Bakan Elvan: Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Türkiye hem yerli hem de milletlerarası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu …

By

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, “Türkiye hem yerli hem de milletlerarası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları kararlılıkla atacağız. Bunu bilhassa vurgulamak istiyoruz.” dedi.

Elvan, TBMM Plan ve Bütçe Komitesinde, Bakanlığın 2021 yılı bütçesine ait milletvekillerinin soru ve tenkitlerini yanıtladı.

Kelamlarına, “Makro ekonomik istikrarı sağlamak, finansal istikrarı sağlamak ve fiyat istikrarı konusuna çok kıymet veriyoruz. Bizim yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bu birincisi” diyerek başlayan Lütfi Elvan, ikinci konu olarak da kalkınma ve iktisat ile hukuk ortasındaki bağa kıymet verdiklerini söyledi.

Elvan, demokrasi, adalet, kalkınma ve iktisadın birbirlerinden ayrılmayacak bahisler olduğunu belirterek, “Adil ve şeffaf bir hukuk devletiyle ekonomik büyümeyi, kalkınmayı, refahı ve istikrarı daima kılabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki günlerde Adalet Bakanımızla birlikte sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızla, TOBB’la, TÜSİAD’la, MÜSİAD’la, DEİK’le, TİM’le ve gibisi tüm kuruluşlarla bir ortaya geleceğiz. Dinleyeceğiz. Ne cins meseleler yaşıyorlar, uygulamada ne tıp sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar bunları teker teker konuşacağız, tartışacağız. Ortak bir akılla yapılması gereken düzenlemeleri yapacağız.” açıklamasında bulundu.

İstişareye sonuna kadar açık olacaklarını vurgulayan Bakan Elvan, “Hiçbir insanımızın, vatandaşımızın başının gerisinde en ufak dert olmasın. Kapılarımız 24 saat büsbütün açık olacak. Bizim de makul gördüğümüz, rasyonel ve haklı gördüğümüz hangi husus varsa, ıslahat niteliğinde olan her bahiste gerekli adımları atacağız, kararlılıkla atacağız.” tabirini kullandı.

Elvan, yatırım ortamının güzelleştirilmesi noktasında hala atılması gereken adımlar olduğuna işaret ederek, “Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem de milletlerarası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları tekrar kararlılıkla atacağız. Bunu bilhassa vurgulamak istiyoruz.” diye konuştu.

BDDK ve bankalarla da bir ortaya geleceklerini aktaran Lütfi Elvan, “Karşılaştıkları sıkıntılar, teklifler nelerse, bunları teker teker ele alıp, atılması gereken adımlar varsa atacağız.” halinde konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Elvan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesinin akabinde bakanlık bürokratlarıyla bir ortaya geldiğini belirterek, “Arkadaşlara şunu söyledim; ‘Arkadaşlar beni eleştireceksiniz. Şayet siz bana ‘Efendim siz doğrusunu biliyorsunuz’ derseniz ben sizinle çalışmam’. Bu kurumda çalışan tüm bürokrat arkadaşlarımızı, en alt kademeden en üst kademeye kadar her bir arkadaşımızı dinleyeceğiz. Bir taraftan sivil toplum kuruluşlarıyla bir ortaya geleceğiz, bu işin rasyoneli neyse onu yapacağız. Hazine ve Maliye bürokratlarımıza sonuna kadar güveniyorum.” tabirini kullandı.

– “Kanun neyi emrediyorsa onu yapacaksınız”

Düzenleyici ve denetleyici kurumların bağımsızlığına ait sorulara da karşılık veren Elvan, Bankacılık Kanunu’nun 82’nci hususunda yer alan “BDDK, kendisine verilen düzenleme ve denetlemeyle ilgili vazife ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirir ve kullanır” kararına işaret etti.

Bakan Elvan, kanunun pek açık olduğunu söyleyerek, “BDDK ve SPK liderimizle da görüştüm. Kendisine motamot şunu tabir ettim; ‘Kanun neyi söylüyorsa, neyi emrediyorsa onu yapacaksınız’ dedim. Merkez Bankası Kanunu da açık, elbette bağımsızdır, bu mevzuda daha fazla söyleyecek bir şeyim yok diye düşünüyorum.” dedi.

Elvan, Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesinde kesinlikle Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Lideri’nin da olması gerektiğini lisana getirerek, kelamlarını şöyle sürdürdü:

“Neticede kalkınmadan bahsediyorsak bu bahiste Liderimizin bu işin içinde olması gerekiyor. Başka taraftan, geçmişteki İktisat Uyum Heyetinden bahsedildi. Bu mevzulara yönelik olarak hangi bakanlıklar var diye düşündüğümüzde, Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Orman ile Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler bakanlıklarımız var. Bu 4 bakanlığımızla mali yapımıza yönelik, başka hususlara yönelik sık sık bir ortaya gelmemiz, koordineli çalışmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte 4 bakanlık ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı başta olmak üzere çok yakın çalışma ve uyum içinde olacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın bakış açısıyla diğer bakanlığımızın görüşleri örtüşmeyebilir. Bu bakanlıklarla sık sık bir ortaya geleceğiz, yol haritamızı birlikte konuşacağız ve tartışacağız.”

– “Vergilerde öngörülebilirliği sağlamak son derece önemli”

Gelir vergisi ve kurumlar vergisinin tek kanunda toplanmasına yönelik teklifleri de kıymetlendiren Lütfi Elvan, geçmişte bu mevzuda bir çalışma yapıldığını anımsattı.

Elvan, bu mevzuyu grubuyla şimdi tartışmadığını fakat kıymetli olduğunu belirterek, “Özellikle vergilerde öngörülebilirliği sağlamak, sadeleştirme, kolaylaştırma ve vatandaş memnuniyeti son derece kıymetli. Bu konuları arkadaşlarımızla çalışalım, bu bahiste öngörülebilirliği daha da artıran daha da şeffaf yapıda sistemi ortaya koyacak çalışmayı yaptıktan sonra sizlerle paylaşalım.” diye konuştu.

Bakan Elvan, Kamu İhale Kanunu’na yönelik tenkitlere de cevap verirken, Avrupa Birliği direktifleri ve mevzuatında belli kesime yönelik başka düzenlemeler olduğunu söyledi.

Türkiye’deki Kamu İhale Kanunu’nun tüm ihaleleri kapsadığına dikkati çeken Elvan, “Bizim Kamu İhale Yasamızın gözden geçirilmesi gerekiyor. Bilhassa güç, doğal gaz ve büyük ulaşım altyapısı üzere büyük ölçekli yatırımlara yönelik farklı mevzuatı var AB’nin. Bu mevzuda çalışmamız gerekiyor.” sözünü kullandı.

Lütfi Elvan, Kamu İhale Kurumu Lideri’nden da istisnalar konusunda çalışma yapmasını ve kurum bazında istisna oranlarının belirlenmesini istediğini lisana getirdi.

Elvan, Taşıt Kanunu’nun, taşıt idaresinde aktiflik ve verimliliği gözetecek biçimde güncellenmesinin önerilmesi üzerine, bu mevzuda Bakanlığının bir çalışması olduğunu bildirdi.

– Faizsiz konut edindirme kampanyaları

Bakan Elvan, gelir seviyesi düşük vatandaşların yanında olacaklarını, hiçbir vakit onların mağduriyetine yol açacak bir teşebbüste bulunmayacaklarını vurguladı.

İktisattaki kayıt dışılığa ait soru üzerine Elvan, bunun değerli ve öncelik verdikleri mevzulardan biri olduğunu söz etti.

Lütfi Elvan, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) bilgilerine ait bir soru üzerine, “TÜİK’in tüm bilgileri Avrupa İstatistik Ofisine (Eurostat) açık. TÜİK, milletlerarası standartlarda kredibilitesi yüksek bir kurumumuzdur. Bilhassa TÜİK Liderimize ‘Eğer toplumda bu tıp söylentiler varsa, bu tıp sözler kullanılıyorsa, istatistik alanında çalışan bilim adamı, öğretim üyesi ve hocalarımızla bir ortaya geleceksin. Nasıl bir usul ve düzenek içerisinde çalışmalarımızı yürüttüğümüzü açıklıkla anlatacaksın’ dedim. Aylık alandan 585 bin bilgi alınıyor. Alınan her bir bilginin fotoğrafları çekiliyor ve kayda alınıyor. Yeni bir sistemi tamamlama aşamasındalar.” bilgisini verdi.

TÜFE kapsamında 81 vilayet merkezi ve 225 ilçeden, aylık olarak yaklaşık 28 bin iş yerinden 895 unsur çeşidi ile 545 bine yakın fiyat derlendiğini anlatan Elvan, enflasyon sayılarının muhakkak bir gelir kümesine ilişkin olmadığını, ülkenin tamamına yönelik bir gösterge olduğunu söyledi.

Bakan Elvan, faizsiz mesken ve konut edindirme kampanyaları ve şirketlerine ait soruya, “Bununla ilgili BDDK Liderimizden hızla bir çalışma yapılıp, bu çalışmanın bakanlığımızla paylaşılmasını istedim. Şayet bu türlü bir kanun teklifi verilmesi hususu benimsenirse, açıkçası biz adım atmak isteğindeyiz. Bu mevzuyla ilgili bir adım atmalıyız.” karşılığını verdi.

Elvan, Kovid-19 salgını sebebiyle alınan önlemler çerçevesinde oluşan finansal gereksinimin karşılanması, tekrar salgın sebebiyle yaşanabilecek mümkün risklerin bertaraf edilebilmesini teminen Hazine nakit rezervinin yüksek tutulması hedefiyle borçlanma fiyatlarının artırıldığını söz ederek, ocak-ağustos prestijiyle kümülatif iç borç çevirme oranının yüzde 211,1 olarak gerçekleştiğini kaydetti.

Salgının finansmanına yönelik akut tesirleri belirginleştikten sonra iç borç çevirme oranlarının süratlice aşağı çekildiğini anımsatan Lütfi Elvan, “Eylül, ekim aylarında ortalama yüzde 42,2 olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılı Finansman Programı çerçevesinde de yüzde 120 iç borç çevirme oranı planlanmıştır.” biçiminde konuştu.

Komitede, Hazine ve Maliye Bakanlığının yanı sıra Kamu İhale Kurumu, Kamu Nezareti, Muhasebe ve Kontrol Standartları Kurumu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Şurası, Gelir Yönetimi Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Özelleştirme Yönetimi Başkanlığı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun bütçeleri kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Kurulu Lideri Cevdet Yılmaz, görüşmelerin akabinde komite üyesi milletvekilleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a çiçek takdim etti.

You may also like