Devlet memurlarının başlarını karıştırmak zorunda mıyız?

Yenişafak Gazetesinden Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde, mevzuatta ve uygulama yaşanan problemlere değindi. Ünlü yazısında: Memurların disiplin …

By

Yenişafak Gazetesinden Ahmet Ünlü bugünkü köşesinde, mevzuatta ve uygulama yaşanan problemlere değindi.

Ünlü yazısında:

Memurların disiplin işlerini düzenleyen yönetmelik bu haliyle nasıl uygulanacak?

Vakit zaman bu köşede yıllar evvel yürürlüğe konulan birçok mevzuatın güncellenmesi gerektiğini söyleyip duruyoruz. Lakin, şuana kadar kıymetli bir adım atılmadı. İşte bunlardan birisi de 1982 yılında yürürlüğe konulan Disiplin Şuraları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelik’tir. Maalesef bu yönetmeliğin birçok hususu uygulanamaz hale gelmesine karşın şuana kadar gerekli tadilat yapılmadı.

Milyonlarca memurun yazgısını ilgilendiren bir yönetmeliğin bu halde olması doğrusu keder vericidir. Hele birtakım unsurları var ki sistemi kilitleyecek nitelikte. Bilhassa Yüksek Disiplin Şurası’nın ve Disiplin Konseyi’nin oluşumunu düzenleyen hususlar yargı mercilerince zahmet çıkaracak cinsten.

Yönetmeliğe nazaran, Yüksek Disiplin Konseylerinin başkanlıklarında Başbakanlık ve Bakanlıklarda Müsteşar yahut Müsteşar Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Lider yahut Lider Yardımcısı, başka kurumlarda bu kurumların başında bulunan Müsteşar, Genel Müdür ve Liderler, üyeliklerinde (c) fıkrasında belirtilen hizmet ünitelerinin başında bulunan memurlar görevlendirilir. Fakat, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Şurası’na Emniyet Genel Müdürü yahut İçişleri Bakanı’nın uygun gördüğü Emniyet Genel Müdür Yardımcısı da görevlendirilebilir.

Bu düzenlemeye nazaran müsteşar ve müsteşar yardımcılıkları kaldırıldığına nazaran, Yüksek Disiplin ve Disiplin Heyetlerinin liderleri nasıl belirlenecektir? Bunun üzere birçok unsurda düzenleme yapılmazsa hukuken önemli sıkıntılar çıkacak ve uygulayıcılar zora düşecektir.

Ayrıyeten, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na nazaran devlet memurluğundan çıkarma cezası Yüksek Disiplin Şurası kararıyla verilmektedir. Düşünün ki HDP’nin yahut birebir mahiyetteki partilerin belediye başkanlığını kazandığı büyükşehir belediyelerinde teröre bulaşmış memurların vazifesine nasıl son verilecektir? Şu an kayyumlarla yönetim edildiği için sorun olmayabilir fakat sorun yerli yerinde durmaktadır.

Kevgire dönen mevcut yönetmelikteki düzenlemeye nazaran teröre bulaşan memurları atmak dahi imkansız hale gelmiştir. Zira, büyükşehir belediye başkanlıklarında Yüksek Disiplin Şurası büyükşehir belediye encümeninden teşekkül etmektedir. Bu unsur yürürlükte bulunduğu surece Diyarbakır yahut Mardin Büyükşehir Belediyeleri’nde terör hareketlerine karışan bir memurun vazifesine son verilmesi çabucak hemen imkansızdır. Fakat, başka belediyelerin Yüksek Disiplin Konseyi, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Şurası olduğu için buradaki teröre bulaşan memurlara dokunulabilir.

Terör hareketlerine bulaşmış çalışanın Yüksek Disiplin Heyeti’ne sevk edileceğini düşünmek optimist bir yaklaşımdır. Belediye liderinin terör aksiyonlarına dayanak verdiği dikkate alındığında çalışanın Yüksek Disiplin Şurası’na sevk edilmesi imkansızdır. Büyükşehir belediyelerinde ise memur Yüksek Disiplin Şurası’na sevk edilse dahi sonuç çıkmaz. Örneğin, Mardin Büyükşehir Belediyesi’nde (şuan kayyum idaresinde olduğu için sorun çıkmayabilir) PKK iltisaklısı bir memurun misyonuna son verilmesini düşünmek çok iyimserliktir. Hasebiyle her tarafı dökülen yönetmeliğin bir an evvel değiştirilmesinden öbür deva yoktur.

Tedavi Yardımı Yönetmeliği yürürlükte mi, değil mi?

İşçiyle ilgili mevzuata baktığımızda büyük çoğunluğunun 1973-1984 tarihleri ortasında yürürlüğe girdiğini ve birçok yönetmeliğin ve birçok yönetmelik hususunun mülga olduğunu görüyoruz. Düşünün ki 21’inci yüzyılda 1980’lerin anlayışıyla işçisi yönetmeye çalışıyorsunuz ve bundan da hiçbir rahatsızlığınız yok. Üzücü olan konu ise bu durumun maalesef sorgulanmasının dahi yapılmamasıdır.

Bu bağlamda, 11.8.1973 tarihinde yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Sarfiyatları Yönetmeliği’nin hangi hususlarının yürürlükte olduğunu bilen dahi yoktur. Zira, destek unsurlarının yarısı yürürlükte yarısı mülgadır. Yani yönetmeliğin destek hususunda yer alan 657 sayılı Kanun’un Tedavi Yardımı başlıklı 209’uncu unsuru 5510 sayılı Kanun’un 106’ncı unsuruyla yürürlükten kaldırılmış, destek unsuru olarak yalnızca 210’uncu unsur kalmıştır.

Bu açıklamalar ışığında, mevzuat.gov.tr adresine baktığımızda yönetmeliğin bütün unsurlarının yerinde durduğu görülüyor. Hasebiyle bu yönetmeliğin hangi unsurunun yürürlükte hangi unsurunun ise mülga olduğunu bilme imkanımız bulunmuyor. Bu türlü bir yönetmelik niye güncellenmez yahut güncellenmesi için kimden nasıl bir talimat beklenir? Memurlar, bu yönetmeliğin hangi unsuru yürürlükte diye niye araştırma zorunda bırakılır? Doğrusu bu durumu anlamak mümkün değildir.

Mecburi Hizmet Yönetmeliği yürürlükte mi?

Tekrar memurlar, 18.05.1983 tarihli yürürlüğe giren Yurt İçinde Mecburi Hizmet Karşılığı Öğrenci Okutma ve İhtisas Yaptırma Hakkında Yönetmeliği’nin hangi unsurlarının yürürlükte olduğunu ya da yürürlüğünün olup olmadığını merak ediyorlar. Başbakanlık tarafından yayımlanan mevzuata baktığımızda yönetmeliğin bütün unsurlarının yerinde olduğu ve hiçbir unsurunun mülga olmadığı görülüyor.

Lakin, bu yönetmeliğin destek hususları 657 sayılı Kanun’un ek 35’inci hususuyla zımnen mülga olmuştur. Doğrusu bu bahisle ilgili olarak ilgililerin haberinin olup olmadığından kuşkularım var. Aksi takdirde bu yönetmelik gözden geçirilerek tekrar düzenlenirdi.

Nöbetçi memurluğu düzenleyen yönetmelik yürürlükte mi?

mevzuat.gov.tr adresine baktığımızda Nöbetçi Memurların Misyon ve Sorumlulukları İle Çalışma Hallerini Gösterir Yönetmelik’in hala yürürlükte olduğunu görüyoruz. Halbuki bu yönetmeliğin desteği olan 711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulması ve İnanılmaz Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat Devamını Sağlayan Kanun 6552 sayılı İş Kanunu İle Birtakım Kanun Ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair Kanun ile 2014 yılında yürürlükten kaldırılmıştır. Hal bu türlü iken destek hususu kaldırılan bir yönetmeliğin hala yerli yerinde durması doğrusu düşündürücüdür.

Sonuç olarak, mevcut birçok yönetmeliği yeni bir anlayışla yazamıyorsanız ya da hiçbir şey bilmiyorsanız hizmet alımı prosedürüyle darbe hükümetinden kalan mevzuatı ihale ederek değiştirin. Bence bu mevzuat 21’inci yüzyıl Türkiye’sine yakışmıyor, ya sizce?

You may also like