Bahçeli: Seçim barajı makul seviyeye inmeli

MHP başkanı, Etikhaber’de yaptığı açıklamada tekliflerini özetle şöyle sıraladı: SİYASİ PARTİLER KANUNU: Siyasi partilere devlet yardımı …

By

MHP başkanı, Etikhaber’de yaptığı açıklamada tekliflerini özetle şöyle sıraladı:

SİYASİ PARTİLER KANUNU: Siyasi partilere devlet yardımı kuralları tekrar düzenlenmelidir. Partilerin ticaret yasağı kararları açıklığa kavuşturularak titizlikle denetlenmelidir.

SEÇİM KANUNLARI: Seçim barajı makul seviyeye indirilmeli ve siyasi partilerin ittifak kurması halinde de uygulanmalıdır. Mahalli yönetimler seçim sistemi, sisteme uygun hale getirilmelidir. Milletvekili adaylığı ve belediye lider adaylığı kaideleri gözden geçirilmelidir..

SİYASİ ETİK KANUNU: TBMM üyelerinin ve siyasi partilerin çalışmaları, tüm taraflarıyla etik asıllara bağlanmalıdır. Milletvekillerinin parti değiştirebilmeleri konusunda etik kurallar konulmalıdır. Milletvekillerinin kabul edebilecekleri ikramlar ile milletvekilliği dışında elde ettikleri gelirlerin beyan edilmesi temin edilmelidir.

DOKUNULMAZLIK: Anayasa değişikliği mümkün olmadığı takdirde, birçoğu bölücülük faaliyetleri sebebiyle hazırlanmış ve TBMM’nde bekleyen dokunulmazlıkların kaldırılması evrakları hızla sürece konulmalı.

MESLEK KURULUŞLARI: Meslek kuruluşlarının yapı ve faaliyetleri Anayasa uygun hale getirilmeli, Anayasa ile belirlenen çerçevede faaliyet göstermeleri temin edilmeli, organlarının seçimi adil temsile imkan verecek formda düzenlenmelidir.

YARGI ISLAHATI: Anayasa Mahkemesi sisteme uygun hale getirilmeli. Yargı Islahatı Strateji Evrakının içeriği kararlılıkla icra edilmeli, hukukun temel unsurlarından ve adaletin ruhundan taviz verilmemelidir.

EKONOMİK ISLAHATLAR: Üretimin artırılması ve ithalat bağımlılığının azaltılması, yurt içi tasarrufların ve yatırımların artırılması, vergi ıslahatı, harcama ıslahatı, gelirin adil bölüşümü ve yoksullukla gayret, tarım, hayvancılık ve kırsal kalkınma, işgücü piyasası ve çalışma hayatı, bankacılık ve finans alanlarında ıslahatlar hayata geçirilmelidir.

KAMUOYU ARAŞTIRMALARI: Kamuoyunu manipüle eden, palavra, yanlış, aldatıcı yahut eksik bilgiler sunan kamuoyu araştırmalarının ve araştırmacılarının önüne geçilmelidir.

RUH SIHHATİ KANUNU ÇIKARILMALI: Toplum ve bireyin ruh sıhhatinin korunmasına yönelik önlemlerin alınması ve hizmet standartlarının belirlenmesi amaçlayan “Ruh Sıhhati Kanun Teklifi” MHP milletvekilleri tarafından 27/7/2018 tarihinde TBMM’ye verilmiştir.

You may also like