‘Çocuk mahkümiyetinde 2019’da rekor kırıldı’

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine nazaran: CHP Toplumsal Siyasetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Yüksel Taşkın, 20 Kasım Dünya Çocuk …

By

Milliyet’ten Mehtap Gökdemir’in haberine nazaran: CHP Toplumsal Siyasetlerden Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Yüksel Taşkın, 20 Kasım Dünya Çocuk günü öncesi, çocuk adalet sisteminde karşılaşılan meseleler ve tahliline ait hazırladığı raporda, 2019’da çocuk mahkümiyetinde son 5 yılın rekorunun kırıldığını belirterek, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Komitesi’nin de işaret ettiği biçimde Türkiye’de 12 olan ceza sorumluluk yaşının en az 14’e yükseltilmesini önerdi.

Çarpıcı mahkümiyet oranı

Taşkın, raporunda, isimli istatistik datalarına nazaran 2019 yılında 117 bin 001 çocuk hakkında ceza mahkemelerinde dava açıldığını, yıllar içinde çocuklar hakkında açılan dava sayısı ve verilen mahkümiyet kararları düşmüş olmasına karşın verilen mahpus cezası kararlarının arttığının gözlendiğini vurguladı. Raporda şu tespite yer verildi: “2019’da, 29 bin 078 çocuk hakkında verilen mahpus cezası kararlarının tüm mahkümiyet kararları içindeki oranı yüzde 37.4’tür ve bu son 5 yılın en yüksek oranıdır. Bu datalar, adalet sisteminin çarpıcı bir biçimde çocuklar için daha cezalandırıcı bir hale dönüştüğünün somut göstergesidir. Birebir vakitte tarafı olduğumuz BM Çocuk Hakları Mukavelesi ve 5395 sayılı Çocuk Muhafaza Kanunu’yla korunan çocuklar hakkında özgürlüğünden mahrum bırakıcı mahpus cezası ve önlem kararı verilmesinin son deva olması unsurunun açık ihlalidir.”

Kız çocukları için kıymetli teklif

Yüksel Taşkın şu tekliflerde bulundu:

– Salgının tekrar tırmanışa geçtiği bu günlerde kapalı kurumlarda tutulan çocukların hayat ve sıhhat hakkının korunması ve kapalı kurumlara yeni çocuk kabulünün askıya alınması gerekmektedir. İtimatla tahliye edilebilecek tüm çocukların tahliye edilmesi sağlanmalıdır.

– Türkiye’de 12 olan ceza sorumluluğu yaşı çok düşüktür. Çocuk Müdafaa Kanunu Unsur 21’de yer alan tutuklama yasağı ise çocuklar bakımından son derece sonludur. Yasal değişiklikler yapılarak ceza sorumluluğu yaşı BM Çocuk Hakları Komitesi’nin işaret ettiği üzere en az 14 yaşa yükseltilmelidir. Tutuklama yasağı da yaş ve ceza üst hududu bakımından genişletilmelidir.

You may also like