Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’ne 40 öğretmen alınacak

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 40 takımlı öğretmen alımı …

By

Adalet Bakanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 40 takımlı öğretmen alımı yapacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilana nazaran bakanlıkça, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumlarına kelamlı imtihan ile 9’uncu dereceli takımlara, 35 erkek ve 5 bayan olmak üzere toplam 40 takımlı öğretmen alımı yapılacak.

Müracaatlar, 18 ile 29 Ocak 2021 tarihleri ortasında e-Devlet üzerinde belirtilen takvimde etkin hale gelecek olan iş müracaat ekranını kullanarak gerçekleştirecek ve şahsen ya da posta yoluyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek.

Adayların tahsil durumları Yükseköğretim Bilgi Sistemi web servisleri aracılığı ile 2020 KPSSP3 puanı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) web servisleri aracılığı ile alınacak. Müracaat kademesinde Yükseköğretim Bilgi Sisteminde yer alan tahsil bilgileri dikkate alınacak.

Müracaat yapacak adaylar, sürecinin nasıl yapılacağına dair hazırlanan e-Başvuru Kılavuzu’na (cte.adalet.gov.tr) adresinden ulaşabilecek. Müracaat kurallarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacak.

Adaylardan, müracaat sürecini tamamladıktan sonra “Başvurularım” ekranından müracaatlarının tamamlanıp tamamlanmadığını denetim etmeleri istenirken, “Başvuru Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacak. Adaylar müracaatlarını iptal etmek istediği takdirde, yeniden e-Devlet üzerinden bu süreci gerçekleştirebilecek.

Adaylarda Türk vatandaşı olmak, erkek adaylar için askerlikle ilişiğinin bulunmaması, güvenlik soruşturmasının olumlu sonuçlanması, misyonunu daima yapmasına mahzur bir durumunun olmaması ve ilgili yüksek öğretim kurumundan mezuniyetini dokümanlar diploma sahibi olması kuralları aranacak.

Ayrıyeten müracaat sırasında adayların diploma, transkript, askerlik durum evrakı ve sertifikalarını (Pedagojik Formasyon Evrakı, tezsiz yüksek lisans, sınıf öğretmenliği sertifikası) e-Devlet’e yüklemeleri gerekecek.

Kelamlı imtihana, 2020 KPSS Lisans imtihanına katılıp KPSSP3 puan tipi temel alınarak en yüksek puandan başlamak üzere işe alım yapılacak sayının üç katı olan 120 kişi çağırılacak. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylardan imtihana gelirken fotoğraflı kimlik evrakını yanlarında bulundurmaları istenecek.

Kelamlı imtihan, adayın atanacağı takımın gerektirdiği mesleksel bilgi 40, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi 20, genel kültür 20, bir mevzuyu kavrama ve tabir yeteneği 20 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden pahalandırılacak. Ayrıyeten adaylara genel hukuk, infaz mevzuatı ve ceza infaz kurumu yönetimine ait bahislerin bir yahut birkaçından da sorular yöneltilecek.

Adayların kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmesi için en az 70 puan alması gerekiyor.

Kelamlı imtihana girecek adayların isimleri, imtihan yerleri ile kelamlı imtihan tarihleri Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinden (www.cte.adalet.gov.tr) daha sonra ilan edilecek.

Kesin muvaffakiyet listesi, adayların merkezi imtihan ve kelamlı imtihanda aldıkları puanların aritmetik ortalamasına nazaran belirlenerek imtihanın bitiminden sonra kurumun internet sitesinde ilan edilecek. Ayrıyeten ilgililere tebligat yapılmayacak.

You may also like