlandı.

Uygulama kapsamında bugüne kadar 47 milyon 664 bin 194 tebligat elektronik ortamdan iletildi. Fiziki tebligat yerine maliyeti daha az olan elektronik tebligatla tasarrufa da geçildi. Elektronik tebligat uygulamasıyla bugüne kadar 600 milyon lira tasarruf sağlandı.

Öte yandan tebligatların elektronik ortamdan gönderilmesiyle 1668 ton kağıt tasarrufu elde edildi, 28 bin 360 ağaç korundu.

– Elektronik tebligat süreci

Elektronik tebligat adresi almak için müracaatlar PTT’ye yapılırken, oluşturulan elektronik tebligat adresleri Ulusal Elektronik Tebligat Sistemine (UETS) kaydediliyor.

Elektronik tebligat adresi, adres sahibine teslim edilmek üzere ilgili kurum, kuruluş yahut birliğe PTT tarafından gönderiliyor. Teslim sürecinin gerçekleştiği bilgisinin iletilmesinden sonra bu adres, tebligat çıkarmaya yetkili makam ve mercilerin kullanımına sunuluyor.

Bu makam ve merciler, elektronik tebligat iletisini hazırlayarak, UETS’ye teslim ediyor, UETS, elektronik tebligat bildirisini vakit damgasıyla ilişkilendirerek muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştırıyor.

Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik tebligat adresine ulaştığı tarihi izleyen 5. günün sonunda yapılmış sayılıyor.

You may also like