Azerbaycan tezkeresi Resmi Gazete’de yayımlandı

Resmi Gazete’de yer alan tezkereye ait TBMM Kararı’nda, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma çabasının …

By

Resmi Gazete’de yer alan tezkereye ait TBMM Kararı’nda, dost ve kardeş ülke Azerbaycan’ın işgal altındaki topraklarını kurtarma çabasının yıllardır sürdüğü belirtildi.

Ermenistan’ın 27 Eylül’de Üst Karabağ cephe çizgisi boyunca askeri ve sivil gayelere yönelik hücumlarına cevaben Azerbaycan’ın legal müdafaa hakkına dayanarak başlattığı karşı harekat sonucunda, işgal altındaki topraklarının kurtarılması tarafında değerli muvaffakiyet elde ettiği belirtilen tezkerede, “Türkiye, memleketler arası hukuk ve yasal egemenlik hakları temelinde, Azerbaycan’a toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren dayanak vermiştir. Sonuçta Azerbaycan’ın karşı harekatında sağladığı ilerleme alanda yeni bir durum ortaya çıkarmıştır. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan’ın ortalarında vardıkları mutabakat uyarınca 10 Kasım 2020 tarihinde 00.00 prestijiyle bölgede ateşkes tesis edilmiş ve işgal altındaki birtakım bölgelerin belirlenen takvime nazaran Azerbaycan’a iadesini içeren bir plan ilan edilmiştir.” sözü kullanıldı.

Varılan mutabakata nazaran, ateşkese uyulup uyulmadığının denetlenmesi emeliyle işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında “Ortak Merkez” oluşturulacağı vurgulanan kararda, şunlar kaydedildi:

“Azerbaycan’ın talebi üzerine Merkez’de Türkiye ve Rusya’nın ortaklaşa yer almaları kararlaştırılmıştır. Azerbaycan’ın belirleyeceği yerde Türkiye’nin Rusya ile birlikte kuracağı Ortak Merkez’de ve bu Merkez’in icra edeceği faaliyetlerde Türk Silahlı Kuvvetleri işçisinin ve gereğine nazaran ülkemizden sivil işçinin vazife yapmasının 16 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Stratejik İştirak ve Karşılıklı yardım Anlaşması’ uyarınca ülkemizin taahhütlerine uygun Azerbaycan’ın toprak bütünlüğü tescil eden memleketler arası hukuk, Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu kararları ve Avrupa Güvenlik ve İş birliği Teşkilatı prensipleriyle uyumlu olduğu, bölge halklarının da huzur ve refahı faydasına olacağı, ayrıyeten ulusal çıkarlarımız bakımından gerekli olduğu bedellendirilmektedir.

Bu mülahazalarla ‘Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ortasında Stratejik İştirak ve Karşılıklı yardım Anlaşması’ kararlarından kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin tesisi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması gayesiyle Türkiye’nin yüksek menfaatleri tesirli formda korumak ve kollamak üzere, hudut, şümul, ölçü ve vakti Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak biçimde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Ortak Merkezin vazifelerinin ifası tarafında hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği asıllara nazaran kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü önlemin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek temellere nazaran yapılması için Anayasa’nın 92’nci unsuru uyarınca bir yıl müddetle müsaade verilmesi Genel Kurul’un 17 Kasım 2020 tarihli 16’ıncı birleşiminde kabul edilmiştir.”

You may also like