Beslenme ve diyetetik kısmında bireye özel iki takım ilanı!

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim vazifelisi takımı …

By

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, 29 Aralık 2020 tarihli Resmi Gazete’de farklı alanlarda çok sayıda öğretim üyesi ve öğretim vazifelisi takımı ilan etmiştir.

İlgili takımları incelediğimizde, Beslenme ve Diyetetik kısmına, bu alanda doktora yapmış olan şahısların yerine doktorası “Tıbbi Biyokimya” yahut “Mikrobiyoloji” alanında iki tabip öğretim üyesi takımı ilan edildiği görülmektedir.

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından geçtiğimiz yıl belirlenen “Sıhhat, Sıhhatle İlgili yahut Alakalı Programlarda Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Taban Şartlar Genel Prensipler“de Beslenme ve Diyetetik Kısımlarında istihdam edilecek öğretim üyelerinin alanları aşağıdaki halde belirlenmiştir:

Beslenme ve Diyetetik

Gastroenteroloji (Tıp)

Endokrinoloji ve Metabolizma (Tıp)

Tıbbi Biyokimya

Tıbbi Mikrobiyoloji

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Besin Mühendisliği (Besin Hijyeni ve Teknolojisi)

Bununla birlikte, eğitim öğretime başlamak için taban öğretim üyesi sayısı 3 olarak belirlenirken, bunun en az ikisinin BESLENME VE DİYETETİK alanından olması mecburî tutulmuştur.

Öbür taraftan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sıhhat Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Kısmı akademik takımına baktığımızda, ilgili kısmın şimdi öğrenci alımı yapmadığı, kısımda şimdi öğretim üyesinin bulunmadığı, vekaleten görevlendirilen Ebelik alanında bir kişinin Kısım Başkanlığını vazifesi yürüttüğü görülmektedir.

Öte yandan, Yükseköğretim Konseyi Başkanlığı tarafından Üniversitelere Öğretim Üyesi Atama Müsaadeleri dağıtılırken aşağıdaki kıymetli iki konunun da dikkate alınarak bu müsaadelerin kullanılması gerektiği bildirilmişti. Bunlar:

Ø Yükseköğretim Kurulunca eğitim-öğretime başlanması ve sürdürülebilmesi için taban şartları belirlenen programlardaki öğretim üyesi gereksiniminin karşılanmasına öncelik verilmesi,

Ø Rastgele bir kamu ziyanı oluşturulmaması için atama müsaadelerinin kullanılacağı ünite konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi,

Kelam konusu minimum şartlar ve üniversitenin ilanda belirlediği özel koşullar bağlamında değerlendirdiğimizde; Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ilgili kısımda nitelikli eğitim-öğretim verebilmesi için öğretim üyesi teminine öncelikle Beslenme ve Diyetetik alanından başlaması en hakikat olanıdır. İlan edilen bu iki takıma atama yapıldığında, ilerleyen süreçte Beslenme ve Diyetetik alanında doktora eğitimi görmüş bir öğretim üyesi atansa bile, YÖK tarafından belirlenen minimum öğretim üyesi kriterlerinde aranan en az 2 öğretim üyesi koşulunu taşımadığından öğrenci alımı gerçekleştirilemeyecektir.

Düğmenin baştan yanlış iliklenmesi, ilgili kısmın ilerleyen yıllarda öğrenci alımı yapamamasını direkt etkilemekte olup, bu ilanlarda YÖK’ün eğitim öğretime başlanması için belirlediği kurallara gereken hassasiyetin gösterilmediğini de ortaya çıkarmıştır.

Ayrıyeten, halihazırda Beslenme ve Diyetetik alanında doktorasını tamamlamış şahıslara yeni kurulan kısımda öğretim üyesi bahtı verilmemesi de akademiye girişte haksız bir durum oluşturmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Kısmının kuruluş ve öğrenci alım sürecinde en az 2 (iki) öğretim üyesinin bu alandan olmasının kural koşulması hususu da tekrar kıymetlendirilerek Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin ilanını gözden geçirmesinde yarar bulunmaktadır.

Son olarak, Beslenme ve Diyetetik Kısmında okuyan bir öğrencimizin uzun vakit evvel ilgili kurumlara müracaat yaparken bize de ulaştırdığı bir iletiden yeri gelmişken bir kesit paylaşarak Üniversite yetkililerinin dikkatine sunmak isteriz. “…Yeterli düzeyde üniversite eğitimi almıyorum. Diyetisyenlik kısmında okuyorum fakat hocalarımız bu alanda eğitim görmüş şahıslar değil.. Her gün arkadaşlarımla keşke yazmasaydık da buraya gelmeseydik diyoruz ve ruhsal olarak çöküntü içerisindeyiz. Zira üniversite hayallerimiz bu türlü değildi ne kaliteli bir eğitimimiz var ne de …” Umarız sorunu bir öğrenci gözünden de anlatabilmişizdir vesselam…

You may also like