Danıştay’dan yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencisine döner sermaye kararı

– Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ödemesinden yararlanamayacağına karar verdi …

By

– Danıştay İdari Dava Daireleri Heyeti, yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencilerinin döner sermaye ödemesinden yararlanamayacağına karar verdi.

Ankara, İzmir ve İstanbul’da yaşayan yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencileri, döner sermaye ek ödemesine ait taleplerinin misyon yaptıkları üniversitelerce reddedilmesi üzerine dava açtı.

İstanbul ve İzmir’deki yönetim mahkemeleri, döner sermaye fiyatlarının davacı öğrencilere ödenmesine hükmetti, bu kararlar bölge yönetim mahkemelerince hukuka uygun bulundu.

Ankara 11. Yönetim Mahkemesinin döner sermaye fiyatının ödenmesine yönelik kararı ise istinaf kanun yoluna başvurulması üzerine Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesince, bu hususta yasal düzenleme bulunmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Ankara Bölge Yönetim Mahkemesi Liderler Şurası, istinaf mahkemeleri ortasındaki karşıtlığın giderilmesi istemiyle Danıştay İdari Dava Daireleri Şurasına başvurdu.

Yönetim mahkemeleri ve bölge yönetim mahkemelerinin kararlarını irdeleyen Konsey, yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencilerine döner sermaye ödemesi yapılamayacağına hükmetti.

– Karardan

Heyetin kararında 10 Eylül 2014’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu ile Kimi Kanun ve Kanun Kararında Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Birtakım Alacakların Tekrar Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 69. unsuru ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ek 33. unsurunda yapılan değişiklikle yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencilerine de nöbet fiyatı ödenmesinin öngörüldüğü hatırlatıldı.

Nöbet fiyatı ile döner sermaye ödemesinin farklı olduğuna, bunların mevzuatta farklı başka düzenlendiğine işaret edilen kararda, döner sermaye ödemesinin hangi oranlarda ve kimlere yapılacağının 209 sayılı Sıhhat Bakanlığına Bağlı Sıhhat Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanun’un 5. hususunda ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 58. hususunda yer aldığı belirtildi.

İlgili kanunlarda ödeme yapılacaklar ortasında tıpta uzmanlık eğitimi alan yabancı uyrukluların sayılmadığı belirtilen kararda, yasal düzenleme bulunmadığından yabancı asıllı tıpta uzmanlık öğrencilerinin uzmanlık eğitimine devam ederken döner sermaye ödemesinden yararlanmalarının mümkün olmadığı kaydedildi.

Bu öğrencilerin, Türk öğrencilerden farklı kontenjanlar kapsamında farklı bir tıpta uzmanlık eğitimi imtihanına girerek uzmanlık eğitimine başladıkları söz edilen kararda, yabancı asıllı öğrencilerin Türk öğrenciler ile birebir statüde değerlendirilmelerine hukuken imkan bulunmadığı belirtildi.

You may also like